Har vi ändrat oss om EU?

Nej, egentligen inte.

Vi vill ta tillbaka makten till Sverige! Det finns ett nytt alternativ istället för att lämna EU. De konservativa partierna i Europa växer och vi kan då få större möjlighet att förändra EU inifrån.

Sverigedemokraterna vill omförhandla EU:s fördrag, det vill säga EU:s grundlag, som reglerar hur EU fungerar och vilken makt EU ska ha. Vi kommer att arbeta för ett nytt fördrag med mer nationellt självbestämmande, välfungerande demokrati och kraftigt begränsad makt för EU.

Vi kommer verka för att stoppa korruptionen och slöseriet inom EU och även försöka stoppa de extra 15 miljarderna som EU nu vill ha från Sverige. Dessa pengar behövs i vår egen välfärd!

Det finns en stor opinion (ca 70%) i Sverige för att vara kvar i EU, vilket gör det svårt att få en ändring i den frågan på kort tid. Det tog Nigel Farage och UKIP 20 år att få till Brexit, men vi kan inte vänta 20 år, utan måste nå en förändring snarast. Om vi inte lyckas få till en förändring inifrån och EU fortsätter att agera odemokratiskt, så utesluter vi inte att lämna unionen.

Men, vi är ett land beroende av export, som behöver samarbete inom handelsområdet. Klimatfrågan är en global fråga där samarbete behövs. För att kunna lösa den organiserade brottsligheten och det ökande terroristhotet, anser vi att det behövs ett mellanstatligt samarbete inom EU.

Valet den 26 maj handlar inte om att vara kvar i eller lämna EU. Det handlar om huruvida man vill ha en ökad maktöverlämning till Bryssel eller ha ett mer nationellt självbestämmande för EU:s medlemsländer. Om du vill ha mer självbestämmande och mindre överstatlighet, gå då och rösta den 26 maj! Tillsammans kan vi förändra EU inifrån!

“Börja med att göra det som är nödvändigt; gör sedan vad som är möjligt; och plötsligt gör du det omöjliga.” – Francis of Assisi

Publicerat av

Elin Jensen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *