Oacceptabelt näthat

Efter förra veckans första avsnitt av TV3:s Trolljägarna med Robban Aschberg, skrev jag ett inlägg på bloggen som handlade om just problematiken och följderna av dylik smörja och jag fick respons på inlägget. I skrivande stund är det en halvtimma kvar innan andra avsnittet visas och jag hoppas få se när teamet klämmer åt fler fega kräk.

Jag har funderat vidare under veckan som gått på vad det är för mekanismer som styr människors agerande och vilja att skada. Nog måste det vara en tämligen primitiv gen som styr ett agerande som innebär att man gör illa och skadar i den omfattning som näthatet oftast innebär.

Lite nu och då brukar man ställa sig frågan ”är det konstigt att det råder krig på sina håll” när människor inte ens kan hålla sams om så triviala saker som fastighetsgränser, vägar, vatten, och liknande?

Det är ett känt faktum att hat föder hat och våld föder ännu mera våld och både hat och våld blir starkare om det får näring. Inget är säkrare.

Internets intåg i vardagen har inneburit en total förändring av människors liv. De positiva effekterna av Internet kan inte nog beskrivas. Vi har fått nya möjligheter att behålla gamla och skapa nya sociala kontakter, att hålla oss uppdaterade om vad som händer i världen, att inhämta information, att fördriva tiden genom att diskutera med andra, om egentligen vad som helst. Men det finns också en mörk sida av Internet som är mer eller mindre dold. På Internet frodas näthatet. Ofta rör det sig om individer som lever under föreställningen att de är anonyma, då de använder sig av fingerade namn och falska användarkonton. Det många inte inser är att dessa falska identiteter i många fall går att spåra, bland annat via ip-nummer. En polisanmälan behöver alltså inte vara så fruktlös som man skulle kunna tro. Men näthatet kan också förekomma öppet och oanonymt i till exempel chattar mellan “vänner”, men är man en vän om man riktar hat mot eller kränker den man kallar för vän? Andra sociala medier där det förekommer näthat är Facebook, Instagram, Twitter, bloggar, diskussionsforum, Flashback, “hatsidorna” Avpixlat, Nationell.nu, Fria Tider. Även kränkningar och hot över sms och mail räknas som näthat.

På vissa av ovan nämnda hemsidor är näthatet satt i system. Dessa sidor representeras ofta av en icke anonym person, som säkert också är aktiv på andra sociala medier, där denne sprider hat gentemot grupper och människor.

Jag skall presentera ett exempel.

Förra veckan kontaktades jag av en kvinna vars svärföräldrar i dagsläget utsätts för kränkningar och oerhört missnöje i en nystartad s.k. öppen grupp på Facebook. Ett yngre par har, för inte så lång tid sedan, flyttat in i en by i Ragunda och och bosatt sig intill ett äldre par som levt i byn i hela sitt liv. Paret hade med sig en katt i flytten och det äldre paret äger en hund sedan lång tid tillbaka.

Det är nu inte helt ovanligt att hundar och katter inte kommer överens, vilket uppenbarligen har skett i detta fall. Situationen har skapat missnöje hos de nyinflyttade, speciellt över att det äldre parets hund brukar gå lös på gården. Enligt vad som uppgivits mig håller sig hunden på gården i princip undantagslöst men, det unga parets missnöje över hunden har inneburit en grupp på Facebook där likasinnade människor får möjlighet att spy galla över rådande situation. De är ingalunda anonyma men deras uppsåt, att skada, kränka och förnärma, blir inte mindre uppenbart för det. Tilläggas kan att det äldre paret inte ens har tillgång till dator, än mindre Internet och Facebook.

Gruppen är i sin linda och medlemsantalet håller sig för närvarande kring ca 25 personer. Icke desto mindre har många av dem haft mage att beskriva det äldre paret med allehanda tillmälen, totalt ovetande om vilka de här människorna är, än mindre i vilken landsdel av vårt avlånga land som de finns.

Vi är några som har anmält gruppen till Facebook admin och vi har fått svar, ett svar som gör att man nästan resignerar och tillika begriper varför näthatet får gro. Facebook admin har inte för avsikt att stänga gruppen då man anser att inget kränkande förekommer! Hur korkat får det bli?

Det är i det här läget som jag anser att ansvaret för att människor av den här kalibern, som samvetslöst och utan skrupler har möjlighet att kränka andra människor, ligger hos just tillhandahållaren av möjligheten. När inte ens en anmälan till admin renderar någon som helst åtgärd återstår att anmäla till juridikinstitutet, vilket är gjort i detta fall, eller till polisen. Polisen har erkänt att de saknar resurser för att utreda brott av den typen. Det skulle innebära att annan kriminalitet skulle få stå tillbaka i så fall. Det är skrämmande.

Slutsatsen kan väl nästan bli, att det juridiskt sett, egentligen är fritt fram att fortsätta kränka och såra. Jag är också rädd att så länge människor saknar sunt förnuft kommer brottslighet av allehanda slag att fortsätta.

Publicerat av

Sören Olsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *