Vinkelpredikant Haglund

Märkligt vad mycket roligt man hittar när man fortsätter att gräva i gamla kartonger och lådor. Nu skall vi avhandla två Haglundare, dock ej biologiskt släkt med varandra, men nästan! Vi börjar idag med den ena.

Axel Sigvard Gunnar Haglund, med tilltalsnamnet Gunnar, född 1910 i Stugun av en då 20-årig mor, senare inflyttad till stationssamhället Ragunda. Vem fadern var, eller varför han inte var med när modern, Selma Mariana Johansson och Gunnar, flyttade till Ragunda har jag ingen aning om men förmodligen var han avliden.

Väl där träffade modern Otto Haglund, en man med värmländska rötter och vars förfäder en gång slagit sig ner i den lilla byn Rävanäset, strax väster om Hammarstrand. Otto hade tidigare flyttat en av de små stugor som hans farfar, Anders Nilsson Haglund, byggt på Tjyvholmen i Rävanäset, till just Ragunda. Där stod den alldeles invid vägen mot Håsjö och Kälarne. Där bosatte sig Selma Mariana och sonen, som senare också fick efternamnet Haglund. Huruvida han blev adopterad av Otto Haglund är okänt.

 Gunnar Haglund på ett julkort

Någon personkännedom om Gunnar Haglund har jag inte. Vet bara att han under ett antal år, i slutet av 1930-talet, arbetade vid stolpimpregneringen  som fanns mellan Singsån och Ragunda. Grova och långa stolpar hyvlades för hand med ett ”eggjärn” och därefter ströks de för hand med en arseniklösning. Det enda skydd arbetarna hade var skyddsglasögon.

                  Gunnar Haglund sittande vid hinken med arsenik, iförd      skyddsglasögon.                          

Bekanta har berättat att Gunnar var en ”spjuver” emellanåt som inte drog sig för att säga vad han tyckte och som gärna hittade på små hyss. Jag tror det när jag läser det anställningskontrakt jag hittat, som Gunnar Haglund själv diktat ihop och som helt är utan påskrifter. Kontraktet är skrivet mellan honom själv och ”Näsets m.fl. vinkelområdens omvändelse”, med adress Gröngatan i Östersund. Kontraktet är på 8 punkter med tillhörande anställningsvillkor.

Av utrymmesskäl kan jag bara återge inledningen på kontraktet men vill ni läsa hela så föreslår jag ett besök vid järnvägsmuséet i Ragunda nästa sommar. Där skall Pär Holmberg förvara det.

Jag Gunnar Haglund, från Ragunda Station, född den 10 juni 1910 och kyrkoskriven i Ragunda församling i jämtlands län, har idag ingått följande överenskommelse med Missionsanstalten för Näsets omvändelse.

1.   Jag antager befattningen som vinkelpredikant i övre delen av Näsets by, med fast bostad å Drolbacken, med en ömsesidig uppsägningstid av fyra månader samt förbinder mig att med alla till buds stående medel aktivt verka för evangeliets utbredande i Näset, Lien, och Språtaberget. Särskilt vinnläggande mig att befordra ren och flytande innanläsning av de heliga skrifterna på svenska språket. För sistnämnda ändamål åtager jag mig att varannan dag hålla en kort andaktstund med utläggning av Pauli brev och Salomos ordspråk, åtföljd av kort bön i anslutning till dagens text.

2.   Beträffande metning och pimpling i Indalsälven med biåar, förbehåller jag mig full handlings- och yttrandefrihet så att ingen, vare sig församlingsmedlem eller utomstående, får inkräkta på min individuelle frihet här uti.

Därefter följer en mängd anställningsvillkor som handlar om mat, mjölk, belysning, lön, ved, kofoder, elektricitet, sjusitsig tjänstebil, konversationslexikon mm. mm.

Ett anställningskontrakt av sällan skådat slag helt enkelt.

Publicerat av

Sören Olsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *