Digitala intäkterna fortsätter uppåt på företagsmarknad – ökade under hela första halvåret

Staffan Lönner, företagsmarknadschef, gläds åt siffrorna för det första halvåret. ”Det känns väldigt bra att gå på semester med de siffrorna i ryggen”, säger han i ett pressmeddelande.

Första halvåret har passerat.
Nu rapporterar företagsmarknad att de lokala digitala intäkterna ökat med 27 procent under halvåret jämfört med samma period förra året.

Redan årets första månad ökade de lokala digitala annonsintäkterna jämfört med förra året. Utvecklingen har sedan fortsatt – efter första kvartalet summerades en ökning med 22 procent jämfört med förra året och i maj slogs all time high för digitala annonsintäkter. Nu har även kvartal två räknats ihop och enligt ett pressmeddelande är ökningen 27 procent under första halvåret jämfört med samma period i fjol.
– Det här visar att de insatser vi gjort för att förnya vårt erbjudande till våra kunder, och för att ta positionen som en helhetleverantör för marknadsföring inom alla kanaler på våra lokala marknader, börjar ge resultat. Det känns väldigt bra att gå på semester med de siffrorna i ryggen, säger Staffan Lönner, företagsmarknadschef på Mittmedia i pressmeddelandet.

Sett över de olika medieslagen ökar display med 35 procent, native med 272 procent, sociala medier med 230 procent och sök med 365 procent. Rekryteringsannonseringen, som gick tungt i slutet av 2017 och början av 2018, har enligt pressmeddelandet vänt och i juni är de digitala rekryteringsintäkterna 24 procent högre än förra året.
Utvecklingen för printannonseringen nämns inte i pressmeddelandet, men i sommarintervjun med vd Per Bowallius avslöjade han att tappet på printannonser under året väntas ligga på 100 miljoner kronor jämfört med fjolåret.
– Vi tappar ganska stort på print och det började redan 2017. På ett övergripande plan ser man att hela branschen tappar på print, men vi tappar något mer än branschen och det är naturligtvis en utmaning för oss nu, sa han i intervjun.

I höst kommer arbetet med att ”profilera sig som en lokal helhetsleverantör av marknadsföring” att fortsätta, berättar företagsmarknadschefen Staffan Lönner i pressmeddelandet.
– I höst tar vi fler steg, då vi i ännu högre grad behöver gå från att representera den lokala ”tidningen” till att bli en självklar partner för kundens alla marknadsföringsbehov. Med stöd av ett omfattande B2B-dataarbete kan vi få fördjupad kunskap om våra kunder, deras behov och rutiner. Då kan vi datadrivet börja arbeta med att stärka relationen, och bli ännu mer relevanta, säger han.

Publicerat av