Beslut om nytt äldreboende fattat – Lärkbackens framtid i Åsbro oviss

Igår på kommunfullmäktige fattades beslut om att vårt nya äldreboende kommer bli 98 platser stort. Det kommer bli ett fint boende och det kommer bli bra miljö för både personal och boende. Men kommer inte utan ett pris. Risken är nu stor att Lärkbacken kommer att få lägga ned när det nya boendet öppnar. Här är mitt inlägg i debatten under möte igår:

Debatten om vårt nya vård- och omsorgsboende har varit mer omfattande än vad många andra politiska frågor har varit och det med all rätt. Av Askersunds kommuns totala budget 2016, på drygt 650 miljoner användes nästan 67 miljoner till våra äldreomsorgsplatser på Norra Bergen, Lärkbacken, Borgmästargården och Syrenen. Det är 10% av hela Askersunds kommuns budget.

Det förslag som ligger på bordet innebär 22 miljoner i ökade kostnader. Det är ytterligare 3,5 % av kommunens totala budget. För de 3,5 procenten får vi ytterligare 18 platser. Det är 22 miljonerna som vi inte har. Betala kommer vi få göra genom nerdragningar inom andra områden samt med en skattehöjning. Så ser framtiden ut.

En stor del av debatten har handlat om vem som bygger. Från min sida så har jag inget principiellt emot att någon annan än Askersunds kommun bygger våra lokaler eller driver verksamhet som i vår kommun idag drivs av kommunen. Jag ser fram emot den dagen då Askersunds kommun inför LOV, lagen om valfrihet. Jag tror nämligen inte att de privata, eller ideella alternativen är onda utan de är en nödvändig del för att vårt samhälle, nu 2017 och sen i framtiden, ska fungera.

Nu är det Länsgården, det hade kunnat vara NCC eller Skanska. Eller någon lokal fastighetsägare och entreprenör som vill vara med att äga de fastigheter som Askersunds kommun ska ha skola, vård och omsorg i. Kvaliteten är viktigast.

Jag vet att det finns fördelar med att Länsgården bygger våra lokaler och jag hoppas att vi framöver kan förhandla om våra andra hyror hos Länsgårdens så att det i slutändan ändå blir en hygglig affär.

Ingen vill höja skatten, ingen vill göra nedskärningar. Om vi behåller Lärkbacken, om vi bygger om gamla vårdplatser till nya, det vi kallar Björken, då behöver vi för att få till de där nya 18 platserna ”bara” bygga 66 nya platser för att ersätta Norra Bergen. Då kommer vårt behov av att skära i verksamheterna och höja skatten minska med 6 miljoner kronor. Och vi kommer ändå kunna ha en bra äldreomsorg. För det är väl ändå det som är viktigast?

Det finns andra fördelar med att bygga färre platser. Tomten är liten, det kommer bli mer mark över för utemiljö till de äldre om vi inte bygger så stort.

6 miljoner är knappt 1% av kommunens totala budget. I stället för att betala 22 miljoner mer per år så kan vi i stället betala 16 miljoner mer per år. Det är ju i alla fall lite mindre som saknas.

Till största delen handlar den här frågan om kostnader men den innehåller även en stor del bypolitik. Om vi idag fattar beslut om att vi ska bygga ett nytt äldreboende med 98 platser inne i Askersund så har vi samtidigt fattat ett beslut som innebär att Lärkbacken inte kommer att finnas kvar som äldreboende i Åsbro.

Jag tror att det är viktigt att vi i Askersunds kommunfullmäktige ser att Åsbro är den del av kommunen som är strategiskt viktig och önskvärd att utveckas till kommunens norra centrum. Därför är det ingen bra idé att fatta beslut som innebär att Lärkbacken måste läggas ned. Att ha kvar ett äldreboende i Åsbro, kommer göra det enklare för oss om vi behöver decentralisera hemtjänsten.  Att ha kvar ett äldreboende i Åsbro ger oss möjligheten att kunna utveckla och utöka äldreomsorgen där i framtiden. Alternativet som det ser ut nu är att vi kommer stå där och ångra beslutet som fattas idag som innebar att Lärkbacken lades ned av ekonomiska orsaker.

Det finns motiv, ekonomiska och utvecklingspolitiska att inte fatta beslut att bygga 98 platser i centrala Askersund.

Det är inte är vem som är utföraren som är viktig. Det är kvalitet och ekonomi. Jag önskar att vi hade kunnat ha en vettig diskussion om detta i höstas, för att kunna komma överens, men nu blev det inte så.

Om vi hade kommit dit, hade vi accepterat att bygga 66 platser tillsammans med Länsgården. Huset skulle ha planerats så att det kunde byggas ut med en till två avdelningar om och när behov uppstod. Från M, L och KD är vi fortfarande villiga att göra den kompromissen.

Slutligt beslut om äldreboende

Delar en text som M, KD och L står bakom.

På kommunfullmäktige den 27/3 kommer beslut fattas om Länsgården ska bygga 98 nya äldreomsorgsplatser åt Askersunds kommun. Det är på flera sätt ett misstag. Per Eriksson (S) brukar hävda att det vi betalar extra för att Länsgården bygger vårat äldreboende inte gör något för vinsten går tillbaka till regionen, som är en del av den skattefinansierade verksamheten. Det argumentet är bara rimligt om vi skulle få något tillbaka. Kommer regionens stärkta ekonomi komma oss till godo i form av fler läkare på vårdcentralen, VIP-kö till BUP eller mer kollektivtrafik på landsbygden? Det är det ingen som tror. I det här fallet skiljer sig inte Länsgården från PEAB, NCC eller annat vinstdrivande företag.

Vi har inget principiellt emot att externa aktörer bygger våra lokaler, tvärtom, men använd rätt argument. Det finns många fördelar med att inte bygga i egen regi, ibland är det även motiverat att inte heller ha driften i egen regi. I en hyrd lokal minskar risken för att kommunen kör underhållet i botten som budgetregulator. Nu tvingas vi att betala vad det egentligen kostar. Att hyra lokaler kommer bli en nyttig läxa för Askersunds kommun.

Under hösten när det framkom att projektet beräknas innebära 22 miljoner mer i kostnader per år, försökte vi diskutera om vad vi kunde göra för att minska kostnaderna i projektet men bibehålla utökningen av antalet platser med knappt 20. Vi ville enas om detta men styrande politiker har valt att ignorera våra förslag, för att nu säga att det kommer för sent. Det hade inte varit för sent i höstas.

  1. Behåll Lärkbacken. Gå inte vidare med planerna på centralisering av äldrevården.
  2. Återskapa vårdplatser på gamla Björken, Länsgårdens fastighet som vi idag hyr till administration.
  3. Bygg 66 nya platser, tillsammans med Länsgården eller i egen regi. Planera så att huset kan byggas ut med en till två avdelningar om och när behov uppstår.

På detta sätt så kan vi minska kostnaderna med ca 6-7 miljoner per år utan att det påverkar kvaliteten inom äldrevården. Det motsvarar 13 undersköterskor eller driften av två idrottshallar.

Beslutet fattas på kommunfullmäktige 27 mars. Vi hoppas fortfarande att S, C och MP ska omvärdera sitt ställningstagande. Det skulle innebära att färdigställandet av det nya äldreboendet kommer fördröjas ca 3-6 månader men uppsidan är att 16 nya platser på Björken skulle kunna vara klara inom 1-2 år. Och så skulle vi spara 6 miljoner per år under många år framöver. Och vi blir alla vinnare.

Caroline Dieker (M)
Erling Johansson (KD)
Staffan Korsgren (L)

Vi måste ha råd med både äldreboenden och skolor

Kommentar till Ebbe Nyströms insändare i NA 13/3.

Askersunds kommun. Skulder 400 miljoner, borgensåtaganden 400 miljoner, pensionsskuld 200 miljoner. En miljard i skulder och åtaganden.

Investeringsbehov i skolor 100 miljoner, idrottshall 35 miljoner, simhall 70 miljoner, äldreboende 300 miljoner. 600 miljoner i behov. Minst.

Vi vet inte ännu hur mycket Kommuninvest kommer vilja låna ut till oss men under våren kommer vi få veta det. Ebbe Nyström har i NA 13/3 inte fel, givetvis är det så att Länsgården finns med i bilden för att vi gör bedömningen att vi inte har tillräckligt stark ekonomi för att få låna mer pengar. Givetvis kommer det göra att vi kommer att sitta i knät på landstinget. Givetvis kommer de att vilja tjäna pengar på sin investering. Givetvis är det skattebetalarna som får betala merkostnaden.

När ekonomin ser ut som det gör måste man fatta varje beslut med omsorg, har vi råd, har vi ett tillräckligt bra beslutsunderlag och vilka är våra alternativ?

Därför ville vi inte riva Sjöängsskolan, för det kostar mindre att betala 50 miljoner för att renovera en skola än att bygga nya skollokaler för 100 miljoner. Därför vill vi inte att man flyttar förskolan i Lunnagården till Hammars skola för 25 miljoner. Därför vill vi använda äldreboenden som fungerar i stället för att bygga allt nytt för det kostar 100 miljoner mindre. För om ekonomin är tuff så måste man prioritera. Totalt är det investeringar för 175 miljoner som vi inte måste göra.

Men om pengarna ändå ska användas så lägger vi hellre 25 miljoner på att bygga en ny idrottshall än att flytta en förskola i Hammar. Och om pengarna ändå ska användas så lägger vi hellre 100 miljoner på att bygga både idrottshall och simhall istället för att bygga nya äldreboendeplatser som vi inte måste bygga. Och om pengarna ändå ska användas så lägger vi hellre 50 miljoner på att underhålla våra andra fastigheter så att de inte förfaller i stället för att riva en skola som inte behövde rivas.

Mitt mål som politiker är att få pengarna att räcka till så mycket som möjligt. Jag tror att det är det bästa för både vår personal och våra skattebetalare. Det saknas inte kompetens i Askersunds kommun, det som saknas är de styrande politikernas sinne för god ekonomi och nödvändiga prioriteringar.

En majoritet i kommunfullmäktige beslutar om hur pengarna ska användas, hur mycket vi får låna vet vi inte än, men vi vet att om en majoritet i kommunfullmäktige hela tiden väljer det dyraste alternativet då är det mycket som aldrig kommer bli genomfört. Tänk på det nästa gång ni Askersundare saknar en idrottshall eller simhall att gå till.