Journalisternas löneförhandlingar klara – pengarna kommer i juli: “Bättre förhandlingar än i fjol”

Nu kommer de nya lönerna för journalisterna i Mittmedia. De som får mest ökar lönen med 1.040 kronor. Foto: Leif Johansson/TT

Nu är löneförhandlingarna med journalistklubbarna klara.
Båda parter beskriver samtalen som bättre än fjolårets.
– Vi mer nöjda än senast, säger Tomas Backlund, SJF-ordförande i Mittmedia-klubben.

Fjolårets löneförhandlingar på journalistsidan blev långdragna och avslutades inte förrän frampå vårkanten. Årets löneförhandlingar inleddes nästan direkt efteråt med målsättningen att ha de nya lönerna utbetalda på junilönen. Det hann man inte – men på onsdagen avslutades förhandlingarna med de båda journalistklubbarna.
– Som alltid i löneförhandlingar har man lite olika uppfattningar i detaljer men det har varit bra diskussioner och färre enskilda medarbetare som diskuterats på klubbnivå. Det ser jag som ett kvitto på att processen med lönesamtal fungerat mycket bättre, säger Per Åhlin, redaktionell personalchef.

Per Åhlin, redaktionell personalchef. Bild: Susanne Kvarnlöf

Ett av fjolårets stora konfliktområden var de fyra lönenivåer som förhandlades fram, kritiken gällde att de var för isärdragna. Även i år skiljer sig nivåerna åt med den lägsta på noll kronor följt av 140, 440, 640 och 1.040 kronor.
– Det har varit bättre en förhandling än i fjol men vi tycker fortfarande att nivåerna på ökningarna är för isärdragna, att man lägger för lite på de två lägsta nivåerna. Men samtidigt är det här mycket bättre än ursprungsförslaget, säger Tomas Backlund, ordförande i norra Mittmedias journalistklubb.
Från företaget är de stora skillnaderna ett medvetet val.
– Vi har lyssnat på klubbens argumentering och tagit till oss av kritiken, samtidigt är man från utgivarhåll väldigt angelägen om att premiera prestationer utöver det förväntade. Det har känts viktigt från utgivarhåll att i lönerevisionen visa hur viktiga de medarbetare som överträffar förväntningarna och drar företaget framåt är, säger Per Åhlin.
Årets löneförhandlingar ger ett påslag på 1,8 procent, förhandlingarna ger marginellt över den summan. Mittmedia kompetens fick mer än pott och landade på en löneökning på 2,3 procent.

Tomas Backlund, ordförande i Mittmedias SJF-klubb för de fem nordliga regionerna.

Nytt efter årets förhandling är också att det ska göras skriftliga åtgärdsplaner för de som får noll kronors löneökning eller på nivå ett.
– Det är en annan sak som vi fått igenom och det är väldigt bra. Poängen är att de medarbetare som av olika skäl hamnar efter i löneutveckling måste få en chans att veta vad de behöver prestera för att komma upp i lön. Det har varit väldigt otydligt tidigare, säger Tomas Backlund.
Förra veckan avslutades löneförhandlingarna Unionen.

Tryckpressen i Örnsköldsvik flyttas till Falun – ersätter stängt Gävle-tryckeri: “Säkrar tryckerikapacitet”

Tryckeriet i Örnsköldsvik, som består av tio trycktorn, ska monteras ner och fraktas på lastbil till Falun där det byggs upp. Bild: Robbin Norgren/Mittmedia

Örnsköldsviks tryckpress flyttas till Falun.
I början av nästa år ska den stå på plats.
– Det blir väldigt låg kostnad för det här, säger Jan Andersson, vd i Mittmedia print.

Den sista januari trycktes sista tidningen i tryckeriet i Örnsköldsvik. Produktionen av Mittmedias tidningar flyttades till Sundsvall och kvällstidningarna förlade sin tryckning till Umeå. Tryckpressen är trots det relativt modern och i veckan fattade styrelsen beslut om att den ska flyttas till Falun.
– I grund och botten handlar det om att säkra Mittmedias tryckerikapacitet för de kommande åren. Hade vi inte flyttat Ö-vikspressen hade vi fått köpa mycket kapacitet externt och det kan vara vanskligt beroende på hur marknaden ser ut, säger Jan Andersson, vd i Mittmedia print.

Jan Andersson, vd Mittmedia print.

Samtidigt sker flera förändringar i Mittmedias tryckeristruktur. Tryckeriet i Gävle måste stängas senast våren 2019 och den sista december 2019 går avtalet med V-TAB, som trycker tidningarna i södra Mittmedia, ut.
– Vi kommer ha en möjlighet att plocka hem en del av de produkter vi trycker hos V-TAB men inte alla, säger Jan Andersson.
Utöver det har försök med dagdistribution har inletts i Örnsköldsvik och kommer genomföras i Nynäshamn, och ledningen har aviserat att fler orter lär följa, något som också kan påverka framtida tryckeristruktur.

Tryckpressen kommer att flyttas från Örnsköldsvik redan under året och placeras i lokaler bredvid nuvarande tryckerianläggning i Falun. Planen är att den ska vara i full drift till slutet på året.
– Det som är så himla bra i Falun är att det nästan bara är att ställa in grejerna. Vi behöver byta ventilationsaggregat och sätta upp några väggar men annars finns allt. Det blir väldigt låg kostnad för det här, säger Jan Andersson.
Efter genomförd flytt och stängning av Gävle-anläggningen kommer Mittmedia print ha anläggningar för dagstidningsproduktion i Östersund, Sundsvall och Falun samt ett mindre tryckeri i Örebro.

Notiser från veckan: CRM-lansering, stordeskpremiär och ny #kandulova-kompis

►På måndag börjar verktyget Netsuite att användas av alla säljare i hela Mittmedia för administration av kundrelationer. I två veckor har verktyget, som på sikt ska bli det kompletta affärssystemet för företagsmarknad, testats i Jämtland.
– Allt har gått väldigt bra. Tack vare Jämtlands insats har vi identifierat en rad olika justeringar som underlättar användandet, merparten av dessa saker har vi också hunnit korrigera. Jag tror att det är extremt viktigt att vi ser helheten och möjligheterna med Netsuite, för att vi kommer behöva anstränga oss för att börja använda det nya systemet och till viss del ett nytt arbetssätt, säger Mattias Norberg, CRM-manager.

►Skattebetalarna på orten är förlorare om lokaltidningen försvinner, visar en amerikansk studie från Notre Dame’s Mendoza College of Business i USA som bland annat The Guardian skrivit om. Enligt studien blir de lokala myndigheterna mer ineffektiva, lönerna ökar och skatterna blir högre.

► Helahälsinglands nyhet om lastbilschauffören Lars-Göran Söderqvist som lyckades undvika att köra på en tre-årig flicka med sin timmerbil gjordes sedan om av både Sveriges radio och Newsner, skriver Medievärlden. Chefredaktören Anders Ingvarsson är irriterad och menar att det riskerar att urholka Mittmedias betalstrategi om läsarna får samma nyheter gratis via public service.
– Det urholkar vår möjlighet att ens finnas kvar på sikt, säger han till Medievärlden.

►Under nästa vecka börjar de två virtuella stordeskarna att jobba i Mittmedia, som tidigare rapporterats om. Fram till mitten av augusti kommer deskredaktörer att sköta sajter på andra orter än de rent fysiskt sitter. Den södra stordesken hanterar Västmanland, Stockholm, Örebro och Dalarna. Den norra tar hand om sajterna i Gävleborg, Västernorrland och Jämtland.

►I ett blogginlägg på Medium skriver Peter Backström, kompetensutvecklingschefen på företagsmarknad, om hur man jobbat med kompetensutveckling som en viktig del för att öka den digitala försäljningen. I inlägget skriver han om den lärplattform som utvecklats. ”Vi ser tydliga framsteg som i sin tur resulterar i en accelererande intäktseffekt i vår digitala affär. Vi har en positiv utveckling i alla våra digitala kanaler”, skriver Backström i inlägget.

►På torsdagen inleds fotbolls-VM. Mittmedia finns inte på plats i Ryssland men rapporterar från Sverige i en liverapport och med flera tv-format. Reportrarna Oskar Lund och Elena Lövholm är särskilt ansvariga för bevakningen, skriver Mittmedias sajter.

►Nu ansluter sig mediekoncernen Hall media till #kandulova, valtjänsten som Mittmedia utvecklade inför förra valet. Det skriver Jönköpings-posten. I tjänsten kan väljare ställa frågor till de politiska partierna som de sedan får svar på. Hall media är sedan tidigare med i betalnätverket Sveriges lokalnyheter.

Tipsa om notisnyheter – skicka DM på Slack eller mejla [email protected] Skicka gärna med länk till originalnyheten.

Nu börjar sommarvikarierna – nästan 200 personer intar redaktionerna: “Många har liten erfarenhet”

Sommarledighet väntar för Mittmedias anställda, under tiden ersätts de av nästan 200 sommarvikarier. Bild: Christine Olsson/TT

Rekryteringen av sommarvikarier är klar.
196 vikarier ersätter de sommarlediga journalisterna på Mittmedias redaktioner.
– Det känns jävligt kul, säger Oscar Barragan, som har börjat som sommarvikarie i Västerås.

Redan före jul började arbetet med att rekrytera sommarvikarier till redaktionerna. Annonseringen drog igång i januari.
– Från början såg det ut som att antalet ansökningar skulle halveras men det tog sig bra på slutet det blev nästan lika många ansökningar som förra året. Knappt hälften av dem vi anställt har jobbat hos oss tidigare och kommer tillbaka till sommaren, säger Ylva Larsson, chef för bemanning och rekrytering på bemanningsbolaget Mittmedia kompetens, som anställer sommarvikarierna.
Alla vikariat utom ett är nu tillsatta, och i det fallet hoppade en person som tackat ja till vikariatet av sent. I hela Mittmedia är det 196 vikarier som anställts. Det är något färre än i fjol, vilket beror på att inga kulturredaktörer eller deskredaktörer anställts över sommaren.
– Det är svårast att rekrytera till är olika specialroller, särskilt med inriktning på print. Ortsmässigt har det varit tuffast i Hälsingland och Västmanland, säger Ylva Larsson.

Ylva Larsson, chef för bemanning och rekrytering i Mittmedia kompetens.

Bland årets sommarvikarier har de flesta en pågående journalistutbildning och många har liten erfarenhet av att jobba på redaktion.
– Det ska man vara medveten om som kollega. Det här är unga människor som går utbildningar, många är väldigt entusiastiska och det ska man bejaka. Det man kan tänka på som kollega är att vikarierna behöver feedback och det kan även en kollega bidra med, säger Ylva Larsson.
Hon har jobbat med att rekrytera sommarvikarier i över 15 år och säger att antalet sökande är betydligt färre nu än då.
– Det har minskat för varje år. Hade det här varit för tio år sedan hade vi säkert haft över tusen ansökningar istället för de 300 vi fick, säger Ylva Larsson.
Vad tror du det beror på?
– Det verkar vara samma trend hos de flesta arbetsgivare, jag tror inte det här har med Mittmedias rykte att göra utan det har med branschen i stort. Många journalister söker sig till andra branscher och färre går utbildningarna. Detvi behöver göra är att få tillbaka framtidstron för journalistyrket inom dagspress, säger Ylva Larsson.

Oscar Barragan, sommarvikarie i Västerås.

Oscar Barragan pluggar andra året på journalistutbildningen på JMG i Göteborg och ska jobba som reporter på redaktionen i Västerås.
– Det känns jävligt kul. Det är väldigt sköna kollegor och jag har fått bra kontakt med de andra sommarvikarierna, det känns som ett bra gäng, säger Oscar Barragan.
Han har tidigare gjort praktik på ett produktionsbolag men jobbet i Västerås är det första på en redaktion.
– Jag är glad över att jag fick det här jobbet och tänker att man har en större chans att utvecklas och ta större ansvar på lokaltidning än på en större redaktion, säger Oscar Barragan.

USA-hyllade verktyget utvecklas – här är skisserna på nya aktiveringskartan: “Mycket bättre”

Skissen på den nya kartan som håller på att utvecklas just nu. Cirkeldiagrammen visar aktiverade kunder i dag (grönt), de som inte läst i dag (gult) och de som inte läst på tre dagar (rött). De gråa ytorna i cirkeldiagrammet är uppsagda konton.

Den blev “best in show” på INMA-galan i Washington.
Nu ska aktiveringskartan bli ännu bättre.
– Den används överallt hela tiden, säger Magnus Engström, datastrategichef.

Den prisade aktiveringskarta började faktiskt lite som ett hobbyprojekt. Mittmedias datastrategichef Magnus Engström var julledig och då slog det honom att det arbete han och datateamet på DMU gjort med att dela in användare i ”aktiva” och ”inaktiva” kunde användas för att placera ut dem på en karta.
– Det blev uppenbart att om vi har koordinaterna så kan det inte finnas något mer effektivt än en karta, säger Magnus Engström.

Magnus Engström, datastrategichef.

Arbetet att bygga själva kartan var inte särskilt komplicerat, menar han. Grundarbetet under huven är däremot gjort under lång tid och är rejält komplext och består av det som brukar kallas för “Mittmedias digitala ekosystem”. Aktiveringskartan är ett sätt att visa upp den data som finns bakom kulisserna.
– Informationen som finns i kartan kunde man läsa sig till i de olika datarapporter som vi har. Det vi glömde bort lite är att en kartvy är mycket enklare, för de som ska jobba med det blev det som natt och dag, säger Magnus Engström.
De som ska jobba med kartan är Mittmedias journalister. Den nuvarande kartan består varje morgon av röda prickar, som symboliserar ett kluster av användare som inte läst några artiklar. Vartefter användarna tar del av innehåll på sajten och i apparna byter prickarna färg och blir gröna.
– Kartan har levt sitt eget liv och spridits viralt i verksamheten. Sen blev jag inkallad på ett deskchefsmöte och då blev det uppenbart att den används överallt hela tiden, säger Magnus Engström.

Den nuvarande aktiveringskartan, där varje prick är ett kluster av flera användare.

Nu ska hobbyprojektet släppas i en ny, “riktig” version och det arbetet leds av ett av teamen på DMU.
En av nyheterna är att kartan kommer uppdateras i realtid istället för en gång i timmen, en annan att prickarna ersätts av diagram. I diagrammet är tanken att tydligare dela upp användarna i grupperna “Läst i dag”, “inte läst i dag” och “inte läst på tre dagar”. Det ska också gå att kunna få fram ytterligare data, som till exempel historik eller snittaktivering, om varje område genom att klicka på diagrammet.
– Det blir ett mycket bättre verktyg än det som finns i dag, säger Magnus Engström.

I den nya versionen är tanken att det ska gå att zooma mellan olika områden och att diagrammen då omformar sig och visar nya användarkluster.

Att få användarna att ta del av journalistiken är nämligen av högsta vikt för att minska avhopp och när aktiveringskartan började användas såg man direkt effekt – antalet aktiverade kunder blev fler och antalet kunder som sade upp sina konton blev färre.
– Den största anledningen till att en användare säger upp sitt konto är att användarens engagemang avtar. De som tagit del av våra produkter i dag har väldigt låg sannolikhet att säga upp sitt konto i morgon, säger Magnus Engström.
Den nya kartan är inte färdigdesignad och inte färdigbyggd, den kan alltså komma att se lite annorlunda när den släpps. Planen är att lansera den nya kartan under tidig höst.

Notiser från veckan: Journalistpris, skogsbrandskritik och adressändringar

►Patrik Oksanen, ledarskribent i Hälsingland, har utsetts till Årets journalist i tidningen Dagens medias tävling Årets lokala mediehus. I motiveringen står bland annat att ”hans djupa kunskaper och faktabaserade journalistik på ledarplats har också gjort honom till en av Sveriges mest erkända och uppskattade skribenter, långt utanför spridningsområdet.”

►Mittmedia var det medieföretag som tog hem flest förstaplatser på INMA Global media awards med sina tre stycken, skriver organisationen på sin blogg. Sex andra medieföretag i världen vann två förstapriser. Utöver sina tre förstapriser vann Mittmedia också ”Best in show” för aktiveringskartan.

►Under den senaste veckans skogsbränder i Västmanland har kritiken mot Plus-märkta artiklar blossat upp igen. I ett blogginlägg bemöter chefredaktören i Västmanland och Stockholm, Daniel Nordström, kritiken. Även P1-programmet Medierna tog upp frågan i lördagens program.

►Everysport media group AB blir säljpartner på sportsektionerna på Mittmedias sajter, meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Everysport har redan säljuppdrag åt andra externa samarbetspartners, som bland annat Fotbollskanalen.

►Tiden före sommaren brukar innebära högtryck på kundcentret i och med adressändringar till sommarstugor. I kundcenterrapporten för maj ses dock positiv skillnad mot tidigare år vad gäller antalet adressändringar som kunden gjort själv på kundcenterportalen, som nylanserades tidigare i våras. Kunderna har informerats bland annat i artiklar på sajterna och i tidningen.

►Klickbeten i jakt på höga trafiksiffror har bytts mot jakt på lojala läsare som betalar för innehåll, berättar P1-programmet Medierna i ett reportage. I programmet uttalar sig bland annat Robin Govik, digitalchef på Mittmedia.
– Vi är vana vid en extremt hög lojalitet bland papperskunderna, medan digitalkunderna är lite mer otrogna. Det är en ny typ av beteende som vi ser, säger han i reportaget.

►Det blev en tämligen innehållslös push med texten ”fghjhj” som skickades ut till app-användarna på VLT och LT på måndagen. ”Ibland går det snabbt när pushandet ska demonstreras för nya medarbetare”, konstaterar deskchefen Erik Sjölander i en tweet.

Tipsa om notisnyheter – skicka DM på Slack eller mejla [email protected] Skicka gärna med länk till originalnyheten.

Köptes av Mittmedia – nu vill 24Sverige konkurrera i Mittmedia-ort: “Vore roligt att utmana”

De orter 24Sverige finns etablerade på i dagsläget. På måndag öppnar sajten för Falkenberg på västkusten, därefter väntas ungefär fem nya sajter öppna under det kommande året.

För knappt ett år sedan blev Mittmedia delägare i 24Sverige.
Nu kan 24Sverige komma att etablera sig i Mittmediaområdet.
– Det kan vara nyttigt för båda, säger företagets vd Jeanette Lindström.

24Sverige startades upp i Kalmar som 24Kalmar och har sedan dess på kort tid etablerat sig i flera städer. I höstas blev Mittmedia delägare i bolaget, något Gota media, som konkurrerar med 24Sverige på sin lokala marknad, reagerat på. Men nu ser det ut som att också Mittmedia får konkurrens av 24. På måndag, den 11 juni, startar man upp 24Falkenberg. Efter det uppger flera källor att en etablering på en Mittmedia-ort är aktuell efter sommaren.

Jeanette Lindström, vd 24Sverige.

Men enligt vd Jeanette Lindström är inget bestämt ännu.
– Vi har tittat på ett par ställen men har inte riktigt bestämt oss. Det kommande året kommer vi etablera oss på cirka fem nya orter, säger hon.
Och en av dem kan vara en Mittmedia-ort?
– Ja, faktiskt. Det vi har tittat lite på är Västerås, det kanske inte blir nästa ort men vi är lite sugna. Vi har en naturlig koppling till Uppsala och så vore det lite roligt att kunna utmana eller samarbeta med Mittmedia. Det kan vara nyttigt för båda men vi gör det som är bäst för 24 och det finns inget självändamål  med att finnas på samma ort, säger Jeanette Lindström.

Per Bowallius, vd i Mittmedia.

Redan när Mittmedia gick in som delägare lyftes frågan om 24-gruppen skulle komma att etablera sig i Mittmedias område. Då sades att 24 skulle få fortsätta sina etableringar efter vad som är bäst för företaget.
– Vi är vana vid konkurrens. För oss är det viktigt att fortsätta ha fokus på vår idé och det gäller även om 24 skulle etablera sig. I och med att vi är delägare och har inblick i 24 så vi kommer kunna lära oss mer av en sådan etablering än om det varit en annan aktör, säger Per Bowallius, vd i Mittmedia samt styrelseledamot i 24Sverige.
Du ser ingen risk att det här skulle kunna skada Mittmedia på den orten?
– Jag menar att vi kan vara trygga i att vi gör något som gör skillnad för våra läsare och annonsörer. Jag har svårt att se hur 24 skulle kunna skada oss, säger Per Bowallius

Förra veckan bytte 24Sverige ut sina system till Mittmedias egenutvecklade Aracua, Reacher och Soldr och lanserade i samma veva nydesignade sajter. Företaget kommer att gå med förlust även i år, men enligt vd Jeanette Lindström är det enligt plan.
– Intäktsmässigt om vi tittar på januari till maj i år ökar vi 60 procent och bara i maj kommer vi öka med 80 procent. Det kan vara så att vi kommer gå lite bättre än planen, säger hon.

Storslam för Mittmedia på INMA-galan – vann fyra priser i Washington: “Världsklass”

Robin Govik, Magnus Engström, Li L’Estrade, Markus Sandin och Henning Johanesson tog emot priserna i Washington. Bild: Mittmedia

Fyra nomineringar. Fyra priser.
Det blev resultatet för Mittmedia på INMA-galan i natt.
– Det här är ett kvitto att vi jobbar på rätt sätt, säger Robin Govik, digitalchef.

Prisutdelningen på INMA-konferensen i Washington i natt blev en rolig historia för Mittmedia. Fastighetsroboten vann sina två priser och aktiveringskartan vann sitt pris – och tog även hem priset som “Best in show – Europe”.
– Det här är ett bevis på att vårt utvecklingsarbete håller absolut världsklass. Vi tog hem flest priser av alla på galan. Jag är så otroligt stolt över alla mina fantastiska medarbetare, säger Robin Govik, digitalchef för Mittmedia till Mittmedias sajter.

De kategorier som Mittmedia vann var:
”Bästa användning av ny teknik för att generera intäkter och engagemang” för fastighetsroboten.
”Bästa idé för att öka digital läsning och engagemang” för fastighetsroboten.
”Bästa användning av dataanalys” för aktiveringskartan.
”Best in Show – Europe” för aktiveringskartan.
– Galan sätter så klart en guldkant på vårt arbete, men även om hela världens blickar riktas mot oss är det stora priset är att vi lever upp till kundernas förväntningar varje dag. Hela branschen lever under ett hårt tryck och vi tvingas hela tiden vara innovativa för att skapa resurser till lokal journalistik. Det här är ett kvitto att vi jobbar på rätt sätt, säger Robin Govik till Mittmedias sajter.

Förutom de två vinnande bidragen var Mittmedia också nominerad för Sveriges lokalnyheter, tillsammans med övriga initiativtagare. Där blev det dock inget pris.

Premiär för nya affärssystemet – Jämtland först in i Netsuite: “Känns mer logiskt”

På den kanban-tavla som finns i Netsuite går det att följa pågående affärer och även se vilka som behöver följas upp.

Nu börjar det nya affärssystemet Netsuite att användas.
Jämtland är först ut.
– Planen är att lansera hela Mittmedia den 18 juni, säger Mattias Norberg, CRM-manager.

Säljarna på företagsmarknad i Jämtland började använda verktyget på måndagsmorgonen. Den delen av systemet som nu är igång är den så kallade CRM-delen, alltså systemet för företagsmarknads kundrelationer.
– Det blir samma system för säljare, affärssupport, campaign managers och alla funktioner som jobbar direkt eller indirekt mot kunderna. Nu får de samma information och jobbar med samma kundkort, säger Mattias Norberg, CRM-manager.

Mikael Ojala, säljkoordinator.

Resten av Netsuite, gällande bokning, fakturering och ekonomisk uppföljning kommer att lanseras under hösten.
För säljarna i Jämtland blir det nu två veckors användning av systemet innan resten av Mittmedia planeras att gå in i verktyget den 18 juni. Måndagen började med en repetitionsgenomgång av verktyget.
– Det är alltid lite nytt att sätta sig in i, men det känns mycket mer logiskt än det gamla systemet och man kan följa affären i det som kallas för kanban-tavlan för att få en väldigt bra överblick av processen. Jag tror att det kommer bli jättebra och spara mycket tid för säljarna i slutändan. Dessutom blir vi enhetliga nu i hela Mittmedia, säger Mikael Ojala, säljkoordinator i Östersund.

Mattias Norberg, CRM-manager.

Tidigare har Mittmedia haft minst fyra olika system för att hantera det som nu kommer göras i ett system.
– Det här möjliggör också en helt annan hantering av data. Framtidens affär kommer handla mycket om att hantera data på rätt sätt och nu samlar vi det och kan jobba med det mer strukturerat för att hitta samband och dra slutsatser, säger Mattias Norberg.
Mikael Ojala tror att det nya verktyget kommer resultera i mer intäkter.
– Det tror jag faktiskt. Här har vi större koll på våra kunder och jag tror att vi kan skapa bättre uppföljningsmöjligheter för att få kunden att komma tillbaka och bli kund igen, säger han.

Nu utses vinnarna INMA-galan – fem från Mittmedia är på plats i Washington: ”Oddsen är hyfsat goda”

Mittmedias fastighetsrobot är svår att fånga på bild, men den som skriver ett par tusen artiklar i månaden har såklart inte tid för att själv fastna på bild. Så ett bildmontage får duga. Bild: Janerik Henriksson/TT

I kväll har Mittmedia chans att vinna.
I fyra kategorier är företaget nominerat på INMA-konferensen i Washington.
– Jag blir förvånad om vi inte vinner något, säger Robin Govik, digitalchef.

Fem personer från Mittmedia finns på plats på världskonferensen för nyhetsmedia som organisationen International news media association, INMA, ordnar i Washington.
Konferensen hålls varje år och på måndagskvällen delas priser ut i 20 kategorier, totalt är 196 finalister utsedda. I fyra kategorier är Mittmedia nominerade.
– Det är tuff konkurrens. Det här är de bästa i världen och bara att vi blivit nominerade visar att vi är med bland dem. Sen är frågan om vi är absolut bäst, säger Robin Govik, digitalchef och en av dem som är på plats i Washington.

Robin Govik, digitalchef i Mittmedia. Bild: Jan Olby

Övriga deltagare från Mittmedia är Henning Johannesson, sportchef, Markus Sandin, produktägare, Li L’Estrade, Pluschef, och Magnus Engström, datastrategichef. Den totala kostnaden för resan är inte sammanräknad, men enligt Govik reser man “kostnadseffektivt”.
– Jag betalar inget för konferensen eftersom jag ska tala och vi har fått ett specialpris för de andra. Sen bor vi inte på konferenshotellet som är väldigt dyrt utan har hyrt ett radhus på Airbnb som ligger 40 minuters promenad bort, säger han.
Vad är målet med att åka på den här konferensen?
– Vi har ju ett fjärde fokusområde som handlar om att utöka strukturen eftersom vi måste bli fler som delar på investeringen för den digitala transformationen. Det här är en aktivitet inom ramen för det fokusområdet för att visa att Mittmedia har internationellt uppmärksammade lösningar som fungerar, säger Robin Govik.

Konferensen i Washington inleddes redan i torsdags. Middagen där vinnarna avslöjas inleds klockan 17.30 lokal tid, alltså halv tolv natten mot tisdag svensk tid. Robin Govik bedömer Mittmedias vinstchanser som goda.
– Det är alltid farligt att spekulera men jag skulle bli förvånad om vi inte vinner något. Vi visar på innovationskraft i alla våra nomineringar som kommer bli svår att blunda för och oddsen och hyfsat goda eftersom vi har fyra nomineringar, säger han.
I fjol vann Mittmedia kategorin för bästa användning av ny teknik för att generera vinst och engagemang med live-tv-navet.
Robin Goviks talade klockan 16.00 på söndagen och hans presentation hade titeln “Mittmedias oortodoxa syn på data”.

Mittmedias nomineringar och konkurrenter
Bästa användning av ny teknik för att generera vinst och engagemang:
Mittmedia, Sverige: “The Homeowners Bot”.
Bay Area News Group, USA: “Leadhax – Online Advertising for Real Estate Agents”.
Honolulu Star-Advertiser, USA: “The Digital Billboard Network”.
Russmedia Digital, Österrike: “Made in Vorarlberg”.
USA Today, USA: “Local Flash Briefings on Alexa in Partnership with Spoken Layer”.

Bästa idé för att öka digital läsning och engagemang:
Mittmedia, Sverige: “The Homeowners Bot”.
ABP, Indien: “Growing the Readership of Ebela.in by Cementing Its Position As the Go-To Bengali”.
Amar Ujala Publications, Indien: “Kavya (Poetry) Drives High-Value Registrations Engagement”.
Grupo RBS, Brasilien: “GaúchaZH: A Platform for Reading, Watching and Listening”.
tronc – Chicago Tribune, USA: “Dining Awards”.

Bästa nya betalt innehåll eller prenumerationsinitiativ:
Hall Media, Mittmedia, Sörmlands Media, VK Media, Sverige: “Sveriges Lokalnyheter”.
ABP, Indien: “The Telegraph t3: Life Enhancement Programme”.
Dainik Bhaskar, Indien: “When a Young Newspaper Established its Position In a Cluttered and Commoditized Market With Over 15,673 Newspapers”.
Editora Globo, Brasilien: “Data-Driven Digital Subscription Paywall Model”.
Hearst Newspapers – Times Union, USA: “Dynamic Meter and Paywall”.

Bästa användning av data-analys:
Mittmedia, Sverige: “User Activity Tracking Map”.
Amedia, Norge: “From Chasing Reach to a Convertible Audience: The Case for Loyal Non-Subscribers”.
Berliner Morgenpost, Tyskland: “The Berliner Morgenpost Interactive Reader Map — The Interdepartmental Analysis Tool for the Newsroom Sales and Marketing”.
Fairfax Media, Australien: “InsightsPlus”.
News Regional Media, Australien: “A Digital Playbook for Every Newsroom”.