Nya medarbetarenkäten skickas ut – ska kartlägga arbetsmiljön: ”Behöver minst 70 procent som svarar”

Nu har den nya medarbetarundersökningen landat i mejlboxarna.
Enkäten undersöker den psykosociala arbetsmiljön.

Våren 2017 gjordes en stor medarbetarundersökning i Mittmedia, vilken visade på flera brister i arbetsmiljön. Nu genomförs en ny undersökning för att ytterligare kartlägga den psykosociala arbetsmiljön och eventuella problem med sexuella trakasserier.
Enkäten har nu skickats ut via mejl och innehåller sju sidor med frågor. På flera frågor finns det möjlighet att svara i textform.
”Vi ville göra en mer omfattande undersökning kring sexuella trakasserier och vår psykosociala arbetsmiljö, den tanken väcktes efter #metoo och #deadline. Sedan har vi resonerat om vilka områden som är viktigast och som vi borde jobba mer med och därför är det även med frågor om hot, våld, diskriminering och mobbning. Vi tyckte också att det var svårt att följa upp och jobba med resultatet från förra undersökningen eftersom vi inte fick det redovisat per redaktion eller försäljningsorganisationen eller motsvarande nivå inom andra delar i verksamheten”, säger personalchefen Carin Andersson i en skriftlig kommentar.

Carin Andersson, personalchef.

Svaren kommer att hanteras anonymt och svaren i textform kommer inte att komma enskilda chefer till del i original. Resultatet hanteras av HR-avdelningen och fackliga företrädare som gemensamt ska gå igenom dem och diskutera åtgärder. Chefer med fler än tio svarande får tillgång till resultatet och är sedan ansvariga för att fortsätta arbeta lokalt.
Carin Andersson hoppas att många tar chansen att besvara enkäten.
”För att resultatet ska bli riktigt bra och säkert att luta sig emot så behöver vi minst 70 procent som svarar”, säger hon.
Sista svarsdag är 26 mars.

Här är frågorna i medarbetarundersökningen:
Är du chef eller medarbetare?
Känner du till Mittmedias policy mot diskriminering, mot kränkande särbehandling och mot sexuella trakasserier?
Vet du vem/vilka du skulle kunna vända dig till om du skulle bli utsatt för någon form av kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, hot eller våld?
Har du blivit utsatt för kränkande särbehandling eller diskriminering av en chef under de senaste 12 månaderna?
Har du blivit utsatt för kränkande särbehandling eller diskriminering av en kollega under de senaste 12 månaderna?
Har du blivit utsatt för mobbning eller sexuella trakasserier av en chef under de senaste 12 månaderna?
Har du blivit utsatt för mobbning eller sexuella trakasserier av en kollega under de senaste 12 månaderna?
Har du blivit utsatt för någon form av trakasserier, hot eller våld riktat mot dig i din yrkesroll från någon person som inte är anställd inom Mittmedia de senaste 12 månaderna?
Har du blivit utsatt för någon form av trakasserier, hot eller våld riktat mot dig i din yrkesroll från någon medarbetare inom Mittmedia de senaste 12 månaderna?
Min chef tar sitt ansvar för att skapa en arbetsplats fri från diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. (Skala 1-10)
Jag som medarbetare och kollega tar sitt ansvar för att skapa en arbetsplats fri från diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. (Skala 1-10)
På min arbetsplats har vi ett öppet samtalsklimat och jag känner mig trygg med att uttrycka min åsikt. (Skala 1-10)
På min arbetsplats arbetar vi med förbättringar av vår arbetsplats. (Skala 1-10)
Finns det något du vill tillägga eller dela med dig av?
Till vissa av frågorna finns flera svarsalternativ, och beroende på svar tillkommer i vissa fall följdfrågor. Enkäten har skickats ut via mejl med undersökningsföretaget Ennova som avsändare.

Publicerat av

Oskar Nord