Företagsmarknad om tuffa 2017 – och planerna för 2018: ”Är rustade och börjar få utväxling”

Staffan Lönner, chef på företagsmarknad.

Mittmedias annonsintäkter minskade med 14 procent 2017.
2018 ska bli ett bättre år, med fokus på de digitala intäkterna.
– Vi ökar under de första månaderna, säger Staffan Lönner, företagsmarknadschef.

Förra året var tungt för Mittmedias annonsförsäljning. Intäkterna föll med 14 procent jämfört med föregående år. Störst är fallet på print, som står för en betydande del av omsättningen. De digitala intäkterna lyckas inte kompensera och missade även budget.
Företagsmarknadschefen Staffan Lönner är inte nöjd med fjolårets intäktsnivå – ”det ska man inte vara när man inte når målen” – men är nöjd med de aktiviteter som genomfördes under året för att nå ett bättre resultat 2018. Bland annat utvecklingen av annonssystemet Reacher, affärsutveckling och ett stort utbildningsprogram för alla säljare.
– 2017 användes mycket för att lägga tillrätta för 2018. Vi skapade verktyg och system som gör att vi är rustade för 2018 och börjar få utväxling nu, säger Staffan Lönner.
Vad är det som talar för utväxlingen kommer nu?
– Under sista kvartalet 2017 såg vi en positiv utveckling på de digitala kanalerna och det är skönt att gå in i 2018 med det i ryggen. 2018 har börjat bra och i januari ökade display med 31 procent mot föregående år och native, sök och socialt med 622 procent mot föregående år även om vi ändå inte riktigt nådde budget, säger Staffan Lönner.
Som helhet ökade den totala försäljningen i januari med 6 procent mot föregående år, men nådde inte budget.

För februari pekar däremot prognosen på att den digitala budgeten kommer att passeras. Ambitionen för hela året är att tappet på print nästan helt ska kompenseras av digitala intäkter.
– Nyckeln är att träffa fler kunder och det är därför vi har satt det som en av våra KPI:er. De senaste åren har inte snittintäkten per kund förändrats men vi har många färre köpande kunder i dag än för två år sedan och måste börja motverka den siffran. Vi kan inte nöta på de kunder som vi för närvarande har, säger Staffan Lönner.
Hur går det för printförsäljningen, den står ändå för mycket omsättning?
– Print är vår i särklass största intäkt och är jätteviktig för oss och för kunden i mixen av kanaler, säger Staffan Lönner.

Under fjolåret ökade de nationella annonsintäkterna under sista kvartalet, enligt Lönner som en följd av att Mittmedia gick över till header bidding – och därmed öppnade upp för fler mediebyråer att sälja displayannonser i Mittmedias kanaler.
– I slutet av 2016 fattade vi beslutet om att ändra vår strategi och det var en skön bekräftelse på att det var rätt att tillgängliggöra vårt lager för fler aktörer, säger Staffan Lönner.

Under 2017 lanserades annonsverktyget Reacher och det har gjort det enklare för säljarna att sälja digitala medier
– I början av fjolåret av var cirka 25 säljare aktiva i Reacher. Den sista juni hade alla säljare genomfört minst en affär i verktyget och under det här året måste vi få fler att använda det varje dag, varje vecka. Då kommer vi få den stora utväxlingen, säger Staffan Lönner.

Utgivaren lanserar länk för att PO-anmäla – läggs in manuellt på varje artikel: “Viktig funktion”

Länken till PO:s hemsida ska finnas på alla artiklar. Dessutom finns på samma plats en länk för att rätta text- och faktafel som går till Daniel Nordström.

Nu blir det enklare att PO-anmäla artiklar.
I alla fall på de sajter Daniel Nordström är utgivare för.
– Det är så viktigt för mig att vi löser det på egen hand, säger han.

I förra veckan gjorde Daniel Nordström, utgivare för Mittmedias sajter i Västmanland och Stockholm, det enklare för användarna att anmäla artiklar till Pressombudsmannen, PO.
Genom en länk längst ner i varje artikel kommer användaren direkt till PO:s hemsida där artikeln kan anmälas.
– Jag tycker det är viktigt att ha den funktionen. Att vi berättar att vi tar ansvar tror jag gynnar oss i längden, säger Daniel Nordström.
Länken läggs in manuellt av alla reportrar som jobbar på redaktionerna i Västmanland och Stockholm.
– Det är en klok service åt läsarna och ett minimalt merarbete för oss. Men man kan ju tycka att det borde kunna läggas in automatiskt, säger Jan Ernheimer, liveredaktör på desken i Västerås och huvudskyddsombud på VLT.

Daniel Nordström. Bild: Kenneth Hudd/Mittmedia

Frågan var uppe på det senaste utgivarmötet, men inget beslut togs. Då valde Nordström att införa det på sina redaktioner.
– Jag känner att jag inte vill vänta och att det är så viktigt för mig så vi löser det på egen hand. Jag har full respekt för att vår digitala utvecklingsavdelning har väldigt många saker att prioritera även om det här har hög prioritet för mig, säger Daniel Nordström.
Markus Sandin, produktägare för apparna, menar att det inte går att prioritera någon utveckling av funktionen för att den ska fungera automatiskt – eftersom annat, affärskritiskt, ligger före i kön.
– Jag är inte emot grejen som sådan, men vi måste ha väldigt klart för oss vad vi vill ha ut av det och vi utveckla rätt saker. Om vi gör det för att stärka vår trovärdighet, då blir den självklara frågan om vi har ett problem med vår trovärdighet. Det finns vad jag vet inget som pekar på att så är fallet, tvärtom, säger Markus Sandin.

Anmälningslänken finns inte med på artiklar skrivna av Mittmedias robotar, på artiklar skrivna av andra Mittmedia-redaktioner – eller när den enskilda medarbetaren glömmer att lägga dit länken. Vid en stickprovskontroll av VLT:s tio mest lästa artiklar på tisdagseftermiddagen saknade hälften PO-länken.
– Vi har inte lovat att det ska vara på alla, men det ska det såklart vara. Jag ska ta upp och påminna om det, säger Daniel Nordström.
Du var den mest fällda utgivaren av alla i Mittmedia med fem fällningar i Pressens opinionsnämnd 2017, vill du verkligen ha mer att göra med PO?
– För mig får folk anmäla oss så mycket de vill. Det är viktigt att vi som granskare granskas, jag är inte rädd för att utsätta vår journalistik för granskning. Det är många läsare som inte vet att möjligheten finns att PO-anmäla oss och när de ringer med synpunkter brukar jag informera om det, säger Daniel Nordström.

 

Fakta: Pressombudsmannen, PO
En fristående granskare av medier, som anslutit sig till systemet, dit allmänheten kan vända sig om de anser att en tidning eller sajt brutit mot god publicistisk sed. Pressombudsmannen kan fria en anmälan själv. Om PO däremot vill fälla en tidning går ärendet vidare till Pressens opinionsnämnd som fattar det avgörande beslutet.
PO ska också ”genom opinionsbildning verka för god publicistisk sed”. Nuvarande Pressombudsman är Ola Sigvardsson.
PO finansieras av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen och Sveriges Tidskrifter.

Stort projekt i växeln – byter telefonnummer till kundcentret: “Blir gemensamt för hela Mittmedia”

Kim Ekström, chef på Mittmedias kundcenter som är placerat i Örebro.

130 telefonnummer till kundcentret ska bli 30.
Antalet kopplade samtal som inte blir besvarade ska minska.
Just nu genomför Mittmedias växel ett stort projekt med målet att skapa “mediesveriges bästa kundupplevelse”.

I dagsläget finns flera telefonnummer som går till Mittmedias gemensamma kundcenter i Örebro. Närmare 130 stycken – många med egna unika “talträd”, där kunderna knappar sig fram, som ska underhållas. Nu genomförs ett projekt för att minska antalet inkommande telefonnummer.
– Vi kommer skapa ett nytt nummer till kundcentret som blir gemensamt för hela Mittmedia, säger Kim Ekström, chef på kundcentret.
Det nya numret kommer att börja användas under februari, vilket nummer det blir är inte klart än. Då kommer växeln och kundcentret att få varsitt 010-nummer.
– Nästan 40 procent av alla samtal till växeln kopplas vidare till kundcentret, det innebär dubbel volym – ett samtal blir två samtal. Och det blir besvärligare för kunderna, säger Kim Ekström.
När det nya numret är taget i bruk tas de gamla bort från sajter, fakturor och annat informationsmaterial. Under en övergångsperiod kommer dock de gamla att fungera. Lokala nummer till utebliven tidning blir kvar, för att kunna lägga in lokala så kallade “lavinmeddelanden” om tidningen är försenad.

Nummerbytet är bara en del i ett omfattande växelprojekt. Projektet är indelat i fyra stycken områden där det första, som handlar om att se över de “talträd” som kunderna möts av när de ringer in, redan är genomfört. Ett annat område handlar om att se över den databas som växeln använder sig av för att koppla samtal – och länka ihop den med lönekontorets system och it-systemet för behörigheter. I dag ligger informationen om de anställda i separata system och blir snabbt inaktuell.
– Växeln har inte helt rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb, säger Kim Ekström.

Den sista delen handlar om att minska andelen samtal som inte besvaras. I dag är det ungefär en tredjedel av alla samtal som kopplas från växeln som åker tillbaka eftersom personen som ska ha samtalet inte svarar.
– Det är en väldigt stor fråga och i grunden tycker jag att vi är otroligt duktiga på att svara. Men det skapar en frustration från kunden när vi kopplar ett samtal och kunden inte får svar, säger Kim Ekström.
Han tipsar om att telefonisystemet har en app (Trio Referral) som alla kan ladda ner till sin jobbtelefon och där enkelt knappa ur sig när man inte är anträffbar.
– Den digitala förändringen vi är inne i gör att många kunder hör av sig med synpunkter. Jag har full respekt för att om, till exempel, chefredaktörerna hade svarat på alla samtal vi kopplar skulle de inte få så mycket annat gjort. Då behöver vi hitta en rutin för hur vi ska hantera de här kunderna och vad vi ska göra istället. Det kan ju vara affärskritiska samtal eller nyhetstips, säger Kim Ekström.

Utgivaren stoppar opinionsundersökningar i valbevakningen: ”Att betrakta som spekulationer”

Daniel Norström stoppar rapportering om opinionsundersökningar.
Anledningen är att han anser de vara opålitliga.

Daniel Nordström. Bild: Kenneth Hudd/Mittmedia

Valrörelsen har knappt börjat, men den som tänkt följa den i de kanaler som Daniel Nordström är ansvarig utgivare för får klara sig utan rapportering om opinionsundersökningar. Han menar att de inte går att lita på. ”Vi publicerar fakta, inte spekulationer. I många fall anser jag att opinionsundersökningar är att betrakta som just spekulationer”, skriver Nordström i sin blogg.
Beslutet att inte rapportera om opinionsundersökningar gäller inte för ledarredaktionen eller för den inrikessida i papperstidningen som produceras av nyhetsbyrån TT.

Nordströms beslut ifrågasätts av Tomas Sjöström, vd på opinionföretaget Novus. Han skriver på Twitter att beslutet är absurt. ”Redaktionellt kan man göra hur man vill. Men att vara så faktaresistent som redaktionen verkar vara kring undersökningar och inte ens tagit reda på fakta kring Brexit och USA är helt otroligt. Det är ju direkta faktafel man återger som grund för beslut”, skriver han på Twitter.

Daniel Nordström är ansvarig utgivare för Mittmedias sajter och tidningar i Västmanland och Stockholm, dock inte Länstidningens pappersupplaga i Södertälje. Där har stf ansvarig utgivare Carina Sigurdson Löpp tagit samma beslut.

Anmälde inte bomb- och mordhot till Arbetsmiljöverket

Mordhotet mot Gefle Dagbladets chefredaktör Anna Gullberg anmäldes inte till Arbetsmiljöverket.
Det rapporterar Journalisten.

Mordhotet riktades mot GD:s utgivare Anna Gullberg, bombhotet mot den tidigare redaktionen på Hattmakargatan. På bilden de nuvarande lokalerna.

I slutet av februari 2016 mordhotades Gefle Dagblads chefredaktör och ansvarig utgivare Anna Gullberg av en person med anknytning till moskén i Gävle. Mannen dömdes senare för hotet.
Efter att Gullberg mordhotades gick det en månad innan redaktionen informerades om hotet – i samband med att tidningen rapporterade om det. Nu rapporterar tidningen Journalisten att hotet inte anmäldes till Arbetsmiljöverket, något som skulle ha gjorts. Inte heller det bombhot som riktades mot redaktionen ett halvår tidigare har anmälts till Arbetsmiljöverket.
– Det är vår bestämda uppfattning att bombhot och mordhot är sådana tillbud som ska anmälas till oss, säger Mikael Syk, enhetschef på Arbetsmiljöverket till Journalisten.

Mittmedias personalchef Carin Andersson skriver i ett mejl till Journalisten att man vidtog en rad åtgärder – men att ingen tillbudsanmälan skickades till Arbetsmiljöverket. Hon skriver också att ett arbete med att se över företagets krishanteringspolicy initierades liksom en intern arbetsmiljöutbildning för chefer.
Att inte göra en tillbudsanmälan kan leda till böter, enligt arbetsmiljölagen.

Skyddsombudet Sanna Wikström riktade i samband med att mordhotet blev offentligt kritik mot att inte redaktionen informerades tidigare. I anslutning till kritiken stängdes hon av från sitt arbete för att senare skriva på ett avgångsvederlag.

Nytt förslag till presstöd ska stödja bevakning i svagt bevakade områden

Förslaget till nytt presstöd presenteras nu på DN Debatt.
Nuvarande presstöd till andratidningar förlängs och ett särskilt stöd till journalistik i svagt bevakade områden införs.

Mittmedias tidningar med driftstöd, som totalt får 63 miljoner kronor i presstöd.

I debattartikeln, som undertecknats av kulturministern Alice Bah Kuhnke och samtliga partier utom Sverigedemokraterna, presenteras ett helt nytt stöd som ska gå till journalistik i områden som är svagt eller inte alls bevakade. Stödet ska kunna gå till allmänna nyhetsmedier som lever upp till vissa kriterier och vara på maximalt en miljon kronor per område, vilket i normalfallet definieras som en kommun.

Utöver det förlängs de nuvarande reglerna för presstöd, men mer pengar tillförs. Driftstödet som ges till andratidningar höjs med tio procent. Distributionsstödet höjs med 50 procent och dagens utvecklingsstöd vidareutvecklas och förlängs.
Totalt innebär förändringarna att statens kostnader för presstödet ökar med 20 procent.
”I kontrast till de stora förändringar som prövar landets nyhetsredaktioner förblir den demokratiska betydelsen av deras arbete orubbligt konstant. Oberoende mediers granskning är en förutsättning för varje välfungerande demokrati. Inte minst finns det ett stort värde i kontinuerlig nyhetsbevakning av oberoende och självständiga redaktioner på lokal nivå”, skriver undertecknarna i debattartikeln.

Mittmedias andratidningar fick 2017 knappt 63 miljoner kronor i driftstöd. Det totala distributionsstödet för företagets tidningar uppgick till drygt 8 miljoner kronor. Uppräknat med de besked som ges i debattartikeln skulle det nya förslaget innebära runt tio miljoner kronor mer i statligt stöd för Mittmedia.
Skulle företaget även kvalificera sig för det nya stödet till svagt bevakade områden kan man få ytterligare stöd.

Vinsten halverades – så ska resultatet klaras 2018: “Kommer vara färre anställda vid årets slut”

Mittmedia-koncernen minskade omsättningen och halverade vinsten under 2017. Bild: Oskar Nord

Vinsten halverades i Mittmedia under 2017.
För att bibehålla resultatet ska bland annat personalkostnaderna minska under 2018 samtidigt som de digitala annonsintäkterna behöver vända uppåt.
– Nyckeln är att få en tillväxt i våra digitala intäktskanaler och fortsätta vara kostnadseffektiva, säger Thomas Wilson, finanschef.

När böckerna stängdes för 2017 kan Mittmediakoncernen summera ett rörelseresultat på drygt 40 miljoner kronor. Det är en halvering mot 2016 års resultat och mindre än budget.
– Det är betydligt sämre än förväntat och en liten besvikelse, säger Thomas Wilson, finanschef.
Annonsintäkterna föll under året med hela 14 procent. I slutet av året sågs ett trendbrott i tillväxten på digitala annonsintäkter och förhoppningen är att det ska fortsätta under 2018.
– Försäljningsmässigt är det en rejäl utmaning i budget, framförallt på annonssidan där vi måste vända och få en digital tillväxt, säger Thomas Wilson.

Upplageintäkterna faller också, men fallet dämpas av nya digitala prenumerationsintäkter. Vid årsskiftet hade Mittmedia 50.000 digitala prenumeranter – till sista december 2018 är planen att i princip fördubbla den siffran. Kostnaderna minskade med sex procent under 2017 jämfört med året före. Tryckeriverksamheten och de mindre bolagen i koncernen gick däremot bättre än budgeterat. Totalt gick omsättningen ner med 162 miljoner kronor och landade på 2,037 miljarder kronor.
De två regioner i Mittmedia som gick bäst 2017 var Hälsingland och Stockholm. Vilka som stack ut åt andra hållet vill Wilson inte avslöja – men säger att de övriga “avviker rejält från budget”.

Thomas Wilson.

En stor post där Mittmedia sparat mycket under de senaste åren är personal. På tre år har personalkostnaderna minskat med över 100 miljoner kronor genom flera stora sparpaket. Inför året gick koncernledningen ut med beskedet att det inte skulle bli några sådana under 2018 – och det beslutet ligger fast.
– Ja det ligger fast, även om vi måste fortsätta att sänka kostnadsnivåerna. Över tid är det inte med kostnadssänkningar vi får en långsiktig trygghet utan genom att vi får fart på våra intäkter. För 2018 är målet att bibehålla den här resultatnivån, säger Thomas Wilson.
Hur ska man kunna klara det utan några personalminskningar?
– Vi kommer att gå ur 2018 med färre personer än vi är i dag och det kommer vi jobba med när tillfälle uppstår. Men det blir inget generellt sparprogram, säger Thomas Wilson.

Carin Andersson.

Carin Andersson, personalchef, säger att det i den budget som togs av styrelsen för två veckor sedan finns ett mål för hur mycket personalkostnaderna ska minska under året.
– För att vi ska klara budget 2018 så behöver vi sänka personalkostnaderna. Kommande vecka ska vi informera lokalt om hur vi ska jobba med det och rent generellt handlar det om att se över vakanser och sommarbemanning, vara restriktiva med vikarier och titta på våra arbetssätt och organisationer, säger hon.
Även vd Per Bowallius berörde personalminskningar i sitt informationsmejl till de anställda i fredags: “Vi har flera år av nedbemanning bakom oss och många medarbetare har tvingats sluta, vilket varit påfrestande för alla. Men att sänka våra personalkostnader har tyvärr varit nödvändigt och vi måste fortsätta att sänka våra kostnader även i år”, skrev han.

Under 2018 kommer Örnsköldsviks Allehanda gå över postdistribution – ett försök att få ner kostnaderna för distributionen, som tillsammans med tryck utgör knappt hälften av Mittmedias alla fasta kostnader.
– Ö-vik är något vi tror på och det ska bli väldigt spännande att se om det fungerar som vi tänker oss, säger Thomas Wilson.
Den stora fördelen, enligt Wilson, med att gå från morgondistribution med bud till dagdistribution med post är att kostnaden för utdelningen minskar när upplagan minskar. De fasta kostnaderna för just distribution har legat i princip stilla de senaste åren.

Carl-Johan Bergman om att bli redaktionell chef: “Väldigt roligt och mycket omtumlande”

Carl-Johan Bergman. Bild: Mikael Hellsten

Carl-Johan Bergman blir ny redaktionell chef i Mittmedia.
Han lämnar sitt Dalarna och blir högst ansvarig för all redaktionell verksamhet.

Carl-Johan Bergman började på Dalarnas tidningar, DT, som 18-åring. Då som allmänreporter – nu lämnar han i rollen som chefredaktör och blir redaktionell chef för hela Mittmedia.
– Det känns otroligt spännande, väldigt roligt och mycket omtumlande, summerar han sina känslor.

Tjänsten som redaktionell chef har varit vakant sedan Anders Ingvarsson blev chefredaktör i Hälsingland. Utgivarna har under den perioden rapporterat direkt till vd Per Bowallius.
– Det har fungerat väl, utgivargruppen är väl sammansvetsad med många spetskompetenser. Men min uppfattning är att det krävs samordning för att klara av de saker vi har framför oss. Det kan vara både organisatoriska eller operativa saker, någon som håller ihop det och gör Mittmedia “even better”, säger Carl-Johan Bergman.

Han beskriver sig själv som en “social och glad” person – men också “envis och forcerad”. Utmaningarna framåt ligger inom den resa som Mittmedia redan gör med att gå mot en allt mer digital verksamhet.
– Det finns flera utmaningar såklart. Vi måste hantera hela frågan om print där projektet i Örnsköldsvik är spännande att se på. Sedan har vi också ytterligare utmaningar när det kommer till vår paid content-affär Plus. Plus är ju både en affärsmodell men också en satsning på god journalistik, säger Carl-Johan Bergman.
Du ska vara både redaktionell chef och chefredaktör för DT en tid framöver nu, hur ska det gå?
– Jag är otroligt stolt över alla medarbetare som varje dag tar ett så stort ansvar för att leverera unik lokaljournalistik, det gör det lite enklare att kombinera de här uppdragen. Sen är det klart att jag personligen önskar att efterträdaren på DT ska vara på plats inom en rimlig framtid.
Hur bra koll har du på övriga redaktioner i Mittmedia?
– Jag skulle nog vilja hävda att jag har tämligen god insyn eftersom jag drivit en rad koncernprojekt. Min sambo brukar hävda att jag är Sveriges mest nyfikna människa och det är nog bra.
Det senaste året har arbetsmiljön inom Mittmedia uppmärksammats, bland annat med den enkät som gjordes i våras. På vilket sätt ska du verka för att arbetsmiljön blir bättre på redaktionerna?
– Det är en otroligt viktig fråga. Jag tror att vi måste definiera vad som är arbetsmiljö och både hur jag som arbetsgivare och jag som medarbetare bidrar till den gemensamma arbetsmiljön. Vi ska ha en bra arbetsmiljö och jag vill hävda att arbetsmiljön är god. Sen har vi utmaningar att hantera och det är därför vi jobbar med det, säger Carl-Johan Bergman.

Vd Per Bowallius är nöjd med den nya redaktionella chefen.
– Vi är mycket glada att Carl-Johan Bergman vill axla rollen som redaktionell chef. Han har en gedigen publicistisk erfarenhet som kommer att vara viktig för Mittmedias fortsatta utvecklingsresa, säger han i ett pressmeddelande.

Tre saker du inte visste om Carl-Johan Bergman
►Var hundrädd i nästan 30 år men har nu irländska settern Bastian. “Jag är otroligt förtjust i honom.”
►Är mer friskus än man kan tro, åtminstone för tillfället. “Vår förre tv-chef Nicklas Hermansson skulle göra 100 träningspass före midsommar som en grej och då tänkte jag, utan att räkna efter, att jag också ska göra det. Det är 4,2 pass per vecka och just nu snittar jag på fem.”
►Tycker mycket om att laga mat men är urusel på att plåta den till sociala medier. “Jag lagar gärna husmanskost, mat som är lite brun. Kött, potatis och riktig sås.”

Fakta: Carl-Johan Bergman
Ålder: 35 år.
Bor: Falun och lägenhet i Stockholm.
Familj: Sambon Cecilia Ekebjär, kulturchef i Mittmedia, och hennes tre barn.
Fritidsintressen: Journalistik, samhällsfrågor och att laga mat.
Favoritresemål: Grängesberg och New York.

Politiska native-annonser godkända överallt – utom på Länstidningen i Östersund: “Riskabelt att testa”

Alla native-annonser från politiska partier får en extra märkning. Annonsen är ett exempel.

Politiska partier får annonsera med native-annonser i alla Mittmedias produkter.
Utom i Länstidningen i Östersunds papperstidning.
Där har utgivaren Daniel Hansson sagt stopp.

Daniel Hansson.

Valåret har inletts och den 9 september är det val till riksdag, regioner och kommuner. Under 2017 slog native igenom som annonsformat – och tanken är att det ska växa ytterligare under 2018. Delvis tack vare valannonsering. Frågan om att tillåta annonsformatet, som i utformningen ser ut som redaktionell text, har varit uppe på utgivarnas bord och samtliga har sagt ja – utom Daniel Hansson, ansvarig utgivare på Länstidningen i Östersunds papperstidning.
– Det är en ny annonsform för våra läsare, det förekommer nästan aldrig i Länstidningens papperstidning och jag ser en risk att läsarna inte kommer kunna avgöra om det är en annons eller en artikel. Jag tänker på hur det mottas av läsarna, förklarar Daniel Hansson sitt beslut.
Men han har inga problem med native, rent generellt.
– Jag gillar native som format och tar gladeligen in det från vilket företag som helst vilken dag som helst i veckan. Men jag tycker att det är lite riskabelt att testa det här formatet under en valrörelse, det är lite för allvarligt för det, säger Daniel Hansson.
Daniel Nordström, utgivare för Mittmedias titlar i Västmanland och Stockholm, är en av de utgivare som tänker behandla politiska native-annonser som andra annonser.
– Jag tycker att man måste bedöma varje annons för sig, det går inte att säga generellt nej till en annons utan att ha sett den, säger Nordström.

Kristina Magnusson.

Hur stor del av partiernas marknadsföring som kommer att vara native är för tidigt att säga, men Kristina Magnusson, projektledare för native i Mittmedia, tror att det är ett annonsformat som många kommer att använda.
– Det finns en efterfrågan från partierna på native och många ser det som ett bra sätt att kommunicera med sina väljare. Det som har varit viktigt är att vi hittade en bra form och mall för hur det ska se ut tillsammans med utgivarna, säger hon.
Förutom den vanliga annonsmärkningen, som följer Tidningsutgivarnas riktlinjer, kommer de politiska native-annonserna även att få en kursiv text i inledningen av brödtexten som berättar att texten är framtagen av ett politiskt parti.

Alla native-annonser från de politiska partierna kommer även att granskas av utgivaren före publicering – som alltså kan stoppa den enskilda annonsen.
– Hade vi inte haft den kontrollen hade det kunnat bli problematiskt, tycker jag. Nu får vi en bra genomlysning och en en öppenhet om att det kommer gå till på rätt sätt, säger Kristina Magnusson.
Vad säger du till de som är tveksamma till att partierna själva får skriva om sig själva och sin egen förträfflighet, må så vara på annonsplats?
– Jag skulle säga att det är tydligt annonsmärkt och granskat. Jag tycker inte att man behöver vara rädd för att det skulle förleda läsarna, säger Kristina Magnusson.

Daniel Hansson är inte bekymrad över att vara den enda utgivaren som säger nej till politiska native-annonser.
– Det rör mig inte i ryggen. Jag fattar mitt beslut och så får de fatta sina beslut, säger han.

Mittmedia-reporter går till högerpopulistisk sajt: “En redaktion som tänjer på gränserna”

Pelle Zackrisson, reporter i Söderhamn slutar.
Han blir istället redaktionschef på nyhetssajten Nyheter idag.
– Det är dags att pröva något annat, säger han till Resumé.

Pelle Zackrisson. Bild: Markus Norin/Mittmedia

Nyheter idag är en nyhetssajt som beskrivs som högerpopulistisk och invandringskritisk, men i en granskning som Dagens nyheter gjorde skiljde den ut sig som mer nyanserad än andra alternativa medier. Även tidningen Expo konstaterar i en granskning av högerextrema alternativmedier att Nyheter idag är “den nyhetssajt som kanske är svårast att få in i mallen”. Nu hämtar den en redaktionschef från Helahälsinglands redaktion i Söderhamn i form av reportern Pelle Zackrisson.
– Det är en dynamisk redaktion som gör intressant journalistik. En journalistik som går utanför ramarna och tänjer på gränserna. Det kanske låter som corporate bullshit, men det stämmer. Det har varit en rolig tid inom Mittmedia, men nu är det dags att pröva något annat, säger han till Resumé.

Nyheter idag startades 2014 och drivs med små medel. Ett av Zackrissons uppdrag blir att få fart på sajtens plus-affär.
– Vi har en plussektion som behöver få fler abonnenter och det ska vi göra med fler egna nyheter. Ambitionen är att skapa ett bättre innehåll som folk är villiga att betala för och få in fler prenumeranter. Det är inte så att jag ska komma in ändra på inriktningen i det vi gör. Det handlar om att bli bättre, säger han till Resumé.
På Resumés fråga om han anser att Nyheter idags bevakning av migration, integration och storstädernas problemområden ger en rättvisande bild svarar han så här:
– Det är ju en selektiv bevakning där Nyheter Idag liksom andra redaktionen gör en nyhetsvärdering som bygger på ett urval. I mina ögon är det en bra bevakning som står för sig själv.

Pelle Zackrisson har tidigare även jobbat på Länstidningen i Östersund som reporter.