Vinsten halverades – så ska resultatet klaras 2018: “Kommer vara färre anställda vid årets slut”

Mittmedia-koncernen minskade omsättningen och halverade vinsten under 2017. Bild: Oskar Nord

Vinsten halverades i Mittmedia under 2017.
För att bibehålla resultatet ska bland annat personalkostnaderna minska under 2018 samtidigt som de digitala annonsintäkterna behöver vända uppåt.
– Nyckeln är att få en tillväxt i våra digitala intäktskanaler och fortsätta vara kostnadseffektiva, säger Thomas Wilson, finanschef.

När böckerna stängdes för 2017 kan Mittmediakoncernen summera ett rörelseresultat på drygt 40 miljoner kronor. Det är en halvering mot 2016 års resultat och mindre än budget.
– Det är betydligt sämre än förväntat och en liten besvikelse, säger Thomas Wilson, finanschef.
Annonsintäkterna föll under året med hela 14 procent. I slutet av året sågs ett trendbrott i tillväxten på digitala annonsintäkter och förhoppningen är att det ska fortsätta under 2018.
– Försäljningsmässigt är det en rejäl utmaning i budget, framförallt på annonssidan där vi måste vända och få en digital tillväxt, säger Thomas Wilson.

Upplageintäkterna faller också, men fallet dämpas av nya digitala prenumerationsintäkter. Vid årsskiftet hade Mittmedia 50.000 digitala prenumeranter – till sista december 2018 är planen att i princip fördubbla den siffran. Kostnaderna minskade med sex procent under 2017 jämfört med året före. Tryckeriverksamheten och de mindre bolagen i koncernen gick däremot bättre än budgeterat. Totalt gick omsättningen ner med 162 miljoner kronor och landade på 2,037 miljarder kronor.
De två regioner i Mittmedia som gick bäst 2017 var Hälsingland och Stockholm. Vilka som stack ut åt andra hållet vill Wilson inte avslöja – men säger att de övriga “avviker rejält från budget”.

Thomas Wilson.

En stor post där Mittmedia sparat mycket under de senaste åren är personal. På tre år har personalkostnaderna minskat med över 100 miljoner kronor genom flera stora sparpaket. Inför året gick koncernledningen ut med beskedet att det inte skulle bli några sådana under 2018 – och det beslutet ligger fast.
– Ja det ligger fast, även om vi måste fortsätta att sänka kostnadsnivåerna. Över tid är det inte med kostnadssänkningar vi får en långsiktig trygghet utan genom att vi får fart på våra intäkter. För 2018 är målet att bibehålla den här resultatnivån, säger Thomas Wilson.
Hur ska man kunna klara det utan några personalminskningar?
– Vi kommer att gå ur 2018 med färre personer än vi är i dag och det kommer vi jobba med när tillfälle uppstår. Men det blir inget generellt sparprogram, säger Thomas Wilson.

Carin Andersson.

Carin Andersson, personalchef, säger att det i den budget som togs av styrelsen för två veckor sedan finns ett mål för hur mycket personalkostnaderna ska minska under året.
– För att vi ska klara budget 2018 så behöver vi sänka personalkostnaderna. Kommande vecka ska vi informera lokalt om hur vi ska jobba med det och rent generellt handlar det om att se över vakanser och sommarbemanning, vara restriktiva med vikarier och titta på våra arbetssätt och organisationer, säger hon.
Även vd Per Bowallius berörde personalminskningar i sitt informationsmejl till de anställda i fredags: “Vi har flera år av nedbemanning bakom oss och många medarbetare har tvingats sluta, vilket varit påfrestande för alla. Men att sänka våra personalkostnader har tyvärr varit nödvändigt och vi måste fortsätta att sänka våra kostnader även i år”, skrev han.

Under 2018 kommer Örnsköldsviks Allehanda gå över postdistribution – ett försök att få ner kostnaderna för distributionen, som tillsammans med tryck utgör knappt hälften av Mittmedias alla fasta kostnader.
– Ö-vik är något vi tror på och det ska bli väldigt spännande att se om det fungerar som vi tänker oss, säger Thomas Wilson.
Den stora fördelen, enligt Wilson, med att gå från morgondistribution med bud till dagdistribution med post är att kostnaden för utdelningen minskar när upplagan minskar. De fasta kostnaderna för just distribution har legat i princip stilla de senaste åren.

Publicerat av

Oskar Nord