Tryckpressen i Örnsköldsvik flyttas till Falun – ersätter stängt Gävle-tryckeri: “Säkrar tryckerikapacitet”

Tryckeriet i Örnsköldsvik, som består av tio trycktorn, ska monteras ner och fraktas på lastbil till Falun där det byggs upp. Bild: Robbin Norgren/Mittmedia

Örnsköldsviks tryckpress flyttas till Falun.
I början av nästa år ska den stå på plats.
– Det blir väldigt låg kostnad för det här, säger Jan Andersson, vd i Mittmedia print.

Den sista januari trycktes sista tidningen i tryckeriet i Örnsköldsvik. Produktionen av Mittmedias tidningar flyttades till Sundsvall och kvällstidningarna förlade sin tryckning till Umeå. Tryckpressen är trots det relativt modern och i veckan fattade styrelsen beslut om att den ska flyttas till Falun.
– I grund och botten handlar det om att säkra Mittmedias tryckerikapacitet för de kommande åren. Hade vi inte flyttat Ö-vikspressen hade vi fått köpa mycket kapacitet externt och det kan vara vanskligt beroende på hur marknaden ser ut, säger Jan Andersson, vd i Mittmedia print.

Jan Andersson, vd Mittmedia print.

Samtidigt sker flera förändringar i Mittmedias tryckeristruktur. Tryckeriet i Gävle måste stängas senast våren 2019 och den sista december 2019 går avtalet med V-TAB, som trycker tidningarna i södra Mittmedia, ut.
– Vi kommer ha en möjlighet att plocka hem en del av de produkter vi trycker hos V-TAB men inte alla, säger Jan Andersson.
Utöver det har försök med dagdistribution har inletts i Örnsköldsvik och kommer genomföras i Nynäshamn, och ledningen har aviserat att fler orter lär följa, något som också kan påverka framtida tryckeristruktur.

Tryckpressen kommer att flyttas från Örnsköldsvik redan under året och placeras i lokaler bredvid nuvarande tryckerianläggning i Falun. Planen är att den ska vara i full drift till slutet på året.
– Det som är så himla bra i Falun är att det nästan bara är att ställa in grejerna. Vi behöver byta ventilationsaggregat och sätta upp några väggar men annars finns allt. Det blir väldigt låg kostnad för det här, säger Jan Andersson.
Efter genomförd flytt och stängning av Gävle-anläggningen kommer Mittmedia print ha anläggningar för dagstidningsproduktion i Östersund, Sundsvall och Falun samt ett mindre tryckeri i Örebro.

Publicerat av