Facebooktest med sponsrade inlägg gjorde oväntad succé: “Vi är helt överväldigade”

Ett av de inlägg som sponsrades på Facebook och som gav väldigt bra resultat.

Med 19.000 kronor i budget började deskarna sponsra utvalda inlägg på Facebook.
Resultatet var betydligt bättre än förväntat.
– Vi är väldigt stolta över det jobb som deskarna har gjort, säger Linnea Edwall, projektledare.

Under februari och mars genomfördes testet i Mittmedias alla regioner och gick till så att deskredaktörer sponsrade inlägg på Facebook med artiklar som man såg hade Plus-potential i en viss målgrupp, oftast en särskild geografisk region.
– Det har varit kul att se att nyheter som inte är de största och mest spektakulära är väldigt viktiga i det lokala. Vi hade en nyhet om en skola i en stadsdel i Södertälje som vi riktade mot föräldrar i det området och det ledde både till Plusköp och högt betyg i Facebooks ranking, säger Jesper Hagel, deskredaktör i Södertälje som arbetade med projektet.

Linnea Edwall, CRM-specialist. CRM står för customer relationship management och betyder kundrelation.

Syftet med projektet var att öka synlighet och bygga varumärke, vilket i förlängningen ska leda till fler Pluskunder.
– Vi har inte haft huvudfokus att sälja utan det har varit varmumärkesbyggande och att skapa en relation till potentiella kunder och driva dem mot vårt innehåll. Det kan dröja innan de blir kunder för man konverterar inte på en gång utan behöver se vårt innehåll tillräckligt många gånger, säger Linnea Edwall, CRM-specialist på privatmarknad och projektledare för testet.
På grund av det finns det ingen uppföljning på hur många köp testet lett till men antalet som klickar på länkarna till artiklarna har vida överstigit förväntningarna, i genomsnitt ligger det på drygt fem procent som klickar på länken. Målet var två procent.
– Vi är helt överväldigade av utfallet, det är långt över vad vi sett i tidigare tester och vad snittet på Facebook brukar ligga på. Jag har aldrig sett den här typen av nivåer på test vi gjort tidigare, säger Linnea Edwall som jobbat i projektet tillsammans med Theresa Letterhag.

Jesper Hagel, deskredaktör på desken i Västmanland-Stockholm, placerad i Södertälje.

För drygt ett år sedan gjordes ett liknande test i mindre skala, skillnaden då var att Facebookinläggen inte gjordes av redaktionen.
– Jag tror att nyckelframgången nu är att redaktionerna kan sitt innehåll och sin målgrupp. Vi är väldigt stolta över det jobb som deskarna har gjort, säger Linnea Edwall.
Hur lärdomarna från projektet ska användas i framtiden är än så länge inte bestämt, men Linnea Edwall säger att det förs flera diskussioner om det. Jesper Hagel ser gärna en fortsättning.
– Det har varit jättekul och givande att jobba med det och att det gått så här bra. Jag hoppas personligen att vi får fortsätta med det och att vi får en liten budget där vi kan få göra riktade insatser eftersom det varit så lyckat, säger han.

Publicerat av