En liten detalj bara…

Förra veckans mest minnesvärda ”möte med människor” i min vardag, var när jag fick tillträde till en lägenhet i Bispgården, där ventilationen skulle byggas om. 

Lägenheten bebos av två bröder från någon afrikansk stat, kan eventuellt vara Somalia. De hör till en familj som flyttade in för några månader sedan och som nyttjar två lägenheter p.g.a. att de är många syskon. Bröderna läser svenska på BTC i Bispgården och var således inte hemma när jag var dit.

Det första jag lade märke till när jag kom in var att det i de flesta gamla spik- och skruvhål i väggarna satt en liten svensk flagga. Kanske var det en tillfällighet att grabbarna tyckt att flaggorna bara var lämpliga att täppa till hålen med. Kanske är det så att de trivs och känner sig så pass svenska redan att de vill markera det på detta sätt.

En rolig detalj var det hur som helst.

Publicerat av

Sören Olsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *