Ett och annat historiskt

”Här ser riktigt ut som om den onde farit fram med en snöplog”

Detta uttalade länsman i Ragunda, Haqvin Frisk, när han den 7 juni 1796 beskådade förödelsen efter tömningen av Ragundasjön. Det måtte varit en hemsk syn.

Den 6 juni i år är det 218 år sedan sjön bröt igenom sandåsen vid Boängsbäcken och Storforsen tystnade.

I år är det 22 år sedan vridläktaren vid Döda Fallet stod klar att invigas, byggd på ett underrede från en amerikansk grävmaskin och till största delen konstruerad av tusenkonstnären Axel Hellström i Gevåg.

 

Det är också 22 år sedan det första, så omåttligt populära Vildhusspelet  sattes upp på den historiskt betydelsefulla platsen. I år är det dags igen. Med nya skådespelare och aktörer och med ett delvis omarbetat manus sätts spelet upp, med 21 speltillfällen, med start den 19 juni.

I år det 232 år sedan dåvarande landshövdingen Örnsköld, i Västernorrlands län, skickade ut frågeformulär till länsmännen angående allmogens sysslor under året. Örnsköld var landshövding mellan åren 1763 och 1769 och i Västernorrlands län ingick då även nuvarande Jämtland.

Landshövdingen var oerhört intresserad av näringsliv och odling, främst höstråg, lin och potatis. Han såg till så myrmarker blev utdikade och han bekämpade svedjebruket.

Den som här i bygden fick ta emot hans frågeformulär var tidigare nämnde Haqvin Frisk, tjänstgörande i länsmansdistrikt 33.

Följande stod skrivet i hans avlämnade rapport, som inleddes med:

Aldraödmjukaste berättelse på de uti höggunstig skrifwelse under den 28 nästlidne Januari af Högwälborne Herr Landshöfdingen fordrade underrättelse om allmogens enskylta hushåldning uti Ragunda tingslag.

Därefter följer månatlig redogörelse för årets alla månader men jag nöjer mig med att redovisa juni månads nedtecknade ”hushåldning”.

1:sta qvarteret. Nu plöjer manfolcken upp den delen af sin åker som skall blifva träde och ei hösten förut blifwat plögd. Qwinfolcken walla boskapen och baka sommarbröd.

2:dra qvarteret. Nu rensar manfolcken skoglupen slått, tillagar hölador samt hus och hägnad i fäbodarne, hwarest och giödslen på höwållen utföres, till fäbodarne flyttes och nu med boskapen, en piga eller dåtter fölier med boskapen. De öfrige, som hemma äro, sluta och nu sin husbehofs lerfts wäfnad och bakning, och giöra sig redo til bärgningstiden.

3:die qvarteret. Trädesredningen företages nu åter af manfolcken, på sätt som framdeles särskildt skall alldraödmiukast berättadt warda, therefter begynnes med någon barktäkt af sådane trän som til wedbrand äro lofgifne at tagas och thertil kunna hemföras. Qwinfolcken fölia och manfolcken i detta arbetet.

4:de qvarteret. Nu begynnes med någon löftagning, hwaremellan wärktygen til slåttanden giöres färdige samt liorne upslipas. Qwinfolcken äro och med at taga löf och draga slipstenen, och desemellan sy de mans- och qwinfolckslintyger, af strige hampwäf och lerf.

Glöm nu inte att snarast införskaffa biljetter till årets Vildhusspel i Döda Fallet, Ragunda Kommun. Biljetterna är åtråvärda och räcker inte hur långt som helst.

/Bloggar´n

 

Publicerat av

Sören Olsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *