Många hamnade på allmänningen

På kyrkogården i Pålgård, Hammarstrand, finns ett område som benämns som allmänningen. Här finns runt 250 – 300 gravar som, i de allra flesta fall, är tämligen anspråkslöst markerade. Dolda bakom de sista kvarvarande häckarna, på den gamla delen av kyrkogården, hittar man allt ifrån ytterst små gravstenar till halvt förmultnade träkors, vissa helt utan inskription och av varierande storlek. På en del av korsen kan man ännu läsa vem som en gång blev nedbäddad men lika ofta är texten sedan länge borta. Ett av de allra minsta korsen mäter en höjd av endast 15cm.

Här finns människor begravda, som inte ens fick vila sida vid sida med sina makar. Anledningen till att de hamnade här var oftast att de endera var utan familj eller släktingar som kunde bekosta en privat gravvård eller att det helt enkelt saknades medel till att bekosta en gravsten eller ett kors. Många av de gravsatta här var barn. Det blev ”socknen” som fick se till att de begravdes i vigd jord och att ett enklare kors eller en mindre sten markerade graven. Det kunde också vara tillhörighet i samhällsklass som blev avgörande för var man fick sin sista vila.

Allmänningar förekommer på de allra flesta gravplatser i Sverige och omfattas i regel inte av något register.

 

      

      

 

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *