Rysslands första gospelfestival 19-21 maj

Hur mycket tror du att du vet om Ryssland?

Först blickar jag tillbaka lite och minns att det är nu ganska exakt ett år sedan Gospel Journey gjorde sin första resa till New York. Nästa gång vi reser dit blir i påskveckan 2018.

Det som står närmast på rese-agendan är en resa till St Petersburg, Ryssland, om ca tre veckor. Från idag och en bit in på sommaren kommer denna blogg att fokusera på stora frågor som terrorist-attentat i Ryssland och Sverige och Melodifestivalens betydelse för demokratin, men framför allt rapportera om 17 örebroare som kommer att ha stor betydelse för genomförandet av det enorma och mytomspunna landet Rysslands första offentliga presentation av gospelmusik. Kan det verkligen vara första gången ryssarna hör talas om gospel? 

Tre sångare i den ryska gruppen Total Praise spelar in gospel-låten ”A Mighty Fortress” under ett besök av gospelmusiker från Örebro.

 

Jag själv är en av de 17 örebroarna och har förberett denna festival tillsammans med ryska arrangörer i 6-7 års tid. Bland de övriga 16 finns en grupp på tio som kommer att vara festivalens huvudakt, den gospelartist (6 sångare, 4 musiker) som är ett slags nav i festivalen. De övriga 6 personerna hakade på Gospel Journey’s erbjudande och kommer bl.a. att vara ett stöd i den ryska gospelkören. Vilka är de? De kommer att återkomma i bloggen.

Immanuelskyrkan i Örebro är grunden till hela denna satsning. Något som startade med hjälpsändningar på 90-talet har idag lett till en satsning som påverkar ryssar i alla möjliga sammanhang, med musikens hjälp.

Så här skrev Nerikes Allehanda den 20 mars, efter en gospelfest i Immanuelskyrkan dit en av de ryska arrangörerna var inbjuden:

Nerikes Allehanda om Örebro-gospel i Ryssland.

Under slutet av våren 2017 bloggar jag, Joakim Arenius, om Rysslands första gospelfestival, Örebros betydelse för denna och lite historia som kommer att beröra musik, politik och religion.

Res med Gospel Journey till Ryssland 18-21 maj 2017, Grekland 15-22 oktober 2017, New York 27 mars – 3 april 2018, www.gospeljourney.se.