Chefredaktörens blogg: låt inte politikerna lura er om mobil täckning

Mobilnät med lika villkor i hela landet är en ödesfråga. Därför vill vi på Mittmediatidningarna lyfta fram utbyggnaden av mobilnätet på Almedalsveckan.

På tisdag arrangeras seminariet ”Ett uppkopplat Sverige – en förutsättning för demokratin”.

Låt inte politikerna blanda bort korten när ni följer debatten. Var och när det byggs nya 4G och så småningom 5G-nät är fortfarande en fråga som ligger helt i marknadskrafternas händer.

I våras stod IT-minister Mehmet Kaplan i SVT Aktuellts studio och lovade göra allt för att problemen med den ojämnlika bredbandstäckningen som uppenbart missgynnar mer glest befolkade landsdelar skulle lösas.

Vad studioreportern aldrig förstod att han skulle fråga om var hur statliga bidrag till nergrävd fiberkabel in i bostäder skulle kunna ge bättre mobil täckning?

Möjligen hade han inte med sitt perspektiv som programledare centralt placerad på en riksredaktion möjlighet att förstå skillnaden?

Trots att SVT just då lade ner stora resurser på att nyhetsmässigt visa hur småföretagare och andra entreprenörer utanför storstäderna kämpar mot ett undermåligt nät.

Memhet Kaplan fick gå från studion i TV-huset vid Gärdet efter att ha utlovat pengar till fiber men utan att behöva förklara varför frågan om mobil täckning överlämnas till marknadenskrafterna.

Alliansregeringen förlitade sig på att teleoperatörerna skulle bygga ut ett tillräckligt bra mobilt nät i de kommersiellt (enligt operatörerna själva) mest betydelsefulla delarna av landet – det vill säga storstäderna och den södra halvan – för att få tyst på de värsta protesterna.

Den nuvarande regeringen har inte kommit längre. När Memhet Kaplan pratar om nya pengar är det utökat bidrag till fiberkablar som grävs ner i marken.

Det räcker inte. Jag har i en krönika i våras skrivit om hur den tekniska utvecklingen driver på beteendet att faktiskt vara uppkopplad när man rör sig ute i samhället. Ordet mobilt betyder att förflytta sig.

Ni kanske minns vad som hände för fyra, fem år sedan när de smarta telefonerna slog igenom på marknaden med Apples Iphone i spetsen. Mobilnätet korkade igen fullständigt när vi plötsligt inte bara pratade och skickade SMS mobilt utan började surfa, se på webb-TV och vara ständigt uppkopplade.

Det tog lång tid innan operatörerna hunnit ikapp teknikutvecklingen och byggt ny kapaciteten i mobilnätet. Längst tid tog det i Norrlands inland. Mittmedias researchgrupp har kartlagt skillnaderna när det gäller den mobila täckningen. Kartbilden är skrämmande.

Först nu pågår en utbyggnad av 4G-nätet men även den överlämnad till teleoperatörernas godtycke. Ledande politiker medger själva att kontrollmyndigheten Post och telestyrelsen (PTS) helt enkelt gjorts alltför tandlöst när det gäller att ställa krav på lika mobilvillkor för alla.

Bra mobilnät täcker nästan hundraprocentigt stora områden i södra delen av landet samtidigt som täckningen i till exempel Jämtlands län uppgår till en femtedel av ytan.

Varför ska människor i Norrlands inland inte ha samma möjligheter att jobba på distans när de pendlar till sina jobb?

Att förstå att frågan om digitalt nät både handlar om fiberutbyggnad och mobil täckning är centralt. Och det är avgörande. För oss som jobbar med att utveckla ny lokal digital journalistik men också för all annan innovationskraft och företagsamhet ute i landet.

Vilka effekter ger det på den ekonomiska utvecklingen om utbyggnaden av kraftfulla mobilnät på landsbygden politiskt prioriterades före utbyggnaden i redan ekonomiskt heta områden, som storstäderna? Där sköter ju redan marknaden sitt på ett utomordentligt sätt.

Som infrastruktursatsning skulle det sannolikt ge betydligt mer för pengarna att finansiera ett kraftigt mobilt nät uppbyggt på master än att gräva ner kabel till enskilda orter.

Och för att inte tala om att jämföra med enorma kostnader för satsningar som nya järnvägslinjer eller motortrafikleder.

Det har länge funnits tankar på ett delvis statligt finansierat mobilt nät med master i mindre kommersiellt gångbara områden (återigen utifrån teleoperatörernas synsätt) men förslaget tycks ha hamnat i en byrålåda inklämd mellan budgetskäl och EU:s konkurrensregler.

Så låt inte lura er av argumenten om bredbandsutbyggnaden från Almedalen. Ställ rätt fråga: När finns garantier för ett jämlikt mobilt nät i hela landet?

 

 

 

 

 

Publicerat av

Hans Lindeberg

Hans Lindeberg

Publicerat av: Hans Lindeberg Chefredaktör Östersunds-Posten

En kommentar till “Chefredaktörens blogg: låt inte politikerna lura er om mobil täckning”

  1. Fiber till alla hus skulle faktiskt kunna ge bättre mobiltäckning i i slutändan. Åtminstone i hemmet. Lösningen vore att så kallade small cells tillåts användas fritt i landsbygd.
    Small cells är små basstationer som har begränsad räckvidd. Du pluggar in den i din existerande router hemma, men istället för wifi ger den mobiltäckning.
    PTS begränsar idag användningen eftersom det skulle kunna skapa störningar om man exempelvis sätter in en massa smallcells helt urskiljningslöst i flerfamiljhus.

    Detta problem finns inte på landsbygden. Så PTS borde kunna ha en förenklad tillståndsprövning, eller bara ett krav på att varje basstation ska anmälas till dom. Ungefär på samma vis som länsstyrelsen sköter tillstånden för CCTV-övervakning.

    Denna lösning används redan i exempelvis England, där man kostnadsfritt kan få en small cell basstation hemskickad av operatören om man har dålig täckning hemma.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *