Förbjuda religiösa friskolor är kollektiv bestraffning

Idag meddelade regeringen att man vill förbjuda religiösa friskolor. Det är ett horribelt besked. Det är dessutom fegt och en kollektiv bestraffning där man straffar oskyldiga. Det enda rimliga är att ta itu med de skolor som inte lever upp till de krav som finns i skollagen, samt att inte tveka att stänga dessa om de inte förmår att bedriva sin verksamhet på det sätt som krävs. I min värld gäller detta alla skolor, oavsett huvudman.

Argumentationen kring varför religiösa friskolor inte ska tillåtas känns minst sagt märklig och undermålig. När civilminister Ardalan Shekarabi idag berättade om regeringens planer så vittnade han om hur det var när han skulle börja skolan som liten pojk i det shiamuslimska teokratiska Iran. Shekarabi berättade att man separerade flickor från pojkar. Men, vad har det med våra kristna friskolor att göra? Finns det en enda kristen friskola som gjort sig skyldig till detta? Eller är det någon eller några muslimska friskolor som är problemet? Frågorna pockar på svar!

Shekarabi anger också andra argument för varför religiösa friskolor ska förbjudas. De bidrar till segregering heter det. Var finns det bevis för detta påstående? Har kristna friskolor lyckats sämre med integration än andra skolor? Den enda statistik på området som presenterats visar på motsatsen: i de kristna friskolorna har 24.6% utländska bakgrund jämfört med 23.9% i landets övriga skolor. Av elever med utländsk bakgrund (och även elever födda utomlands) nådde 83% kunskapskraven i samtliga ämnen jämfört med 43.2% i kommunala skolor. Siffrorna har presenterats av Kristna friskolerådet, men om de inte stämmer, var är de siffror som bekräftar ditt påstående Shekarabi?

Det här förslaget strider dessutom mot Europakonventionen som är mycket tydlig avseende hur staten ska agera avseende utbildning, här måste man ”respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”.

I Sverige brottas många skolor med problem. Att hitta lösningar på dessa borde vara regeringens främsta uppgift. Det finns mycket som i så fall kunde ha presenterats idag av regeringen, förslag som gör vår skola bättre. Att stänga skolor som följer både läroplan och föreskrifter, som lyckas bättre än genomsnittet, är dock definitivt INTE ett av dem.

Publicerat av

Hans Eklind

7 reaktioner på ”Förbjuda religiösa friskolor är kollektiv bestraffning”

 1. Hej Hans!
  Anta att en djupt övertygad socialdemokrat, kristdemokrat, moderat, marxist, fascist etc. kan sätta sitt barn i en allmän skola där utbildning och undervisning överensstämmer med dess övertygelse.
  Låt säga att en sådan skola, liksom alla religiösa skolor hävdar att de gör, följer skollagen och har en allsidig undervisning. Trots det kan skolan vara full av affischer, slagord och propagandamaterial och på morgonsamlingar och luncher kan det hållas politiska brandtal.
  Är detta något du skulle stödja?

  1. Hej Magnus,
   Jag ber tusen gånger om ursäkt för att jag dröjt med svaret. Men, min arbetssituation är just nu sådan att jag inte hinner med att bevaka och svara på det sätt som jag önskar. Förhoppningsvis är influensatiderna snart över så att bemanningen i församlingen där jag jobbar blir normal igen.

   Sedan den nya skollagen 2011 är alla skolor (kommunala och friskolor) tvungna att följa samma läroplan. Tittar vi närmare på denna skolplan så finner jag att det egentligen är så att alla skolor, vare sig de kallar sig det eller inte är konfessionella! För enligt läroplanen ska alla skolor, oavsett driftsform, förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet med svaga och utsatta. Det här är ett antal värden som inte bygger på vetenskap utan på övertygelse.

   Som svar på din fråga: om skolor följer denna läroplan och de värden som finns där, vilka för övrigt inte är förhandlingsbara, så är det min åsikt att driftsform är ointressant. Det viktiga är att man står för dessa värden och att exempelvis en skola med religiös prägel ser till så att ex. en bönestund är frivilliga och sker utanför schemalagd tid.

 2. Hej Hans!

  Tack för att du tog dig tid att svara!

  Den svenska läroplanen är fastlagd av riksdagen. De inslag som du väljer att kalla konfessionella har vi demokratiskt kommit överens om som ett fundament i vårt samhälle och de upprättshålls bl.a. av lagar.

  Din inställning är alltså att specifika skolor ska kunna undervisa/påverka barn i andra övertygelser/värderingar, låt vara på frvivllig basis, som ibland står i kontrast till de värderingar som är fastlagda i läroplanen.

  Min fråga är alltså om du tycker att denna påverkan ska begränsas till religiösa övertygelser/värderingar eller om även politisk påverkan ska kunna ske.

  1. Det låter inte rimligt. En skola måste ju rimligen stå för de värden som finns i läroplanen (människolivets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet med svaga och utsatta). Inte köra ett ”race” under skoltid och sedan står för något helt annat vid sidan om. Kvarstår gör mitt tidigare besked om att driftsform är ointressant om skolor följer läroplan och de värden som finns där.
   Hans

 3. Jag tolkar det som om att du inte tycker att påverkan ska kunna ske, även om det är utanför skoltid, om det står i kontrast till läroplanen.

  Många religiösa inriktningar har ju dock uppfattningar i flera frågor, gällande t.ex. homosexualitet eller jämställdhet, som står i kontrast till läroplanen.

  Hur ska detta då hanteras? Ska bara vissa religiösa inriktningar tillåtas driva skolor? Eller ska man kontrollera att vissa delar av deras teologi inte lärs ut till barnen?

  1. Magnus,

   jag lånar Bo Nyberg, ordförande i Kristna friskolerådet, ord kring detta med granskning då jag tänker att det är så här ALLA skolor ska tänka: ”Det är bara mörkermän som inte tål dagsljuset. Utifrån vad svenska folket tycker och utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet välkomnar Kristna friskolerådet, i stället för förbudstanken, en fortsatt inspektion av svenska skolor för att säkra den kvalitet och också den religionsfrihet som alla elever lagstadgat har rätt till, frihet att tro och frihet att inte tro. Den fördjupade granskningen bör organiseras så att den omfattar alla skolor och inte endast inriktas på mindre än en procent av skolorna, eleverna, lärarna och huvudmännen. Annars uppfylls på nytt Jesu ord om dåtidens fariséer: ”De silar mygg, men sväljer kameler”.”

   Jag är beredd att skjuta till mer pengar om det är vad som krävs för att vi ska få en kontroll som fungerar av ALLA skolor. Skolinspektionen är den myndighet som ska kontrollera att den utbildning, de normer som finns osv följs. Att förbjuda religiösa friskolor är inte möjligt, då måste vi (läs Sverige) lämna EU. Kring detta har bland annat Viktor Aldrin, lektor vid Högskolan i Borås som forskar kring konflikter kring konfession i svensk skola, uttalat sig. Han menar vidare att då vi ska göra FN:s barnkonvention till lag (2020) så stärks religionens plats i skolan. I denna konvention lyfts tydligt föräldrars huvudansvar och barnens rätt att tro på vad man vill utan statens inblandning fram.

   Jag delar Aldrins åsikt ”Det är allvarligt att Sveriges politiker låtsas att vissa grundlagar inte gäller, för att vinna politiska poäng.” Än mer bekymrad är jag över det faktum att alla de problem som finns i svensk skola (totalt ca 7.000 grund- och gymnasieskolor) nu kommer i skymundan för att några få av de 71 religiösa friskolor inte följt det läroplanen stipulerar. De skolor som inte gör rätt ska åtgärda dessa och i förlängningen stängas om Skolinspektionen ser att man inte vill eller förmår.
   Hans

 4. Hans,

  Vi är överens om att påverkan, även utanför skoltid, som är i kontrast med läroplanen, inte ska vara tillåtet. Bra så långt.
  Jag kan också tänka mig att Skolinspektionen kan behöva mer resurser för att kunna kontrollera verksamheten i alla skolor.

  Jag har invändningar mot din tolkning av både Europakonventionen och FN:s barnkonvention men jag återvänder till min ursprungsfråga, som jag inte tycker att du har besvarat.

  Jag tror och förutsätter att du inte tycker att politiska organisationer ska kunna driva allmänt finansierade skolor och där propagera för sin specifika ideologi.

  Vad anser du då är den principiella skillnaden mellan att påverka ett barn i en specifik politisk riktning och att påverka barn i en specifik religiös riktning?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *