Politiker och verklighet i jordbrukssektorn

I Nepal där nästan 80 % av befolkningen bor på landsbygden och med stort beroende av jordbrukssektorn skulle det behövas en rejäl modernisering. Terrassodlingar, manuellt arbete med hackor, dålig utväxling, låga kunskaper om grödor, utsäde och gödning. Och trots att en så stor del av befolkningen arbetar i jordbruket eller har egna jordlotter så räcker inte grödorna till för att försörja befolkningen utan man är beroende av livsmedelsimport.
***
Regeringen försöker göra något åt detta och har skapat ett investeringslån med bara 1% ränta som bankerna har fått i uppgift att hantera. Detta är helt fantastiskt i ett land där det är svårt att få ett lån över huvud taget och om man till äventyrs får låna är räntan runt 18 % i vanliga fall, ibland ännu mer.

Men än så länge är det ingen som har fått låna något i det nya programmet. Det trädde i kraft för 8 månader sedan och bankerna skyller på allt möjligt för att de inte lyckas. Ingen vill låna, de som vill låna är inte medborgare (se tidigare blogg om att många inte är registrerade och saknar födelsebevis och därmed inte är medborgare i teknisk mening) den som ville låna kunde inte visa att de ägde marken, den som ville låna var kvinna och maken arbetar utomlands så det gick inte och en förfärlig massa undanflykter för att slippa låna ut på de förmånliga villkor som jordbrukssektorn så väl skulle behöva.

Eva Holmberg Tedert

Publicerat av

gatubarnnepal

Eva Holmberg Tedert är 59 år och bor i Gävle. Efter flera års engagemang i andra projekt startade Eva 2010 Föreningen för gatubarn i Nepal och grundade 2011 ett flickhem i Gokarna, Kathmandu. Hösten 2012 startade nästa hem för yngre barn i Jorpati, Kathmandu. Ungefär samtidigt började föreningen sponsra den första studenten på Medical College sjuksköterskeprogram, de har nu blivit 12 stycken och Eva engagerade sig med start 2013 också i barnen i slumområdet Shantinagar och med att stötta barn i familjer för att de ska kunna behålla sina barn. Efter de stora jordbävningarna 2015 startade Eva bygget av en skola med finansiering från vännerna Deva Premal, Miten och Manose, musiker som turnerar världen runt. Arbetet i Nepal tar all fritid och semester samt tjänstledigheter på ca tre månader per år för att kunna följa upp utveckla verksamheten tillsammans med den svenska styrelsen och de två nepalesiska styrelserna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *