Nära att bli slaktad

Bank-, finans- och fastighetskrisen i Sverige på 1990-talet grundlades redan 1986–1990 med de nya villkor som rådde i bankvärlden, bland annat avskaffades kreditmarknadsregleringar som tidigare begränsat utlåningen. Regeringen genomförde flera reformer som alla bidrog till krisen, bland annat en friare finansmarknad, ändrat ränteavdrag, samt reformer som egentligen främst syftade till att gå från ett hög- till ett låginflationssamhälle. Källa: Wikipedia.

Mot den bakgrunden kunde finanshajar låna pengar till aktieköp i företag som de ansåg undervärderade på börsen. Nästa steg var att begära en styrelsepost i bolaget. Väl där kunde man närmare utvärdera möjligheten att rationalisera eller lägga ett bud på företaget och avyttra det med god vinst. Göra ett klipp som det hette.

Som arbetstagarrepresentant i Esseltes koncernstyrelse mellan åren 1989 till 1994 fick jag uppleva ett sådant försök till övertagande. Så här skrev jag i december 2014 på bloggen om en traumatisk händelse:

”Finansbolaget Mobilia och investmentbolaget Ratos lade ett bud på hela det globala Esselte AB. Mobilia ägdes av bröderna Lindholm. Två av dem satt med i styrelsen. Ratos hade också två bröder Söderberg med i styrelsen. Avsikten var att stycka upp koncernen och sälja ut respektive företag styckevis. Styrelsen hade att avgöra om budet skulle ses som fientligt (man är emot det) eller rekommendera aktieägarna att acceptera budet.”

”Från fackligt håll var vi definitivt emot Lindholmarnas och Ratos uppköpsplaner. Vilken ägare kunde vi då få? Jag tror att alla i styrelsen, förutom Mobilia och Ratos, var emot budet men inte ville motivera varför. Beslutet i styrelsen blev istället att låta en opartisk konsult utvärdera budet som förhoppningsvis skulle landa i ett avvisande. Det blev också konsultens slutsats. Spekulanterna drog då tillbaks sitt bud.”

Jag har på förfrågan haft anledning att gräva fram lite mer information om händelsen. Det blir emellertid en något längre redogörelse än vad som lämpar sig för bloggen. Men med dagens teknik är det enkelt att kopiera dokument och via datorn och Internet placera dylika i ett så kallat moln. På så sätt kan informationen bli tillgänglig för fler.

Molnet är en plats i en dator/server någonstans i världen som lagrar data. Man kan dela/länka till molnet för att som utomstående nå det. För den intresserade har jag på mitt moln samlat en del material om den dramatiska tiden runt 1990 inom Esselte.

Kurt

Länk till molnet

 

Publicerat av

Kurt Larsson

Kurt Larsson

Skrivandet på bloggen som började 2010 handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *