Plus på plus ska öka mer nästa halvår – här är reportrarna som lästes av flest kunder: “Duktiga på vinklar”

Antalet Plus-kunder har ökat under första halvåret och ligger nu strax över 60.000. Vid årsskiftet är målet att ha 100.000 digitala kunder.

Avhoppskurvan för digitala kunder går åt rätt håll.
Nu ökar Plus antalet prenumeranter igen.
– Vi har inte gett upp hoppet om att klara årsmålet, säger Anna Joneby, privatmarknadschef.

Första halvåret har snart gått, och efter ett kundtapp under några veckor i våras har nu Plus återigen visat rejält gröna siffror. De senaste fem veckorna har antalet Plus-kunder ökat med 2.400 och totalt det senaste halvåret har antalet kunder ökat med drygt 10.000 för att nu ligga strax över 60.000. För hela året är målsättningen att passera 100.000 digitala kunder, alltså kunder som har Plus eller digitalpaketet.
– Det är ett högt satt mål. Vi ligger lite efter men har inte gett upp hoppet om att klara det. När vi analyserar de senaste churnsiffrorna ser trenden väldigt god ut, bättre än på länge, säger Anna Joneby, privatmarknadschef.

Anna Joneby, privatmarknadschef.

Churn, alltså kundavhopp, är en stor utmaning för Mittmedia och världens övriga mediebolag. Under våren sjösattes flera åtgärder för att få färre att säga upp sina konton – bland annat åtskruvade Plus-riktlinjer och stopp för att använda enkronaskampanjen flera gånger. De kan vara en orsak till effekten och framåt är fler förändringar på gång.
– Vi kommer kunna anpassa betalväggen med olika priser och kampanjer beroende på vilken kund som kommer till oss. I början på hösten sjösätts familje- och företagsabonnemang på Plus som vi håller på att utveckla. Det är är väldigt eftertraktat på marknaden, säger Anna Joneby.
Samtidigt pågår också ett stort projekt för att digitalisera printprenumeranterna, som fortfarande är många fler än de digitala prenumeranterna, till exempel genom att få dem att logga in på sajten eller upptäcka e-tidningen.
– Det är vårt viktigaste projekt just nu, vi behöver få med oss så många printkunder som möjligt in i den digitala världen – helst alla. Alla lokala ledningsgrupper har en marknadsplan för det arbetet och en första avstämning görs i oktober, säger Anna Joneby.

Li L’Estrade, innehållsutvecklingschef.

För redaktionerna är 2018 det första året man jobbar mer aktivt med de befintliga kunderna – i fjol låg fokus på att få in nya kunder. Nu handlar det om att få de kunder som finns att läsa de artiklar som publiceras.
– Ju mer kunden tar del av desto större är sannolikheten att kunderna stannar kvar och det är det som gör att vi fokuserar så mycket på inloggad läsning, säger Li L’Estrade, innehållsutvecklingschef.
Listan över de reportrar i Mittmedia som lockat flest kunder att läsa sina artiklar under första halvåret består till stor del av liveredaktörer och sportjournalister, men Li L’Estrade tycker inte att man ska stirra sig blind på den.
– Vi gör en helhet tillsammans och kan inte bygga våra sajter enbart på händelsenyheter och sport. Samtidigt är det viktigt att titta på datat och se att de här ganska få personerna skapar ett stort värde för många, säger Li L’Estrade.
Finns det någon gemensam nämnare för de här personerna?
– Dels är det flera som publicerar sig på många sajter och då drar det såklart iväg. Men de är också jätteduktiga på att göra tydliga vinklar och vara snabbt ute med nyheten under pågående nyhetsskede. Tidpunkten för publicering är jätteviktig, säger Li L’Estrade.

Oskar Lund, sportreporter.

Oskar Lund, sportreporter i Sundsvall, är en av dem som flest kunder läser. Han tror att en av förklaringen är att sport engagerar och att han ofta är inblandad i större satsningar.
– Då är intresset från läsarna stort så jag får nog en del “gratis”. Jag försöker tänka till kring tydliga vinklar, bra rubriker och att vara snabb och påkopplad i nyhetslägen. Att stanna upp och tänka till kring vad som kan vara nästa steg i ett nyhetsläge är en del som jag försöker vara bra på, säger han.

Reportrarna som har lästs av flest kunder under första halvåret 2018:
Mittmedias Textrobot: 1.758.557 inloggade sidvisningar på 45.039 artiklar.
Lukas Sahlin, sportdesken: 1.365.526 inloggade sidvisningar på 4.196 artiklar.
Adam Johansson, hockeyredaktör: 1.237.204 inloggade sidvisningar på 3.411 artiklar.
Patricia Joneström, liveredaktör Västernorrland: 1.106.661 inloggade sidvisningar på 1.134 artiklar.
Anna Svedberg, sportdesken: 998.833 inloggade sidvisningar på 2.979 artiklar.
Pär Sönnert, liveredaktör Dalarna: 945.842 inloggade sidvisningar på 3.808 artiklar.
Anna Liljeblad, liveredaktör Dalarna: 942.837 inloggade sidvisningar på 2.061 artiklar.
Emil Andersson, liveredaktör Hälsingland: 932.262 inloggade sidvisningar på 770 artiklar.
Carl-Johan Goth, liveredaktör Dalarna: 912.888 inloggade sidvisningar på 3.669 artiklar.
Oskar Lund, sportreporter Sundsvall: 885.563 inloggade sidvisningar på 2.710 artiklar.
Evelina Pålsson, liveredaktör Jämtland: 856.267 inloggade sidvisningar på 1.198 artiklar.
Alexander Nilsson, sportdesken: 793.141 inloggade sidvisningar på 3.521 artiklar.

Publicerat av