Utanför ramarna för ”God Publicistisk Sed”

Bilden nedan är ett ”klipp” från webtidningen Fria Tiders förstasida idag. Rubriken har ingen annan avsikt än att smutskasta allt vad flyktingmottagning heter och att uppvigla till motstånd mot densamma.

Texten i artikeln innehåller förvisso ett uns av sanning men om Fria Tider hade beaktat ”God Publicistisk Sed” hade det också klart och tydligt framgått hur regeringens förslag till höjd skatt för förvärvsarbetande personer över 65 år, samt förslag till höjd skatt för personer över 65 år som bedriver näringsverksamhet, ser ut.

Nedanstående är ett utdrag ur ”förslag på skatte- och socialavgiftområdet inför budgetpropositionen 2015” och är hämtat direkt från regeringskansliets websida.

Det är alltså fortfarande bara ett förslag och ingenstans i texten framgår det att orsaken till förslaget på skattehöjningen enbart beror på svensk flyktingmottagning.

Var kritiska innan ni delar rubriker, som den ovan, på sociala medier.

PS! Vill ni veta vad ”God Publicistisk Sed” är så går det bra att hitta info på:

www.riksdagen.se

Sänkt skatt för pensionärer

Skillnaden i beskattning mellan lön och pension bör tas bort. Som ett första steg avskaffas skillnaden i beskattning för inkomster upp till cirka 120 000 kronor per år. Skatten sänks även för pensionärer med inkomster upp till cirka 240 000 kronor per år. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med ca 1,98 miljarder kronor 2015.

Särskild löneskatt återinförs delvis för personer som har fyllt 65 år

Den särskilda löneskatten återinförs delvis på lön och andra ersättningar för arbete samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som har fyllt 65 år. Löneskatten föreslås uppgå till 8,5 procent och är en form av socialavgift. För anställda betalas löneskatten av arbetsgivaren. Löneskatten tillsammans med ålderspensionsavgiften kommer då att uppgå till 18,71 procent att jämföra med fulla arbetsgivaravgifter på 31,42 procent för personer under 65 år. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 2,34 miljarder kronor 2015.

Publicerat av

Sören Olsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *