Mittmedias största fack håller repskap – ordförande väljs om efter “tyngsta året i klubbens historia”

Tomas Backlund, ordförande i Mittmedias SJF-klubb för de fem nordliga regionerna.

Journalistfacket i norra Mittmedia har haft årsmöte.
Efter ett stökigt 2017 sitter ordförande Tomas Backlund kvar på posten.
– I backspegeln har det varit ett oerhört jobbigt år, säger han om fjolåret.

Journalistförbundet i norra Mittmedia har hållit årsmöte, repskap, i veckan. Under onsdagen och torsdagen i Örnsköldsvik har Mittmedias största fackförbund, med drygt 350 medlemmar, hållit sedvanliga årsmötesförhandlingar, diskuterat strategi framåt samt haft frågestund med Carl-Johan Bergman och Daniel Bertils från koncernledningen.
Ordförande Tomas Backlund valdes om och fortsätter som ordförande även det kommande året.
– Det känns väldigt kul och bra. Inte minst med tanke på det stökiga år som varit och att då få förtroendet att leda klubben ett år till känns fantastiskt kul, säger Tomas Backlund.

Carl-Johan Bergman, redaktionell chef, var inbjuden för en frågestund med de fackliga.

2017 präglades av hårda ord mellan facket och arbetsgivaren, under våren genomförde Gävle-sektionen en misstroendeförklaring mot personalchefen och chefredaktören på Gefle Dagblad och den arbetsmiljöenkät som gjordes visade på stora arbetsmiljöproblem. Samtalstonen har varit hård – men är i dag något bättre.
– Relationen är fortsatt ansträngd men ska man lyfta fram något positivt så kan vi prata med varandra i en sansad ton, vi hade tillfällen ifjol när vi i princip inte pratade med varandra. Sen har vi väldigt olika uppfattning i många frågor, säger Tomas Backlund.
Han säger att klubben “rannsakar sig själv” för att fundera över vad man kunnat göra annorlunda och på repskapsmötet diskuterades det och vilken strategi man ska ha framåt. Backlund hoppas att arbetsgivarsidan gör samma sak.
– Jag hoppas ju det, men kanske inte upplever att de gör det, säger han.

En av de stora diskussionsfrågorna har varit arbetsmiljö. Den åtgärdsplan som presenterades av företaget kritiserades av flera fackförbund för att vara otillräcklig. Facken har istället presenterat en egen lista på 50 punkter som man vill se genomförda.
– Det viktigaste är att börja lyssna på medarbetarna – på riktigt. Det kostar inga pengar. Sedan är en hel del frågor som lyfts fram av våra medlemmar materiella saker och där är företagets standardsvar att vi inte har råd. Det kan jag tycka är ett felaktigt angreppssätt, personal som mår bra gör bättre produkter och det är ytterst det vi måste göra, säger Tomas Backlund.
Han blev ordförande 2014 och beskriver fjolåret som “det tyngsta i klubbens historia”. För hans egen del slutade 2017 i en sjukskrivning på en månad.
– I backspegeln har det varit ett oerhört jobbigt år och den utlösande faktorn var att Sanna Wikström gick bort i december. Då kände jag att det blev för mycket. Det vi lärt oss är att vi kanske måste hantera saker på ett annat sätt, vi kanske inte kan driva frågor på samma sätt – vi vill våra medlemmars och företagets bästa men vi kan inte gå under på köpet, säger Tomas Backlund.
Förutom Journalistklubben i i norra Mittmedia finns även en klubb i södra delen av företaget. Dessutom finns en Unionen-klubb och tre GS-klubbar.

Så ser nya styrelsen i SJF norra Mittmedia ut:
Tomas Backlund, ordförande (Östersund)
Johanna Hejdenberg, vice ordförande (Gävle)
Sara Bjermert, andra vice ordförande (Sundsvall)
Lars Sundin, kassör (Hudiksvall)
Ragna Fahlander, ledamot (Falun)
Jonas Solberger, ledamot (Östersund)
Linn Grundberg, ledamot (Örnsköldsvik)

Journalistklubben i södra Mittmedia, Promedia-klubben, hade årsmöte den 15 mars. Nya styrelsen där består av ordförande Margaretha Levin Blekastad (Norrtälje), vice ordförande Britt-Louise Bergström (Västerås), kassör Kristina Laitinen (Nynäshamn), Maria Björkman (Västerås), Samuel Bor (Kumla), Helene Berzelius (Örebro) och Roger Stigell (Södertälje).

Publicerat av

Oskar Nord