Journalisternas löneförhandlingar klara – pengarna kommer i juli: “Bättre förhandlingar än i fjol”

Nu kommer de nya lönerna för journalisterna i Mittmedia. De som får mest ökar lönen med 1.040 kronor. Foto: Leif Johansson/TT

Nu är löneförhandlingarna med journalistklubbarna klara.
Båda parter beskriver samtalen som bättre än fjolårets.
– Vi mer nöjda än senast, säger Tomas Backlund, SJF-ordförande i Mittmedia-klubben.

Fjolårets löneförhandlingar på journalistsidan blev långdragna och avslutades inte förrän frampå vårkanten. Årets löneförhandlingar inleddes nästan direkt efteråt med målsättningen att ha de nya lönerna utbetalda på junilönen. Det hann man inte – men på onsdagen avslutades förhandlingarna med de båda journalistklubbarna.
– Som alltid i löneförhandlingar har man lite olika uppfattningar i detaljer men det har varit bra diskussioner och färre enskilda medarbetare som diskuterats på klubbnivå. Det ser jag som ett kvitto på att processen med lönesamtal fungerat mycket bättre, säger Per Åhlin, redaktionell personalchef.

Per Åhlin, redaktionell personalchef. Bild: Susanne Kvarnlöf

Ett av fjolårets stora konfliktområden var de fyra lönenivåer som förhandlades fram, kritiken gällde att de var för isärdragna. Även i år skiljer sig nivåerna åt med den lägsta på noll kronor följt av 140, 440, 640 och 1.040 kronor.
– Det har varit bättre en förhandling än i fjol men vi tycker fortfarande att nivåerna på ökningarna är för isärdragna, att man lägger för lite på de två lägsta nivåerna. Men samtidigt är det här mycket bättre än ursprungsförslaget, säger Tomas Backlund, ordförande i norra Mittmedias journalistklubb.
Från företaget är de stora skillnaderna ett medvetet val.
– Vi har lyssnat på klubbens argumentering och tagit till oss av kritiken, samtidigt är man från utgivarhåll väldigt angelägen om att premiera prestationer utöver det förväntade. Det har känts viktigt från utgivarhåll att i lönerevisionen visa hur viktiga de medarbetare som överträffar förväntningarna och drar företaget framåt är, säger Per Åhlin.
Årets löneförhandlingar ger ett påslag på 1,8 procent, förhandlingarna ger marginellt över den summan. Mittmedia kompetens fick mer än pott och landade på en löneökning på 2,3 procent.

Tomas Backlund, ordförande i Mittmedias SJF-klubb för de fem nordliga regionerna.

Nytt efter årets förhandling är också att det ska göras skriftliga åtgärdsplaner för de som får noll kronors löneökning eller på nivå ett.
– Det är en annan sak som vi fått igenom och det är väldigt bra. Poängen är att de medarbetare som av olika skäl hamnar efter i löneutveckling måste få en chans att veta vad de behöver prestera för att komma upp i lön. Det har varit väldigt otydligt tidigare, säger Tomas Backlund.
Förra veckan avslutades löneförhandlingarna Unionen.

Publicerat av