Utredning föreslår: Virtuella superdeskar införs i sommar – sparar på vikarier: ”Förhandlar förslaget”

Nyhetsdesken i Sundsvall med deskredaktörer och liveredaktörer bevakar i dagsläget Västernorrland med sajterna allehanda.se och st.nu. Bild: Oskar Nord

Det kan bli färre deskredaktörer i Mittmedia i sommar.
Enligt uppgift föreslår en utredning att deskarna slås ihop till två enheter, utspridda på nuvarande orter, i något som kallas ”virtuella superdeskar”.

Under vintern har deskorganisationen i Mittmedia utretts. Syftet har bland annat varit att se till att ”vi jobbar optimalt sett till uppdrag och kpi:er”. Nu har gruppen lämnat ett förslag som, enligt säkra källor, främst berör hur deskarna ska arbeta under sommaren.
Utredningen föreslår att deskarna i Mittmedia slås ihop i sommar genom att bilda två ”virtuella superdeskar” med deskredaktörer. Dessa ska samarbeta inom sig och styra varandras sajter. Däremot blir det ingen centraliserad organisation – enligt förslaget ska alla deskredaktörer sitta kvar på nuvarande orter men samarbeta i de två ”virtuella” deskarna.
Genom att samarbeta kommer antalet deskredaktörer kunna halveras under sommaren, är förslaget. Sommarvikarier för deskredaktörerna kommer inte att behövas i samma utsträckning utan istället täcker deskredaktörerna som är i tjänst upp för de som har semester.
Förslaget ska testas under två veckor i april, då antalet deskredaktörer som aktivt jobbar med sajterna halveras och arbetet med sajterna genomförs som det är tänkt att fungera i sommar samtidigt som back-up finns för att snabbt gå tillbaka till den vanliga organisationen.

I deskredaktörernas arbetsuppgifter ingår att nyhetsvärdera materialet på sajten, sköta sociala medier och kvalitetskontrollera det material som kommer från reportrarna. Enligt utredningen läggs mycket tid på att kvalitetskontrollera och ”städa” efter reportrar: Korrekturläsa texter, lägga till saknad metadata och fixa bilder.
Under året pågår två stora projekt för att underlätta deskredaktörernas arbete, det handlar om att startsidorna ska skapas automatiskt och vara personliga för varje användare samt att skapa ett nytt kategoriträd för att förenkla för reportrarna att sätta metadata.
Liveredaktörerna, som är den andra gruppen på deskarna, berörs inte av förslaget utan föreslås sitta kvar på sina nuvarande orter i samma numerär som nu även under sommaren.

I måndags informerades deskarna av sina utgivare om planerna – men företaget vill inte kommentera förslaget ännu.
– Vi håller på att förhandla förslaget med båda SJF-klubbarna och återkommer med information efter det. Jag har inga kommentarer nu, säger Per Åhlin, redaktionell personalchef och projektägare för deskprojektet.
Mittmedias deskar är i dag placerade i Östersund, Sundsvall, Hudiksvall, Gävle, Falun, Örebro och Västerås (med delar av desken i Södertälje och Norrtälje).

Publicerat av