Hela listan: Så mycket tjänade toppcheferna – höjde lönerna med 2,9 miljoner kronor

De fem toppchefer som deklarerade högst inkomst av tjänst under 2016: Per Bowallius, Anders Nilsson, Thomas Wilson, Anders Ingvarsson och Carin Andersson.

Här är Mittmedias lönetopp.
Vd Per Bowallius höjde sin lön med över en halv miljon kronor under 2016.
– Det är en väldigt bra ersättning som jag har, säger han.

I dag får journalisterna i Mittmedia, som sista yrkesgrupp i företaget, sin nya lön. Lönen är baserad på prestation under perioden 1 april 2016 till 30 mars 2017. Förutom den nya lönen betalas även tio månaders retroaktiv löneökning ut.
Kollektivavtalet ger en löneökning på två procent, vilket även gällt för Unionens medlemmar för samma period.
Men för de högsta cheferna är löneökningarna betydligt bättre. Under inkomståret 2016 deklarerade de personer som nu sitter i koncernledningen, är utgivare eller försäljningschef en löneökning på 11 procent – vilket motsvarar drygt 2,9 miljoner kronor.
– Jag tycker att man ska ha ett bra lönepåslag om man gör ett bra jobb. Det är säkert många av de här cheferna som är värda högre lön men när skillnaden, inte bara summan utan även procentsatsen, sticker iväg då känns det lite märkligt och sticker i ögonen, säger Johanna Hejdenberg, vice ordförande i norra Mittmedias journalistklubb, som är Mittmedias största fack.

Siffran gäller deklarerad inkomst, som rent teoretiskt kan komma från flera arbetsgivare, och gäller de som nu innehar de aktuella befattningar – inte de som då hade det.
– Det kan röra sig om att man har rört sig mellan olika grupper. Om man tittar på koncernledningen så har vi faktiskt sänkt kostnaden med 17 procent sedan hösten 2016 genom att ta bort befattningar och fördela ut ansvarsområden. Vi måste bli effektivare i alla delar av verksamheten och det gäller överallt i vår organisation, säger Per Bowallius, vd i Mittmedia.
Vad är det som avgör vilken lön en chef får?
– Generellt handlar det om vilken typ av befattning med vilket ansvar man har. Sedan handlar det också om konkurrensläget, vilka andra alternativ en person kan tänkas ha i förhållande till det jobb vi kan erbjuda, säger Per Bowallius.

Flera på listan tillträdde sina nuvarande chefsposter under 2016. En av dem är Per Bowallius som sommaren 2016 tillträdde som vd i Mittmedia. Han höjde lönen med drygt en halv miljon kronor och deklarerade under 2016 en inkomst av tjänst på 3 261 200 kronor.
– Det är inte jag utan vår styrelse som ska bedöma om det är rimligt. Det man kan säga är att när jag tillträdde sänkte vi kostnaden för vd-befattningen på nära 100 000 kronor per månad om man räknar in pensionskostnad, det känns väldigt bra. Sen är det en väldigt bra ersättning som jag har. Så är det, säger Per Bowallius som enligt egen uppgift inte haft någon löneökning sedan dess.
De kvinnliga toppcheferna på listan tjänade i genomsnitt en kvarts miljon kronor mindre än männen, något Per Bowallius inte har någon förklaring till.
– Det ska vara en könsneutral lönesättning. När jag tittar på de personer jag haft som direktrapporterande har jag inte sett någon könsrelaterad spridning på det sättet, säger han.
Det är inte så att kvinnorna får sämre löner än männen?
– Absolut inte. Verkligen inte.

Mittmediakoncernen hade totalt personalkostnader på 1,1 miljarder kronor under 2016. Toppchefernas löner motsvarar således 2,5 procent av de totala lönekostnaderna.

Hela listan: Så mycket tjänar koncernledning, utgivare och försäljningschefer
Per Bowallius, vd: 3 261 200 (+19%)
Anders Nilsson, utgivare Örebro: 1 737 200 (+15%)
Thomas Wilson, finanschef: 1 515 600 (-10%)
Anders Ingvarsson, chefredaktör Hälsingland*: 1 415 400 (+20%)
Carin Andersson, personalchef: 1 387 900 (+8%)
Jan Andersson, vd Mittmedia print: 1 358 000 (+6%)
Staffan Lönner, företagsmarknadschef: 1 357 100 (+23%)
Daniel Bertils, affärsutvecklingschef print: 1 196 200 (+2%)
Mårten Ivarsson, försäljningschef Gävle: 1 118 200 (+44%)
Robin Govik, digitalchef: 1 074 000 (+9%)
Hans Lindeberg, utgivare Jämtland: 994 700 (+1%)
Daniel Nordström, utgivare Västmanland/Stockholm: 957 900 (+8%)
Gustav Hjalmarsson, försäljningschef Södertälje: 930 200 (+15%)
Anna Joneby, privatmarknadschef: 911 500 (+32%)
Peter Sjöö, försäljningschef Örebro: 883 100 (-5%)
Carl-Johan Bergman, utgivare Dalarnas Tidningar: 870 500 (+7%)
Anna Gullberg, utgivare Gefle Dagblad: 847 900 (+3%)
Helena Nyman, utgivare Arbetarbladet: 806 500 (+39%)
Karin Näslund, utgivare Västernorrland: 754 500 (+46%)
Stefan Jonsson, försäljningschef Dalarna: 712 600 (-1%)
Niclas Pärni, försäljningschef Norrtälje: 700 000 (+6%)
Pierre Åberg, försäljningschef Västernorrland: 687 900 (+3%)
Michael Roos, försäljningschef Hälsingland*: 687 400 (+1%)
Lisa Pehrsdotter, utgivare Dala-Demokraten: 685 400 (+32%)
Rickard Mäkitalo, försäljningschef Västmanland*: 653 600 (-2%)
Henning Johannesson, utgivare Hockeypuls*: 580 600 (+14%)
Jonas Ödén, försäljningschef Jämtland*: 538 200 (+16%)
Ida Ferm, utgivare Länstidningen i Södertälje print*: 475 000 (+3%)
Daniel Hansson, utgivare Länstidningen i Jämtland print*: 321 100 (-16%)
* Personen hade en annan tjänst än sin nuvarande, som inte är jämförbar med sin nuvarande, under hela 2016.
Uppgiften avser deklarerad inkomst av tjänst för inkomståret 2016 hos Skatteverket. Procentsiffran är förändring jämfört med föregående år.
Undertecknad tjänade, för transparensens skull, 342 500 kronor under 2016, en minskning med 29 procent jämfört med året innan.

Publicerat av