Ravund, vår anrika årsbok.

Året var 1979 och Ragunda Hembygdsförening firade 50-årigt jubileum. I samband med 1978 års årsmöte hade förslaget framlagts att, föreningen skulle göra en årsskrift som skulle komma att utges årligen.

Redan 1956 hade ett försök gjorts, att göra ett medlemsblad, som då fick namnet ”Ragundabygden”. Det var ett 30-sidigt häfte som dock bara gavs ut en gång.

Som förebild fanns nu Stuguns årskrönika. I 1978 års styrelse fanns, bland andra, de två lokaltidningarnas ”lokala” redaktörer, Sören Lilja och Birger Ekerlid. Förslaget dryftades men något beslut i ärendet sattes inte på pränt vid det tillfället. Jubileumsåret 1979 kallades det, av olika orsaker, till ett extra årsmöte för 1978 års verksamhet och här fanns förslaget till en årsskrift på nytt på dagordningen. Förslaget klubbades och snart hade en första krönikekommitté utsetts, bestående av Birger Ekerlid, Sören Lilja, Birgit Amrén, Anders Holmbergh, Jan Lindström, Gudrun Pierre samt Görgen Norman.

Kommittén satte genast igång med krönikearbetet och målsättningen var redan från början att en första utgåva skulle finnas till försäljning redan samma år. Boken, eller häftet, skulla vara maximalt 88 sidor, vilket var vad som gick att häfta. Boken skulle alltså inte bindas eller limmas. När hösten 1979 nalkades hade kommittén hunnit med en bok, innehållande inte mindre än 22 artiklar eller rubriker, omfattande tiden oktober 1978 till september 1979, fördelade på just 88 sidor. Ur innehållet kan nämnas anförande, hållet vid hembygdsföreningens 50-årsjubileum, Vägar i Ragunda förr och nu, års- och sportkrönika, samlingsvård mm. Boken trycktes i 1200 exemplar.

Att denna första utgåva av Ravund skulle följas av hittills mer än 30 utgåvor var det sannolikt ingen i den dåtida kommittén som vågade hoppas på.

Som mest har Ravund tryckts i 1500 exemplar men i dagsläget är upplagan 1000 exemplar. På sidan 87 i den första utgåvan finns den tidens försäljningsställen angivna. De var då inte mindre än 22 stycken inom Ragundas sockengräns, att jämföras med dagens 12.

Ännu finns exemplar kvar av de allra flesta årgångarna till försäljning men två är helt slutsålda och de kommer sannolikt inte att tryckas upp igen. 2007 års utgåva finns i ett fåtal exemplar då de flesta överex blev lågornas rov då hembygdsföreningens arkiv var nära att totalförstöras i samband med branden i PRO-huset i Hammarstrand 2008.

Nu, hösten 2013, jobbar vi i krönikekommittén som allra intensivast med att färdigställa korrekturet till den 35:e utgåvan av hembygdsföreningens årsbok. Ett arbete som är fantastiskt roligt och intressant. Vår målsättning är att hålla en hög kvalité på innehållet, både vad gäller text och bilder.

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *