Stor brist på tidningspapper – risk för prishöjningar på flera miljoner kronor: “Ett lite prekärt läge”

Tidningspapper har blivit en bristvara efter att flera pappersbruk har dragit ner på produktionen. Nästa år riskerar Mittmedia prisökningar på flera miljoner kronor. Bild: Bertil Enevåg Ericson/TT

Tidningspapper har blivit en bristvara och priserna går upp.
Efter årsskiftet riskerar Mittmedia prishöjningar på över tio procent.
– Det är en relativt stor prisökning, säger Jan Andersson, vd på Mittmedia print.

De senaste åren har flera pappersproducenter stängt ner sin produktion av tidningspapper efter flera år med vikande volymer. Det har nu plötsligt skapat en större efterfrågan än tillgången på tidningspapper vilket både ger brist och högre priser.
– Vi har ett avtal från årsskiftet med ett pris och en volym som räcker till våra morgontidningar men om vi skulle få in någon ny tryckorder så skulle vi få säga nej eftersom det inte går att få tag på mer papper. Det är ett lite prekärt läge, säger Jan Andersson, vd för Mittmedia print som är Mittmedias tryckeriföretag.

Jan Andersson, vd Mittmedia print.

I dagsläget trycks 18 av Mittmedias 28 dagstidningar hos Mittmedia print, övriga trycks hos V-TAB i Västerås och Södertälje. Inför året genomfördes tuffa förhandlingar med pappersleverantörerna om priser och volym och till nästa år ska det avtalet omförhandlas.
– Kan man önska något så är det att det händer något med utbud och efterfrågan innan årsskiftet men det ser inte riktigt ut som det i prognoserna. Då kommer vi hamna i en situation där vi det är risk för att vi får kraftiga prisökningar, säger Jan Andersson.

Mittmedia köper in tidningspapper tillsammans med de flesta andra lokaltidningskoncerner i Sverige i något som kallas för Samverkansgruppen, pappret levereras av SCA, Holmen och Stora enso. I år köper Mittmedia ungefär 8.000 ton papper för cirka 40 miljoner kronor. En prisuppgång på tvåsiffriga procenttal, som inte bedöms som osannolik inför nästa års förhandling, skulle innebära ökade kostnader på flera miljoner kronor.
– Vi kommer inte stå och falla med de här prishöjningarna men det är en relativt stor kostnadsökning, säger Jan Andersson.
Att priserna går upp är inget nytt – men svårigheten att få tag på papper är en ny företeelse.
– Det är en upp och nervänd situation. Nu är det verkligen säljarens marknad och det ser likadant ut över hela världen, säger Jan Andersson.

Enligt branschorganisationen Skogsindustrierna fanns det 62 pappersbruk i Sverige år 1980 som tillsammans producerade 1,7 miljoner ton papper till den inhemska marknaden, i fjol var den siffran 38 pappersbruk som producerade 1 miljon ton papper till den svenska marknaden.

Publicerat av