USA-hyllade verktyget utvecklas – här är skisserna på nya aktiveringskartan: “Mycket bättre”

Skissen på den nya kartan som håller på att utvecklas just nu. Cirkeldiagrammen visar aktiverade kunder i dag (grönt), de som inte läst i dag (gult) och de som inte läst på tre dagar (rött). De gråa ytorna i cirkeldiagrammet är uppsagda konton.

Den blev “best in show” på INMA-galan i Washington.
Nu ska aktiveringskartan bli ännu bättre.
– Den används överallt hela tiden, säger Magnus Engström, datastrategichef.

Den prisade aktiveringskarta började faktiskt lite som ett hobbyprojekt. Mittmedias datastrategichef Magnus Engström var julledig och då slog det honom att det arbete han och datateamet på DMU gjort med att dela in användare i ”aktiva” och ”inaktiva” kunde användas för att placera ut dem på en karta.
– Det blev uppenbart att om vi har koordinaterna så kan det inte finnas något mer effektivt än en karta, säger Magnus Engström.

Magnus Engström, datastrategichef.

Arbetet att bygga själva kartan var inte särskilt komplicerat, menar han. Grundarbetet under huven är däremot gjort under lång tid och är rejält komplext och består av det som brukar kallas för “Mittmedias digitala ekosystem”. Aktiveringskartan är ett sätt att visa upp den data som finns bakom kulisserna.
– Informationen som finns i kartan kunde man läsa sig till i de olika datarapporter som vi har. Det vi glömde bort lite är att en kartvy är mycket enklare, för de som ska jobba med det blev det som natt och dag, säger Magnus Engström.
De som ska jobba med kartan är Mittmedias journalister. Den nuvarande kartan består varje morgon av röda prickar, som symboliserar ett kluster av användare som inte läst några artiklar. Vartefter användarna tar del av innehåll på sajten och i apparna byter prickarna färg och blir gröna.
– Kartan har levt sitt eget liv och spridits viralt i verksamheten. Sen blev jag inkallad på ett deskchefsmöte och då blev det uppenbart att den används överallt hela tiden, säger Magnus Engström.

Den nuvarande aktiveringskartan, där varje prick är ett kluster av flera användare.

Nu ska hobbyprojektet släppas i en ny, “riktig” version och det arbetet leds av ett av teamen på DMU.
En av nyheterna är att kartan kommer uppdateras i realtid istället för en gång i timmen, en annan att prickarna ersätts av diagram. I diagrammet är tanken att tydligare dela upp användarna i grupperna “Läst i dag”, “inte läst i dag” och “inte läst på tre dagar”. Det ska också gå att kunna få fram ytterligare data, som till exempel historik eller snittaktivering, om varje område genom att klicka på diagrammet.
– Det blir ett mycket bättre verktyg än det som finns i dag, säger Magnus Engström.

I den nya versionen är tanken att det ska gå att zooma mellan olika områden och att diagrammen då omformar sig och visar nya användarkluster.

Att få användarna att ta del av journalistiken är nämligen av högsta vikt för att minska avhopp och när aktiveringskartan började användas såg man direkt effekt – antalet aktiverade kunder blev fler och antalet kunder som sade upp sina konton blev färre.
– Den största anledningen till att en användare säger upp sitt konto är att användarens engagemang avtar. De som tagit del av våra produkter i dag har väldigt låg sannolikhet att säga upp sitt konto i morgon, säger Magnus Engström.
Den nya kartan är inte färdigdesignad och inte färdigbyggd, den kan alltså komma att se lite annorlunda när den släpps. Planen är att lansera den nya kartan under tidig höst.

Publicerat av