Mikaels analyser ska ge högre effekt – och få fler att handla annonser igen: ”Gör djupintervjuer med kunder”

Mikael Strömmer bor i Stockholm och jobbar mycket hemifrån, eller på tåg mellan olika orter i Mittmedia.

Vad upplever kunden som effekt och hur ska vi öka den.
Det är frågor som Mikael Strömmer jobbar med.
– Målet är att öka återköpsgraden, säger han.

Mikael Strömmer började i Mittmedia vid årsskiftet med titeln är head of business intelligence, alltså ansvarig för affärsintelligens. Han tillhör gruppen som jobbar med kompetensutveckling på företagsmarknad och i jobbet ingår att driva och delta i utvecklingsprojekt och framförallt att se till att de blir ordentligt utvärderade.
– Vi behöver utvärdera om en insats går bra eller dåligt och se till att göra sådant som driver oss framåt. Då behöver man ha förhållningspunkter för att bestämma vilka vi går vidare med, annars blir det en politisk fråga, säger Mikael Strömmer.

Det projekt som just nu upptar mest tid handlar om att hitta sätt att mäta effekten av en annonskampanj och förbättra den. Det är ju det som kunden vill åt. Men vad effekten är för något skiljer sig åt mellan olika kunder och kampanjer och målet med en annonskampanj kan lika gärna vara abstrakta saker, som människors inställning till ett varumärke, som konkreta: Att öka försäljningen den här veckan. Beroende på det krävs olika sätt att mäta hur effekten blev.
– När det man vill påverka är subjektivt så är det subjektiva mätmetoder som ger oss den mest relevanta informationen, helt enkelt att fråga kunden. Det är ofta jobbigt för dem som är vana att jobba med siffror och objektiva mätmetoder och det blir väldigt sällan “statistiskt säkerställt”. säger Mikael Strömmer.

Genom att bygga modeller och hjälpa kunden att utvärdera effekten kan den upplevda effekten bli högre, är tanken.
– Vi måste tillsammans med kunden titta definiera vilka mått som är relevanta för dem och låta dem sätta upp en modell för att utvärdera det. Min vision och förhoppning är att vi kan hitta en modell som har flera mätpunkter och i den bästa av världar är det lika många modeller som kunder, säger Mikael Strömmer.
En kund som upplever att kampanjerna ger önskad effekt har också större sannolikhet att köpa annonser igen. I dagsläget är det inte tillräckligt många kunder som efter avslutad annonskampanj köper igen, både i print och digitalt, och då är en bättre upplevd kampanjeffekt är ett sätt att råda bot på det.
– Vi har länge haft kunder som valt att sänka sina investeringar i tidningen men trots att vi har en stark tillväxt i de digitala kanalerna så har vi samma problematik där. Målet med det här projektet är att öka återköpsgraden, säger Mikael Strömmer.
Är Mittmedias kampanjeffekt bra i dag?
– Ärligt talat har jag ingen aning, jag vet inte. Vi håller på med djupintervjuer av ett antal kunder just nu och den bilden vi har är att de själva har sin egen modell i huvudet för att mäta det och ofta handlar det om att väga samman flera olika saker och få svar på om det “känns bra?”, säger Mikael Strömmer.

Mikael är uppvuxen i Jämtland men flyttade för ett år sedan till Stockholm för kärleken. Innan han började på Mittmedia har han varit konsult, bland annat var han inblandad i ett projekt om värdebaserad försäljning på Mittmedia, och senast kommer han från SCA skog i Jämtland.
– Jag jobbade som utvecklingschef med att utveckla deras virkesköparorganisationer att förflytta sig från virkesköpare till att sälja tjänster kring skogsavverkning, säger han.
Flytten till Stockholm var inget jämten Strömmer tog initiativ till utan blivande sambon fick övertala honom.
– Jag gjorde en lista med saker som inte gick att få i Stockholm, som närhet till skog, bastu och billigt boende. Och då hittade hon ett område som är helt perfekt så då flyttade jag ner istället och trivs väldigt bra, säger Mikael Strömmer.

Fakta: Mikael Strömmer
Ålder: 33 år.
Gör: Head of business intelligence.
Bor: Björkhagen i Stockholm.
Familj: Fästmön Anna, LO-ekonom. Mamma, pappa och bror i Östersund och en bror i Stockholm.

Publicerat av