Möt Mittmedias doldisföretag – som kollar på all tv-reklam i Sverige: “Andra vet inte vad vi gör”

Tage Degerlund går igenom tv-kanalernas reklamblock och ser till att alla filmer lagts in ordentligt.

De genererar ett par miljoner i vinst varje år – genom att titta på reklam.
Företaget Tv-check är Mittmediafamiljens stora doldis.
– Det finns folk som vi träffar i lunchrummet varje dag som inte vet vad vi gör, säger Kent Westerberg, vd.

Affärsidén föddes med i samband att reklam-tv slog igenom i Sverige i början av 90-talet. När TV4 gjorde sitt intåg i det marksända tv-nätet väcktes behovet hos de annonserande företagen att bevaka så att deras reklamfilmer verkligen sändes rätt antal gånger och i rätt sammanhang.
– Grundaren Lars Gustavsson hade en kompis som jobbade på Ica och de upplevde att det var svårt att kontrollera att man fick vad man betalade för. Så det började faktiskt som ett rent uppdrag åt dem, berättar Kent Westerberg, vd på Tv-check som jobbat i bolaget sedan 1998.
Bolaget bildades under VLT och växte. På 90-talet var nästan alla mediebyråer kunder hos TV-check och det stod videobandspelare i ett helt rum som spelade in tv-kanalerna. Sedan fick de anställda manuellt skriva in när vilken reklamfilm visades.

Kent Westerberg, vd på Tv-check.

Numera görs allt digitalt – och med fler kanaler. Men den grundläggande affärsidén är fortfarande densamma: Att logga när tv-reklam sänds och sälja informationen vidare.
– Annonsörerna är främst intresserade av konkurrens. En reklamfilm ska inte visas i direkt anslutning till en konkurrerande. Om Coca-Cola visas bredvid Pepsi så är kanalen skyldig att kompensera för det och den typen av saker är det vanligaste vi rapporterar, säger Kent Westerberg.
Men informationen säljs också till kanalerna själva.
– Det kan låta lite skruvat, men de vill ha samma information som kunderna när kunden hör av sig, säger Kent Westerberg.
En annan del är konkurrensbevakning, Tv-check informerar sina kunder när en av kundernas konkurrenter börjar sända en ny reklamfilm. Dels kan det röra sig om helt nya filmer, men även om konkurrenten justerar priset på sin produkt eller ändrar en speakerröst ska det noteras.

Tage Degerlund och Kent Westerberg på TV-checks kontor i VLT-huset i Västerås. Här samlas också de flesta stora dagstidningar där annonserna registreras och läggs in i databasen.

Utöver det säljs informationen också till MMS, som mäter kanalernas tittarsiffror, för att stämma av de loggar som skickas från tv-kanalerna och ligger till grund för prissättningen.
Men det är inte bara tv som kontrolleras. Bolaget går också igenom de större papperstidningarna och registrerar vilka annonser som är med – på ungefär samma sätt som med tv-uppdraget. Omsättningen mellan tv och print är i det närmaste jämt fördelad mellan de olika medieslagen men eftersom tidningsdelen innehåller mer manuellt arbete är de åtta personer som jobbar, mot tv-delens fyra. Omsättningen i bolaget ligger kring 12 miljoner kronor och vinsten ungefär 15-20 procent av det.

När Tage Degerlund började på Tv-check var videobandspelare det vanligaste arbetsverktyget – numera sköts allt digitalt framför datorn.

En av veteranerna på Tv-check är Tage Degerlund som jobbat i bolaget i 25 år. Han minns hur det i bolagets barndom stod VHS-spelare i ett helt runt och mycket krångligare jobbet var då.
– Då gick man igenom en och en halv kanal per dag, i dag gör jag en kanal på ungefär en halvtimme. När det var VHS drömde man mardrömmar om spolningsljudet, säger han.
Numera sitter Tv-check i en avskild del i kontorslandskapet i VLT-huset i Västerås, utan att göra särskilt mycket väsen av sig. Bolaget ägs av Mittmedia
– Men tänker inte så mycket själv på att folk inte vet vad vi gör, säger Kent Westerberg.

Förhandlingar om MBL-brott avslutade – facket drog tillbaka kravet på jätteskadestånd

Enligt medbestämmandelagen ska viktigare förändringar på en arbetsplats förhandlas med facket före beslut. Bild: Henrik Montgomery/TT

Journalistklubben hade begärt 100.000 kronor i skadestånd för brott mot MBL.
I går avgjordes förhandlingen mellan de centrala parterna.
– Det har aldrig någonsin handlat om att vi vill ha pengar, säger Tomas Backlund, ordförande.

Under måndagen hölls centrala förhandlingar om tre fall där Journalistförbundet i norra Mittmedia ansett att företaget brutit mot medbestämmandelagen, MBL (extern länk: Riksdagen). Enligt MBL måste arbetsgivaren förhandla med facket innan ett beslut om en “viktigare förändring” fattas.
De tre fallen rör tjänsteutrymmet för kulturchefen, sportens rookieutbildning för nyhetschefer och postutdelningen av Örnsköldsviks Allehanda, ÖA. I den sistnämnda hade facket yrkat på ett skadestånd på 100.000 kronor, vilket är betydligt högre än normalt – mycket högre än vad båda parter någonsin varit med om.
Under förhandlingen drog dock facket tillbaka sitt krav på jätteskadeståndet.
– Man kan säga att vi sträckte ut en hand om arbetsgivaren kunde erkänna att alla delar i den här förhandlingen inte gått rätt till. Då hade vi varit beredda att acceptera och gå vidare men det var de inte beredda att göra, säger Tomas Backlund, ordförande i journalistklubben i norra Mittmedia.

Per Åhlin, redaktionell personalchef. Bild: Susanne Kvarnlöf

Per Åhlin, redaktionell personalchef, håller inte med om att några fel begåtts.
– Klubbens uppfattning är att vi fattade beslut om förändrad distribution när vi sade upp avtalet med TAB och så är det inte, avtal säger man upp för att skapa en ny situation och diskutera en förändring. Beslutet om att genomföra förändringen ligger hos styrelsen och togs i samband med budgeten och den har varit förhandlad, säger han.
Förhandlingen om ÖA-distributionen avslutades därför i oenighet och utan att något skadestånd betalas. Det går att driva tvisten till Arbetsdomstolen, men om facket kommer göra det är oklart.

Även de övriga två förhandlingarna avslutades utan skadestånd. I sportnyhetschefernas fall i oenighet, facket menade att arbetsgivaren tidigare lovat att frågan skulle förhandlas. De som går utbildningen skulle, teoretiskt, kunna ha bättre möjlighet att bli chefer i framtiden, vilket i så fall skulle kunna utgöra en viktigare förändring.
– För oss är utbildningen en del av vår löpande utbildningsverksamhet. De som går utbildningen har inte sagt att de är beredda att bli arbetsledare och de kan gå  utbildningen utan att bli det. Sen tror jag att flera av de som går utbildningen kommer bli vikarierande nyhetschefer framöver och då kommer de såklart vara förhandlade, säger Per Åhlin.

Tomas Backlund, ordförande i Mittmedias SJF-klubb för de fem nordliga regionerna.

För Journalistförbundet i norra Mittmedia var det långt ifrån den första sittningen där arbetsgivaren anklagas för brott mot MBL, under det senaste året har man haft tio stycken tvister som gått till central förhandling. Enligt Tomas Backlund har man fått rätt i ett fall.
– Jag skulle säga att det är väldigt många fall och jag tror inte att någon annan klubb inom SJF som haft så många. Det har aldrig handlat om pengar, det är inte därför vi begär skadestånd utan vi ser det som vårt enda sätt att få till en förändring om arbetsgivaren inte följer MBL, vi har inga andra verktyg att använda oss av, säger Tomas Backlund.
Den andra journalistklubben, Promedia-klubben i södra Mittmedia, har inte haft någon central förhandling för brott mot MBL under det senaste året.

Nynäshamns-Posten nästa tidning att delas ut med post – planerar för fler titlar: “Ska presentera en idé”

David Klasson, reporter i Nynäshamn, tror att det går att förklara förändringen för läsarna på ett bra sätt men menar att man måste ha bra beredskap för att hjälpa kunderna att komma igång med sina digitala prenumerationer. Bild: William Kihlberg

2 maj börjar Örnsköldsviks Allehanda delas ut med post.
Nu står det klart att Nynäshamns-Posten följer efter.
– Jag tror det blir mindre dramatiskt än i Örnsköldsvik, säger Daniel Nordström, chefredaktör.

På ett styrelsemöte i fredags fattades beslutet att förändra distributionen för Nynäshamns-Posten, NP. Från och med 1 oktober ska tidningen delas ut med post under dagen istället för med tidningsbud på morgonen. Det blir Mittmedias andra tidning att byta distributionsform – sedan tidigare är det bestämt att Örnsköldsviks Allehanda, ÖA, går över till postutdelning den 2 maj. Den stora skillnaden mellan produkterna är att NP kommer ut två gånger i veckan, tisdag och fredag, ÖA kommer före förändringen ut sex dagar i veckan.
– Det ska bli intressant att genomföra den här förändringen med en tidning som har låg frekvens. I det stora handlar det om att bygga ytterligare kunskap runt dagdistribution, säger Per Bowallius, vd i Mittmedia.

Daniel Nordström. Bild: Kenneth Hudd/Mittmedia

I Örnsköldsvik genomförs andra förändringar samtidigt: En gratistidning startas och lördagsutdelningen försvinner – samtidigt som prenumerationspriset sänks. I Nynäshamn blir det till stor del “business as usual”.
– Vi gör ingen förändring av innehållet och kör på med en liknande produkt så jag bedömer att Nynäshamn inte är lika dramatiskt som i Örnsköldsvik. Vi har plockat med oss mycket kunskap från ÖA och fjolårets förändring av Bbl/AT, säger Daniel Nordström, chefredaktör på Nynäshamns-Posten.
Någon förändring på redaktionen i Nynäshamn, som består av fyra reportrar och en nyhetschef, är inte planerad. Samtliga hade informerats om planerna sedan tidigare.
– Det känns positivt att man sparar på distribution istället för på redaktionen. Det är klart att läsarna kommer reagera och bli ledsna över att inte få tidningen på morgonen men samtidigt tror jag att det går att förklara för dem varför vi gör den här förändringen. Jag hoppas ju att man i första hand vill läsa NP för innehållet och inte för vanan att den kommer på morgonen, säger David Klasson, reporter i Nynäshamn.

Per Bowallius, vd i Mittmedia.

Distributionskostnader står tillsammans med tryck för ungefär hälften av Mittmedias fasta kostnader och minskar inte i takt med att upplagorna faller. Genom postdistribution blir kostnaden istället rörlig.
– På ett övergripande plan behöver vi hitta en väg vidare ur den struktur vi är i, det ser vi inte minst genom att annonsförsäljningen i print är på väg neråt. Logiken har inte ändrats utan snarare förstärkts, säger Per Bowallius.
Hur ser nästa steg ut, finns det någon plan för det?
– Vi har sagt tidigare att vi tittar på en total transformation av alla våra tidningar och till styrelsemötet före sommaren ska vi presentera en idé om hur det ska gå till. Vi tittar på det i varje region och varje ledningsgrupp jobbar med den här frågan.
Varför väljer ni att göra det här innan ÖA-projektet utvärderats?
– Vi har sett det som en möjlighet och bedömde att det var bra att börja redan nu med en tvådagarstidning för att samla in kunskap inför nästa steg. I Örnsköldsvik har vi ökat tappet något på papperstidningen men 75 procent blir istället kund på e-tidningen. Det är jätteintressant och jag tror att tiden är ganska mogen för den här typen av förändringar, säger Per Bowallius.

Naturälskaren Michelle utvecklar de personliga sajterna: ”Vi får nya överraskningar varje dag”

Michelle Ludovici i Sundsvall.

En gemensam startsida ska bli många unika och personaliserade.
Naturälskaren Michelle Ludovici på DMU är en av dem som jobbar med utvecklingen.
– Varje dag är en utmaning, säger hon.

Det var naturen och den svenska mentaliteten som fick Michelle Ludovici att lämna Tyskland och flytta till Sverige. Som utbildad gymnasielärare blev det första stoppet Engelska skolan i Sundsvall där hon undervisade i tyska och franska. Efter ytterligare ett år som lärare på en gymnasieskola bestämde hon sig för att göra något annat, och sökte sig till civilingenjörsutbildningen på Mittuniversitetet. Ett stort hopp kan tyckas, men det finns likheter.
– Det hjälper i båda att känna igen mönster och tänka logiskt och strukturerat, säger Michelle Ludovici.
Fem års utbildning resulterade i en masterexamen i industriell ekonomi och datavetenskap och efter en vinst i Mittmedias programmeringstävling Midhack rekryterades hon till DMU, Mittmedias digitala utvecklingsavdelning. Efter att ha jobbat med annonsverktyget Reacher i ett och ett halvt år jobbar hon numera med personaliseringsprojektet, som i korthet går ut på att Mittmedias nyhetssajter ska presentera ett personligt anpassat innehåll för besökarna istället för att en webbredaktör väljer ut artiklar som visas på startsidan.
– Personaliseringsprojektet handlar om att öka relevansen i artikelurvalet, att visa artiklar baserat på läsarens intresse och var de bor. Genom att göra det hoppas vi att de stannar längre på våra sidor och läser mer och det ska göra att fler blir Plus-kunder och att färre hoppar av, berättar Michelle Ludovici.

En av de stora utmaningarna med projektet är att undvika så kallade filterbubblor, att användarna bara får den typen av innehåll de konsumerat förut och aldrig överraskas med nya infallsvinklar och ämnen.
– Om vi bara skulle visa den kategori som du oftast läser skulle det bli tråkigt för en människa, därför tittar vi också på vad liknande användare läser och vad alla användare på sajten läser. På det sättet undviker vi en filterbubbla och får in artiklar som är allmänt intressanta för många. I de tester vi gjort blir listorna väldigt varierande och det ser bra ut så här långt, säger Michelle Ludovici.
Projektet fick i december fyra miljoner kronor från Google. Michelle Ludovici tycker att det är utmanande – och det mest spännande som hon jobbat med.
– Varje dag är en utmaning och vi får nya överraskningar varje dag. Man får hela tiden nya insikter och att få jobba tillsammans med så många smarta människor är väldigt givande, säger Michelle Ludovici.

Den svenska naturen var en lockelse när flytten gick från Tyskland. Michelle är en hängiven vandrare som varit i Skuleskogens nationalpark, tio mil norr om Sundsvall, många gånger.
– Jag älskar att vara ute i naturen, jag har varit i Skuleskogen minst 30 gånger och övernattat både på sommaren och vintern. Nu vet man vilken stuga som är bäst och när man behöver vara där för att få bästa platsen. Att komma ut i naturen är ett bra sätt att komma bort i tankarna och slappna av, säger Michelle Ludovici.
Hon har även lärt sig åka skidor och spenderar en hel del tid med att löpträna, spela tennis och fotboll. Tyskland, där hon är född, eller Frankrike, där hon är uppvuxen, saknar hon inte.
– Absolut inte, livskvalitén är så mycket högre här. Det finns många fördelar med att leva i Sverige, även om det är många svenskar som klagar. På jobbet finns det inte samma armbågsattityd och hierarkier som det gör i Tyskland och det gör att man blir mer kreativ och innovativ, säger Michelle Ludovici som också hyllar sina kollegor på DMU.
– Jag stortrivs här och många av oss är kompisar på fritiden också, säger hon.

Fakta: Michelle Ludovici
Ålder: 33 år.
Gör: Teknisk projektledare.
Bor: Lägenhet i Granloholm, Sundsvall.
Familj: Vänner och kollegor i Sundsvall. Föräldrar i Frankrike.

Läs tidigare Måndagsmöten:
► Karin startade ”Glesbygdsgirls” – deltog på FN-konferens i New York: “En stereotyp nidbild av glesbygden”
► Internetpionjären Mats utbildar journalister i Vietnam – och driver hälsobrunn: “Är så otroligt nyfiken”
► Louise gick från kund till säljare – efter 20 år som egenföretagare: “Höll på att jobba ihjäl mig”
► Johanna formger ledarsidorna – och inreder med färg och form: “Gillar retro och skandinavisk design”
► Gert håller takten på jobbet – och i dansbandet Wickys: “Spelar för att det är jävligt roligt”

Mittmedias största fack håller repskap – ordförande väljs om efter “tyngsta året i klubbens historia”

Tomas Backlund, ordförande i Mittmedias SJF-klubb för de fem nordliga regionerna.

Journalistfacket i norra Mittmedia har haft årsmöte.
Efter ett stökigt 2017 sitter ordförande Tomas Backlund kvar på posten.
– I backspegeln har det varit ett oerhört jobbigt år, säger han om fjolåret.

Journalistförbundet i norra Mittmedia har hållit årsmöte, repskap, i veckan. Under onsdagen och torsdagen i Örnsköldsvik har Mittmedias största fackförbund, med drygt 350 medlemmar, hållit sedvanliga årsmötesförhandlingar, diskuterat strategi framåt samt haft frågestund med Carl-Johan Bergman och Daniel Bertils från koncernledningen.
Ordförande Tomas Backlund valdes om och fortsätter som ordförande även det kommande året.
– Det känns väldigt kul och bra. Inte minst med tanke på det stökiga år som varit och att då få förtroendet att leda klubben ett år till känns fantastiskt kul, säger Tomas Backlund.

Carl-Johan Bergman, redaktionell chef, var inbjuden för en frågestund med de fackliga.

2017 präglades av hårda ord mellan facket och arbetsgivaren, under våren genomförde Gävle-sektionen en misstroendeförklaring mot personalchefen och chefredaktören på Gefle Dagblad och den arbetsmiljöenkät som gjordes visade på stora arbetsmiljöproblem. Samtalstonen har varit hård – men är i dag något bättre.
– Relationen är fortsatt ansträngd men ska man lyfta fram något positivt så kan vi prata med varandra i en sansad ton, vi hade tillfällen ifjol när vi i princip inte pratade med varandra. Sen har vi väldigt olika uppfattning i många frågor, säger Tomas Backlund.
Han säger att klubben “rannsakar sig själv” för att fundera över vad man kunnat göra annorlunda och på repskapsmötet diskuterades det och vilken strategi man ska ha framåt. Backlund hoppas att arbetsgivarsidan gör samma sak.
– Jag hoppas ju det, men kanske inte upplever att de gör det, säger han.

En av de stora diskussionsfrågorna har varit arbetsmiljö. Den åtgärdsplan som presenterades av företaget kritiserades av flera fackförbund för att vara otillräcklig. Facken har istället presenterat en egen lista på 50 punkter som man vill se genomförda.
– Det viktigaste är att börja lyssna på medarbetarna – på riktigt. Det kostar inga pengar. Sedan är en hel del frågor som lyfts fram av våra medlemmar materiella saker och där är företagets standardsvar att vi inte har råd. Det kan jag tycka är ett felaktigt angreppssätt, personal som mår bra gör bättre produkter och det är ytterst det vi måste göra, säger Tomas Backlund.
Han blev ordförande 2014 och beskriver fjolåret som “det tyngsta i klubbens historia”. För hans egen del slutade 2017 i en sjukskrivning på en månad.
– I backspegeln har det varit ett oerhört jobbigt år och den utlösande faktorn var att Sanna Wikström gick bort i december. Då kände jag att det blev för mycket. Det vi lärt oss är att vi kanske måste hantera saker på ett annat sätt, vi kanske inte kan driva frågor på samma sätt – vi vill våra medlemmars och företagets bästa men vi kan inte gå under på köpet, säger Tomas Backlund.
Förutom Journalistklubben i i norra Mittmedia finns även en klubb i södra delen av företaget. Dessutom finns en Unionen-klubb och tre GS-klubbar.

Så ser nya styrelsen i SJF norra Mittmedia ut:
Tomas Backlund, ordförande (Östersund)
Johanna Hejdenberg, vice ordförande (Gävle)
Sara Bjermert, andra vice ordförande (Sundsvall)
Lars Sundin, kassör (Hudiksvall)
Ragna Fahlander, ledamot (Falun)
Jonas Solberger, ledamot (Östersund)
Linn Grundberg, ledamot (Örnsköldsvik)

Journalistklubben i södra Mittmedia, Promedia-klubben, hade årsmöte den 15 mars. Nya styrelsen där består av ordförande Margaretha Levin Blekastad (Norrtälje), vice ordförande Britt-Louise Bergström (Västerås), kassör Kristina Laitinen (Nynäshamn), Maria Björkman (Västerås), Samuel Bor (Kumla), Helene Berzelius (Örebro) och Roger Stigell (Södertälje).

Populäre motorskribentens kontrakt sägs upp – efter 33 år: “Kom som en kalldusch”

Kurt Eliasson har bevakat motorsport för flera tidningar i Mittmedia sedan 1985, nu har hans frilanskontrakt sagts upp – något som fått flera att reagera på sociala medier. Bild: Privat

I 33 år har Kurt Eliasson skrivit om motorsport.
Från juli är det slut med det – hans frilanskontrakt har sagts upp.
– Det känns sorgligt och vemodigt. Det här har varit mitt liv, säger Kurt Eliasson.

Frilansaren Kurt Eliasson har sedan 1985 skrivit om lokal motorsport för Mittmedias olika tidningar. Det började i Arbetarbladet och genom åren har han jobbat för flera olika titlar. Det senaste åren har han bevakat den lokala motorsporten i Gästrikland och Hälsingland. Men från juli är det slut, hans kontrakt har sagts upp.
– Jag hade tänkt fortsätta några år till, det kom som en kalldusch, säger Kurt Eliasson.
På sociala medier har många reagerat på beslutet och befarar en sämre motorsportsbevakning – och en namninsamling har startats i protest.
– Jag förstår på reaktionerna att läsarna kommer sörja och det blir jag rörd över. Det blev näst intill uppror, många är kritiska mot Mittmedia men det är också många som tackar mig för den tid som varit, säger Kurt Eliasson.

Henning Johannesson, sportchef.

För Mittmedia innebär det uppsagda frilanskontraktet en besparing på en kvarts miljon kronor. Samtidigt menar sportchefen Henning Johannesson att sportredaktionen kommer satsa hårt på motorsport under året – då med fokus på live-tv.
– Vi har redan livesänt två rally-SM-tävlingar och kommer bland annat sända en folkraceserie med 15-20 tävlingar. Vi går från att göra refererande rapportering till att satsa mer på live och att göra storys om de aktiva, säger Henning Johannesson.
Innebär det här att motorsportsbevakningen blir sämre?
– Jag skulle inte säga att det blir sämre, men vi kommer inte ha samma referats- och resultatbevakning som nu i Gävle och Hälsingland. Generellt ser vi att den här typen av refererande material inte har samma läs- och köpkraft som annan typ av sportmaterial och något som vi måste bli bättre på att få användarna att bidra med i form av texter, bilder, filmer och resultat.
Det här har väckt starka reaktioner i motorsverige. Vad säger du om det?
– Jag har full respekt för att motorsverige tycker att det varit jättebra att han funnits men det är inte så att vi kommer gå från jättemycket motorsport till ingen alls, så ska det inte bli. På alla våra andra orter är motorsport bevakad som all annan sport med en daglig prioritering av vad vi ska bevaka. Trots det här tycker vi att vi gör en större satsning på motorsport, säger Henning Johannesson.

För Kurt Eliasson väntar tre och en halv månads fortsatt arbete för Mittmedia, sedan ska han ta sin första sommarsemester på 33 år. Vad som händer efter det vet han inte.
– Det här måste få landa först. Jag är 63 år och i värsta fall får jag pensionera mig, men det är det sämsta alternativet. Jag har en del andra bollar i luften, vi får se, säger Kurt Eliasson.
Han befarar att den lokala motorbevakningen kommer försvinna och menar att det inte finns en chans för de ordinarie sportreportrarna att hinna med.
– Det här har varit mitt liv, jag har brunnit för det här i över 30 år. Det känns vemodigt, sorgligt på något sätt.

Nu börjar nya numret till kundtjänst användas – hit ska kunderna ringa

010-709 79 00.
Det är det nya numret till Mittmedias kundcenter som börjar användas i dag.

Kim Ekström, chef på Mittmedias kundcenter som är placerat i Örebro.

I dag börjar Mittmedias nya nummer till kundcentret tas i bruk. Redan för en månad sedan kunde vi berätta om planerna, som syftar till att göra det enklare för kunderna att komma i kontakt med kuncentret i Örebro. I och med förändringen blir det två skilda nummer till växel och till kundcentret. På det sättet slipper kunderna ringa växeln för att kopplas till kundcentret och där få hjälp.

Den som ringer det nya numret 010-709 79 00 får fyra val: Prenumerationfrågor, privatannonsärenden, utebliven tidning och att kopplas till växeln.
Kunder som tar kontakt med andra delar av företaget ska i och med det nya numret hänvisas dit för kundtjänstfrågor. På sikt ska också de lokala nummer som finns på olika håll avvecklas och ersättas av det centrala numret.
Nästa steg i det stora växelprojektet är att förbättra växelns databas med telefonnummer. Senare ska också riktlinjer tas fram för att minska antalet kopplade samtal som inte besvaras.
I dag lanseras också en ny kundcenterwebb där kunderna själva kan utföra de flesta ärenden själv. Den hittas genom att klicka på Kundservice längst upp på respektive nyhetssajt.

Leijonborg om Promedia-affären – berättar i sina memoarer: “Det var en förfärlig process”

Lars Leijonborg, tidigare ordförande i Mittmedia och partiledare för Folkpartiet, har i dag släppt sina memoarer. Bild: Adam Ihse/TT

“Deprimerande månader”.
“En förfärlig process”.
Så beskriver Lars Leijonborg, tidigare styrelseordförande i Mittmedia, förhandlingarna med Stampen om övertagandet av Promedia.

Mittmedias före detta styrelseordförande Lars Leijonborg har släppt sina memoarer “Kris och framgång – mitt halvsekel i politiken” på Ekerlids förlag.
Där skriver han bland annat om sina år som politiker och partiledare för Folkpartiet, numera Liberalerna. Men han skriver också om sin tid som styrelsordförande i Mittmedia. Han tillträdde 2011 efter att ha avslutat sin politiska karriär och i sina memoarer ger han en inblick i förhandlingarna med Stampen om Mittmedias övertagande av Promedia som pågick under 2015.
“Samarbetet kring tidningarna i Mellansverige gick inte bra. Vi uppfattade att de pengar som trots allt tjänades in hamnade hos Stampen, för att försvinna ner i de allt svartare och djupare hålen i det bolaget”, skriver Leijonborg.

Mittmedia var minoritetsägare i Promedia och bedömde att man inte hade några möjligheter att vinna en tvist i frågan – och anklagelserna tillbakavisades av Stampen, skriver Leijonborg i boken. Lösningen blev att Mittmedia tog över morgontidningarna och att de gemensamt ägda gratistidningarna i Stockholm, Mitt i-tidningarna, såldes till riskkapitalbolaget Segulah. Men förhandlingarna var inte lätta, avslöjar Leijonborg i boken.
“Kanske kommer någon vid tillfälle att skriva mer utförligt om denna förhandling, som pågick i över ett år. Jag har ingen lust att göra det. Det var en förfärlig process. Personer med stor vana av förhandlingar mellan företag säger att de aldrig upplevt något liknande”, skriver Leijonborg i memoarerna. Han fortsätter:
“Vi på vår sida ansåg oss vara lurade, och även en sådan situation kanske triggar en part till hårdare förhandlingsmetoder än vad som normalt bör förekomma. Jag nöjer mig med det, så kanske någon annan gör ett försök att mer objektivt skildra dessa deprimerande månader”, avslutar han.

I boken berättar han också om förhandlingarna med Schibstedt om att ta över Svenska Dagbladet, att han misstrodde Anders Borg som finansminister (extern länk: Aftonbladet) – och om försöken att slå ihop Folkpartiet och Centerpartiet (extern länk: DN). Leijonborg avgick som styrelseordförande i slutet av 2015, efter att Promedia-affären gått i lås men sitter fortfarande kvar som styrelseledamot i Mittmedia AB. Hans memoarer kom ut i dag (extern länk: Adlibris) och ges ut med stöd av bland annat Mittmedias ena ägarstiftelse, Nya stiftelsen Gefle Dagblad.

Nu kommer första numret av gratistidningen i Jämtland – så blir nya ÖP Magasin

Sidorna för det första numret sitter uppe på väggen. Tidningen trycks på Mittmedia prints anläggning i Östersund på ett något tjockare papper än den vanliga morgontidningen. Från vänster: Hanna Thelenius, Mikael Ojala, Anna Sundkvist och Fredrik Hanses.

ÖP Magasin heter den nya gratistidningen i Östersund.
I veckan kommer första numret.
– Det känns bra. På onsdag är vi ute på stan och delar ut tidningen, det ska bli kul, säger redaktören Anna Sundkvist.

I november kom de sista numren ut av de gamla gratistidningarna 100% Östersund, 100% Krokom och 100% Strömsund. På onsdag den här veckan landar det första numret av den nya gratistidningen ÖP Magasin i brevlådorna i Östersund och Krokoms kommun. I resten av kommunerna i Jämtland läggs tidningen ut i tidningsställ.
– Vi märkte att det började gå sämre med annonsförsäljningen och kände att vi ville göra ett omtag på gratistidningarna. Efter att ha gjort marknadsundersökningar kom vi fram till att det skulle bli en månadstidning riktad mot hela Jämtland och att den skulle komma ut före lönehelgen, säger Hanna Thelenius, marknadskoordinator i Östersund och samordnare för tidningsprojektet.
Omtaget resulterade i en magasinsliknande produkt – som till namnet tydligt hör ihop med Östersunds-Posten, ÖP.
– Det är en otrolig fördel att kunna prata gratistidning med vårt vanliga varumärke. ÖP är ett varumärke med historia och då vet folk direkt vilka som är avsändare, säger Fredrik Hanses, säljare.

Innehållsmässigt kommer tidningen fokusera på profiler, näringsliv och att blicka framåt.
– I första numret berättar skidskyttestjärnan Helena Ekholm om sin nya karriär, nu ska hon bli personlig tränare efter en tid som revisor. Illustratören Ulla Granqvist, som tidigare jobbat på ÖP, är tillbaka och så har Stefan Nolervik ett uppslag, säger Anna Sundkvist, redaktör för ÖP Magasin.
I tidningen har kommunvinjetterna kommit tillbaka, där artiklar som tidigare publicerats i andra produkter återanvänds tillsammans med tips på vad som händer i kommunen.

Fredrik Hanses, säljare, Anna Sundkvist, redaktör, Hanna Thelenius, samordnare, och Mikael Ojala, säljare är några av dem som jobbat med att ta fram ÖP Magasin.

Tidningen delas ut i Östersund och Krokom av TAB, som även delar ut morgontidningarna, under perioden onsdag-fredag veckan före lönehelgen. Strömsund, som tidigare hade gratistidningen 100% Strömsund, blir nu utan gratistidning.
– Vi har den i ställplatser i Strömsund och våra andra kommuner, det är inte lönsamt att dela ut den. Men vi ser det här som en start och skulle det bli en stor efterfrågan och mycket annonsörer så kan vi mycket väl komma att utöka med fler områden framöver, säger Hanna Thelenius.
Annonsförsäljningen till det första numret har nästan nått budget – och säljarna Fredrik Hanses och Mikael Ojala tror att tidningen kommer tas väl emot av annonsörerna.
– Vi ska ha ett bra erbjudande till våra annonsörer och det finns en väldigt bra funktion med en räckviddsprodukt, säger Fredrik Hanses.
Även chefredaktören Hans Lindeberg ser fram emot premiärnumret.
– Det ska bli väldigt spännande att se hur den tas emot. Vi är nöjda och den är ett klart lyft jämfört med de gratistidningar vi hade förut, säger han.

Runt om i Mittmedia har flera förändringar med gratistidningarna nyligen genomförts. I Dalarna lades Mitt Dalarna ner och ersattes av Pralin och i Örnsköldsvik lanserar Mittmedia i maj en totaldistribuerad version av Örnsköldsviks Allehanda. Gratistidningen Mitt Gävle har också fräschats upp, där den nya versionen av tidningen kommer ut till helgen.

Efter misstänkta UD-avlyssningen – Mittmedias mejl anses säker: “Osannolikt att det läckt hos oss”

Att någon skulle ha tagit sig in i Mittmedias nät bedöms som osannolikt. Bild: Gustav Sjöholm/TT

Bara ett dygn efter att Patrik Oksanen mejlat UD begärdes mejlet ut.
Det väckte misstankar om att någon avlyssnat kommunikationen.
– Det är osannolikt att det har läckt inom ramen för Mittmedia, säger Per Olofsson, IT-chef.

Det var Dagens nyheter som först berättade om den mystiska mejlhanteringen – och de konsekvenser den fick. Patrik Oksanen, politisk redaktör på Hudiksvalls Tidning och expert på säkerhetspolitik, mejlade med Utrikesdepartementet om att göra en intervju. Bara ett dygn senare begärdes mejlet ut av den högerpopulistiska nyhetssajten Nyheter idag. Den korta tidsramen har öppnat för spekulationer kring om nyhetssajten kände till mejlet innan de begärde ut det.
De senaste dagarna har Mittmedia utrett om det skett något intrång i företagets system.
– Vi kan aldrig vara helt säker på vad som hänt i det här specifika fallet. Men utifrån att ha tittat på trafik och säkerhet kan jag säga att det är väldigt osannolikt att det har läckt inom ramen för Mittmedia, säger Per Olofsson, IT-chef.
Mejlkonversationer inom företaget är krypterade. Men krypteringen upphör när mejlet lämnar företagets nät, som gjorts i det här fallet.

Per Olofsson.

Den senaste tiden har Mittmedia sett över sin it-säkerhet, bland annat genom förbättrade rutiner för när medarbetare slutar eller byter behörighet. Under året arbetar man med ytterligare åtgärder, berättar Per Olofsson, bland annat med att ta fram rutiner för hur känsliga dokument ska hanteras.
– Det är väldigt många medarbetare som redan har ett högt säkerhetstänk och hanterar det bra men vi har inga tydliga riktlinjer eller rekommendationer. Det håller vi på att jobba med nu, säger han.

Carl-Johan Bergman. Bild: Mikael Hellsten

Carl-Johan Bergman, redaktionell chef, tycker att händelsen manar till eftertanke för företagets journalister.
– Det här ger oss en påminnelse om att vi hanterar känsligt material varje dag och är ett typexempel på vad vi som oberoende granskare tvingas utstå redan nu. Det riskerar att vara en försmak på vad vi kan utsättas för i valrörelsen, säger han.
Patrik Oksanen vill i dag inte ge någon ytterligare kommentar, men till Dagens nyheter i fredags sa han att han “lämnar analysen och bedömningen till andra”.
Nyheter idag har hävdat att det var en slump att de begärde ut mejlet så snabbt, något som säkerhetsbedömare som Dagens nyheter talat med bedömer det som “extremt liten” sannolikhet för.

Mejlet som skickades från Patrik Oksanen spreds av riksdagsledamoten Hanif Bali (M) på Twitter för att misskreditera Oksanen i hans yrkesroll. Bali har bett om ursäkt för publiceringen samt lämnat Moderaternas partistyrelse. Han kommer också att lämna Twitter.

Per Olofssons två bästa säkerhetsråd
Ha ett krångligt lösenord. “Det är det absolut viktigaste. Se också till att byta det emellanåt.”
Lås datorn när du inte sitter vid den. “Det finns en risk att någon obehörig kommer åt det som finns i datorn annars.”