Nu drar testet med två virtuella stordeskar igång: “Blir spännande att se hur det faller ut”

Evelina Åström, deskredaktör på desken i Örebro, kommer under testveckorna att coacha reportrar i digital paketering istället för att sköta sajten.

Mittmedias deskar blir virtuella.
Under två veckors test med start på måndag tar två stordeskar hand om alla sajter.
– Det är många frågor som vi hoppas få svar på, säger Catharina Grufman, deskcoach.

Deskutredningen kom för en månad sedan med förslaget att de sju lokala deskarna under sommaren ska ersättas med två stycken stordeskar med utspridd personal. För att testa konceptet med “virtuella stordeskar” genomförs ett test med start på måndag då de befintliga deskredaktörerna jobbar i två team med ansvarar för fler sajter än sina lokala. Tanken är att testet ska ge svar på flera frågor inför beslutet om sommarbemanningen.
– Det är många saker som vi inte kan se utan att testa i verkligheten. Till exempel vad som händer med sociala medier, hur vi klarar av breakinglägen och om det påverkar vår trafik, säger Catharina Grufman, deskcoach som även suttit med i projektet.

Redan i dag finns en slags “virtuell stordesk” i Västerås, som har hand om sju sajter med personal på tre orter. Där är uppfattningen att det fungerar relativt bra. En av de orter där det blir störst förändring är Örebro, där desken i vanliga fall hanterar sin egen sajt na.se.
– Det blir spännande att se hur det faller ut. Det är ingen idé att ta ut något innan man ser hur det blir. För oss blir den största förändringen att släppa sajten, säger Evelina Åström, deskredaktör i Örebro.
I just Örebro genomförs ett utökat test där de ordinarie deskredaktörerna under två veckor ska coacha reportrarna i digitalt berättande och paketering.
– Det tror jag kan bli bra och bara bidra till något positivt. Både vi och reportrarna ser fram emot att kunna gå djupare in på paketeringen – rent krasst är vi ofta inne och putsar på rubriker och snyggar till paketeringen i dag, säger Evelina Åström.

Catharina Grufman, deskcoach.

Kritiken som förts fram mot projektet gäller främst att den lokala förankringen och kunskapen minskar när desken sitter på annat håll – men också att arbetsbelastningen på de virtuella stordeskarna riskerar att bli extrem i samband med nyhetslägen.
– Det blir mer prioritering för deskredaktörerna och det kan vara en stressfaktor i sig, säger Catharina Grufman.
Det är redan högt tempo på deskarna, ska det bli ännu högre?
– Nej, de jobbar så mycket de kan i dag. Deskredaktörerna ska göra färre saker, säger Catharina Grufman.

Deskredaktörerna är sista instans innan artiklar publiceras på nätet – i och med förändringen ställs högre krav på journalisterna tidigare i kedjan.
– Det kommer påverka reportrar och nyhetschefer som måste vara mer distinkt i sin digitala leverans. Vi vill också se om vi kan lyfta deskredaktörernas kompetens längre fram i produktionsledet, som det är nu sitter de sist och får ibland “räddas vad som räddas kan”. Vi vill flytta den kompetensen längre fram i produktionen, säger Per Åhlin, redaktionell personalchef och projektägare för deskprojektet.
Enligt Catharina Grufman blir det, egentligen, inte särskilt mycket högre krav på reportrar än i dag – för den som redan gör det man ska.
– Du ska tänka på att göra det du ska göra: Fylla i metadata ordentligt och vara noga med det du släpper ifrån dig. En liten förändring är att man kommer ha mer makt över pushar, där kommer reportrar börja pusha det som är tekniskt möjligt, säger hon.

Publicerat av