Bowallius i sommarintervjun: Större tapp på marknaden gör att vakansjakten fortsätter – även 2019

Under året kommer antalet anställda i Mittmedia ha minskat med uppemot 70 tjänster.
Och besparingarna kommer fortsätta.
– Vi kommer behöva fortsätta det här arbetet när vi tittar in i 2019, säger Mittmedias vd Per Bowallius i den stora sommarintervjun.

De senaste åren har Mittmedia genomfört flera större nedbemanningspaket för att sänka kostnaderna och flera hundra personer har då slutat i bolaget. Inför 2018 lämnade ledningen beskedet att det inte skulle bli något större sparpaket och att man istället skulle jobba med rationaliseringar i vardagen: Varje vakans som uppstår skulle prövas och att så få som möjligt skulle ersättas. Planen var att minska med ungefär 50 tjänster under året på det här sättet.
Och arbetet har gett resultat, berättar vd Per Bowallius i sommarintervjun.
– När vi går ur 2018 kommer vi vara någonstans mellan 60 och 70 tjänster färre än när vi gick in i året. Det är en ganska stor åtgärd men vi gör det på ett sätt som jag tycker är väldigt hanterlig trots allt, säger han.
Det är fler än vad ni trodde från början?
– Ja, för det behövs. Vi behöver komma åt en större kostnadsmassa i verksamheten, tyvärr. Samtidigt så stor vi inför stora förändringar och vi vill egentligen ha fokus på det, säger Per Bowallius.

I intervjun berättar han också att arbetet med att pröva vakanser och rationalisera i vardagen kommer behöva fortsätta under nästa år.
– Takten i tappet på marknaden är mycket större än vad vi trodde från början så vi kommer behöva fortsätta det här arbetet när vi nu tittar in i 2019, säger Per Bowallius.
Kommer det arbetet att accelerera?
– Nej, det gör det inte. Men vi fortsätter på den här nivån vi är på just nu, säger Per Bowallius.

I tv-spelaren ovan kan du se en del av sommarintervjun. Hela intervjun publiceras på torsdag 28 juni.

Publicerat av