Granskningsgruppens jätteenkät visar på hat mot var tredje politiker: “Det är allvarligt”

Granskningen publiceras på samtliga sajter i Mittmedia i dag, bland annat på op.se.

Hat och hot mot politiker är vanligt i Mittmedias kommuner.
Det visar en enkät som granskningsgruppen gjort.
– Det visar att det händer även i min kommun, säger Henrik Nyblad, arbetsledare.

2 616 lokalpolitiker i alla Mittmedias kommuner ombads svara på frågor om de utsatts för hat eller hot i sin roll. Enkäten skickades från Mittmedias gemensamma granskningsgrupp, som består av reportrar på alla redaktioner. 1 491 politiker svarade – och av dem uppger nästan en tredjedel att de har utsatts för hat eller hot. 14 procent uppgav att de är försiktiga med att öppet ta ställning i vissa frågor av rädsla för hat och hot.
– Vi vet att politiker är en utsatt grupp så svaren är inte förvånande utifrån det. Men här får vi svart på vitt att det sker även i min kommun, det är inte något som sker ute i periferin, säger Henrik Nyblad, arbetsledare för Mittmedias granskningsgrupp och reporter i Bollnäs.

Henrik Nyblad, arbetsledare för granskningen och reporter i Bollnäs.

Den stora utmaningen i arbetet, som involverat ett tiotal reportrar, var utformningen av enkäten – och att få politikerna att svara på den. Högst har svarsfrekvensen varit bland politikerna i Gävle kommun, lägst bland politikerna i Mora kommun.
Det vanligaste sättet som politikerna drabbas är genom sociala medier och e-post.
– Jag hoppas att det här kan vara ännu en del i att uppmärksamma beteendet som folk har på nätet och att få bukt med det. Oavsett vad man jobbar med ska man inte behöva vara rädd, och de här är främst fritidspolitiker som tagit på sig det här uppdraget på sin fritid för att göra samhället bättre, säger Henrik Nyblad.
Hur allvarligt är det här?
– Utan att värdera politiker som grupp mot andra utsatta grupper skulle jag säga att det är allvarligt att det sker. Jag tror att det här riskerar att skrämma iväg engagerade från att ge sig in i politiken, säger Henrik Nyblad.

Reportrarna i granskningsgruppen har formulerat frågorna och plockat in e-postadresser, och sedan gjort lokala case utifrån resultatet. Det är första gången en liknande enkät skickas ut till så många mottagare.
– Det är många engagerade reportrar som gjort jobbet, säger Henrik Nyblad.

Publicerat av