Ekfras – Vad är det?

För snart ett år sedan var jag på en slags skrivarkurs. Där fick jag lära mig ett nytt ord, nämligen Ekfras. Jag hade aldrig hört ordet tidigare men det kanske många av Er har gjort. En Ekfras kan var såväl lång som kort. Ni som inte vet vad ordet betyder kan fundera över det en stund, utan att googla ordet, medan jag försöker mig på att göra en. Med utgångspunkt från den kanske ni listar ut vad en Ekfras är.

Det fanns mycket svårmod i sinnet bakom den skämtsamma och ofta uppsluppna fasaden. Han var ofta sällskapets clown och muntergök och de komiska och underfundiga kommentarerna om det ena och det andra avlöste ständigt varandra.

Hade jag inte vetat vem som gjort blyertsteckningen hade jag kanske tolkat den på ett lite annorlunda sätt.  Nu råkar jag veta att bakom tungsinnet låg lång tids bitterhet över vad livet tidvis erbjöd. En uppväxt, bestående av arbete i unga år och därtill en rad besvikelser i det hem där han växte upp, skapade något av två personer i en kropp.

Moderns allt för tidiga bortgång präglade hela hans liv på ett sätt som kanske inte någon riktigt förstod förrän många år senare. Mot familjen hade det funnits tillit och misstro, syskonkärlek och näst intill hat.

Pennan och handen, som format bilden ovan, gav uttryck för vad han tidvis kände och upplevde. Trots att han ganska tidigt flyttade hemifrån och bildade en egen liten familj kunde han aldrig glömma det som gick så fel. Särskilt påtagligt blev det vid vissa tillfällen under året och vad det riktigt bottnade i vet jag, uppriktigt, inte alls.

Tungsinnet fick man ta på allvar. Det fanns förtvivlan, det fanns hot, det fanns rop på hjälp och det fanns gränslös ilska. Att sjukdom skulle bli en följd, av sinnebilden av en människa i tidvis djupaste nöd, var ingen överraskning.  Ytterligare en tung ryggsäck att bära på under många år. Jag är glad att jag kunde vara till hjälp vid många tillfällen.

Jag tror och hoppas att han ändå, under många år av sitt liv, levde ganska nöjd med sin tillvaro, med arbete och fritid. Jag vet också att han bar sin yrkesskicklighet med ett visst mått av stolthet. Det var med all rätt.

Bilden av mannen på trästolen är inget annat än ett självporträtt, såsom han upplevde tillvaron under långa perioder av sitt liv. Hans sista stund på jorden blev i ensamhet. Jag hoppas att han nu har en tillvaro som ger honom mera glädje och harmoni, där bekymmer och oro är ett bleknat minne blott.

Ekfras

Ekfra´s, betecknar i modern litteraturvetenskap litterära texter som beskriver och tolkar faktiskt existerande eller fiktiva bildkonstverk.

 

Publicerat av

Sören Olsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *