Företagsmarknad om tuffa 2017 – och planerna för 2018: ”Är rustade och börjar få utväxling”

Staffan Lönner, chef på företagsmarknad.

Mittmedias annonsintäkter minskade med 14 procent 2017.
2018 ska bli ett bättre år, med fokus på de digitala intäkterna.
– Vi ökar under de första månaderna, säger Staffan Lönner, företagsmarknadschef.

Förra året var tungt för Mittmedias annonsförsäljning. Intäkterna föll med 14 procent jämfört med föregående år. Störst är fallet på print, som står för en betydande del av omsättningen. De digitala intäkterna lyckas inte kompensera och missade även budget.
Företagsmarknadschefen Staffan Lönner är inte nöjd med fjolårets intäktsnivå – ”det ska man inte vara när man inte når målen” – men är nöjd med de aktiviteter som genomfördes under året för att nå ett bättre resultat 2018. Bland annat utvecklingen av annonssystemet Reacher, affärsutveckling och ett stort utbildningsprogram för alla säljare.
– 2017 användes mycket för att lägga tillrätta för 2018. Vi skapade verktyg och system som gör att vi är rustade för 2018 och börjar få utväxling nu, säger Staffan Lönner.
Vad är det som talar för utväxlingen kommer nu?
– Under sista kvartalet 2017 såg vi en positiv utveckling på de digitala kanalerna och det är skönt att gå in i 2018 med det i ryggen. 2018 har börjat bra och i januari ökade display med 31 procent mot föregående år och native, sök och socialt med 622 procent mot föregående år även om vi ändå inte riktigt nådde budget, säger Staffan Lönner.
Som helhet ökade den totala försäljningen i januari med 6 procent mot föregående år, men nådde inte budget.

För februari pekar däremot prognosen på att den digitala budgeten kommer att passeras. Ambitionen för hela året är att tappet på print nästan helt ska kompenseras av digitala intäkter.
– Nyckeln är att träffa fler kunder och det är därför vi har satt det som en av våra KPI:er. De senaste åren har inte snittintäkten per kund förändrats men vi har många färre köpande kunder i dag än för två år sedan och måste börja motverka den siffran. Vi kan inte nöta på de kunder som vi för närvarande har, säger Staffan Lönner.
Hur går det för printförsäljningen, den står ändå för mycket omsättning?
– Print är vår i särklass största intäkt och är jätteviktig för oss och för kunden i mixen av kanaler, säger Staffan Lönner.

Under fjolåret ökade de nationella annonsintäkterna under sista kvartalet, enligt Lönner som en följd av att Mittmedia gick över till header bidding – och därmed öppnade upp för fler mediebyråer att sälja displayannonser i Mittmedias kanaler.
– I slutet av 2016 fattade vi beslutet om att ändra vår strategi och det var en skön bekräftelse på att det var rätt att tillgängliggöra vårt lager för fler aktörer, säger Staffan Lönner.

Under 2017 lanserades annonsverktyget Reacher och det har gjort det enklare för säljarna att sälja digitala medier
– I början av fjolåret av var cirka 25 säljare aktiva i Reacher. Den sista juni hade alla säljare genomfört minst en affär i verktyget och under det här året måste vi få fler att använda det varje dag, varje vecka. Då kommer vi få den stora utväxlingen, säger Staffan Lönner.

Publicerat av