Premiär för nya affärssystemet – Jämtland först in i Netsuite: “Känns mer logiskt”

På den kanban-tavla som finns i Netsuite går det att följa pågående affärer och även se vilka som behöver följas upp.

Nu börjar det nya affärssystemet Netsuite att användas.
Jämtland är först ut.
– Planen är att lansera hela Mittmedia den 18 juni, säger Mattias Norberg, CRM-manager.

Säljarna på företagsmarknad i Jämtland började använda verktyget på måndagsmorgonen. Den delen av systemet som nu är igång är den så kallade CRM-delen, alltså systemet för företagsmarknads kundrelationer.
– Det blir samma system för säljare, affärssupport, campaign managers och alla funktioner som jobbar direkt eller indirekt mot kunderna. Nu får de samma information och jobbar med samma kundkort, säger Mattias Norberg, CRM-manager.

Mikael Ojala, säljkoordinator.

Resten av Netsuite, gällande bokning, fakturering och ekonomisk uppföljning kommer att lanseras under hösten.
För säljarna i Jämtland blir det nu två veckors användning av systemet innan resten av Mittmedia planeras att gå in i verktyget den 18 juni. Måndagen började med en repetitionsgenomgång av verktyget.
– Det är alltid lite nytt att sätta sig in i, men det känns mycket mer logiskt än det gamla systemet och man kan följa affären i det som kallas för kanban-tavlan för att få en väldigt bra överblick av processen. Jag tror att det kommer bli jättebra och spara mycket tid för säljarna i slutändan. Dessutom blir vi enhetliga nu i hela Mittmedia, säger Mikael Ojala, säljkoordinator i Östersund.

Mattias Norberg, CRM-manager.

Tidigare har Mittmedia haft minst fyra olika system för att hantera det som nu kommer göras i ett system.
– Det här möjliggör också en helt annan hantering av data. Framtidens affär kommer handla mycket om att hantera data på rätt sätt och nu samlar vi det och kan jobba med det mer strukturerat för att hitta samband och dra slutsatser, säger Mattias Norberg.
Mikael Ojala tror att det nya verktyget kommer resultera i mer intäkter.
– Det tror jag faktiskt. Här har vi större koll på våra kunder och jag tror att vi kan skapa bättre uppföljningsmöjligheter för att få kunden att komma tillbaka och bli kund igen, säger han.

Publicerat av