Du kan inte hjälpa alla men du kan spela en avgörande roll för dem du hjälper

I en by i Nepal är två 10-12-åringar gömda av en släkting. Deras pappor har försvunnit och i byn är folk uppretade över något som männen gjort. Nu kan de inte få tag på dem, ingen vet var de är. Kanske i Indien? Byborna ropar efter hämnd. Jag vet inte riktigt vad det gjort och det spelar egentligen inte någon roll heller. Byborna kan inte ta ut sin hämnd på männen som lämnat byn men där finns ju barnen. Två skräckslagna 10-12-åringar. Nu blir det de som ska straffas för vad deras fäder gjort.

Vad straffet blir vet vi inte men i bybornas ögon är gruppvåldtäkt ett lämpligt sätt att ta ut sin hämnd.
Två småflickor skall straffas genom att bli våldtagna av en större grupp män från byn så att deras pappor ska lära sig veta hut.

Hur kan det bli så här?
När individens rättigheter totalt underordnas kollektivets, det vill säga familjen och hela släkten så kan det bli såhär. Barnen är inte individer, de är sina föräldrars egendom och genom att våldta flickorna förstör man värdet på dem som egendom i familjen. Att papporna stuckit för länge sedan och inte alls kommer att känna av straffet är underordnat. Byborna vill ha hämnd.

Lagligt? Nej, lång ifrån. Detta är olagligt i Nepal vars lagstiftning är klar och tydlig på många punkter och inte alls särskilt dålig. Tvärtom, Nepal har lagar som ser till både barns och kvinnors rättigheter. Nepal har lagar som skyddar daliterna, de kastlösa och som till och med har avskaffat kastväsendet.

Men verkligheten är långt från lagstiftningen och rättsväsendet långt från byarna. Männen i byn, de rättskaffens män som anser att det är rätt att straffa barnen i fädernas ställe, de döms sällan till ansvar för vad de gjort. Offren kommer vanligen från en låg kast eller är kastlösa och har svårt att hävda sina rättigheter. Skammen är också så stor att få av offren vågar kräva sin rätt. Vi har läst om liknande händelser i Indien, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan med flera länder; Barn straffas i sina föräldrars ställe, kvinnor straffas i sina mäns frånvaro och vi begriper inte hur det är möjligt och ruskar av oss vetskapen om att det sker.

Du kan inte hjälpa alla…..

I 36 timmar har jag känt till dessa två flickors belägenhet.
I 36 timmar har jag vetat att släktingen som nu har dem inlåsta inte mäktar med att hålla emot längre.
I 36 timmar har mitt mantra ”Du kan inte hjälpa alla” malt i mitt huvud.

I Föreningen för gatubarn i Nepal kan vi inte bara fylla på våra två barnhem och ta in nya barn hela tiden. Om vi gör det kommer vi att få problem med att försörja dem vi redan tagit ansvar för.

Du kan inte hjälpa alla…..

Vi måste hjälpa de mest skyddsbehövande. Men är inte de här flickorna att hänföra till kategorin de mest skyddsbehövande?

Idag är det torsdag och tidigt lördag morgon lämnar jag Nepal för att få en välbehövlig semester i Bhutan innan jag ska hem till Gävle och jobbet igen.

Du kan inte hjälpa alla….
Men jag undrar hur jag ska kunna sova med vetskapen om vad som snart händer i byn långt från Kathmandu och långt bort från rättsväsendet.

Publicerat av

gatubarnnepal

Eva Holmberg Tedert är 59 år och bor i Gävle. Efter flera års engagemang i andra projekt startade Eva 2010 Föreningen för gatubarn i Nepal och grundade 2011 ett flickhem i Gokarna, Kathmandu. Hösten 2012 startade nästa hem för yngre barn i Jorpati, Kathmandu. Ungefär samtidigt började föreningen sponsra den första studenten på Medical College sjuksköterskeprogram, de har nu blivit 12 stycken och Eva engagerade sig med start 2013 också i barnen i slumområdet Shantinagar och med att stötta barn i familjer för att de ska kunna behålla sina barn. Efter de stora jordbävningarna 2015 startade Eva bygget av en skola med finansiering från vännerna Deva Premal, Miten och Manose, musiker som turnerar världen runt. Arbetet i Nepal tar all fritid och semester samt tjänstledigheter på ca tre månader per år för att kunna följa upp utveckla verksamheten tillsammans med den svenska styrelsen och de två nepalesiska styrelserna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *