Journalisternas löneförhandlingar klara – pengarna kommer i juli: “Bättre förhandlingar än i fjol”

Nu kommer de nya lönerna för journalisterna i Mittmedia. De som får mest ökar lönen med 1.040 kronor. Foto: Leif Johansson/TT

Nu är löneförhandlingarna med journalistklubbarna klara.
Båda parter beskriver samtalen som bättre än fjolårets.
– Vi mer nöjda än senast, säger Tomas Backlund, SJF-ordförande i Mittmedia-klubben.

Fjolårets löneförhandlingar på journalistsidan blev långdragna och avslutades inte förrän frampå vårkanten. Årets löneförhandlingar inleddes nästan direkt efteråt med målsättningen att ha de nya lönerna utbetalda på junilönen. Det hann man inte – men på onsdagen avslutades förhandlingarna med de båda journalistklubbarna.
– Som alltid i löneförhandlingar har man lite olika uppfattningar i detaljer men det har varit bra diskussioner och färre enskilda medarbetare som diskuterats på klubbnivå. Det ser jag som ett kvitto på att processen med lönesamtal fungerat mycket bättre, säger Per Åhlin, redaktionell personalchef.

Per Åhlin, redaktionell personalchef. Bild: Susanne Kvarnlöf

Ett av fjolårets stora konfliktområden var de fyra lönenivåer som förhandlades fram, kritiken gällde att de var för isärdragna. Även i år skiljer sig nivåerna åt med den lägsta på noll kronor följt av 140, 440, 640 och 1.040 kronor.
– Det har varit bättre en förhandling än i fjol men vi tycker fortfarande att nivåerna på ökningarna är för isärdragna, att man lägger för lite på de två lägsta nivåerna. Men samtidigt är det här mycket bättre än ursprungsförslaget, säger Tomas Backlund, ordförande i norra Mittmedias journalistklubb.
Från företaget är de stora skillnaderna ett medvetet val.
– Vi har lyssnat på klubbens argumentering och tagit till oss av kritiken, samtidigt är man från utgivarhåll väldigt angelägen om att premiera prestationer utöver det förväntade. Det har känts viktigt från utgivarhåll att i lönerevisionen visa hur viktiga de medarbetare som överträffar förväntningarna och drar företaget framåt är, säger Per Åhlin.
Årets löneförhandlingar ger ett påslag på 1,8 procent, förhandlingarna ger marginellt över den summan. Mittmedia kompetens fick mer än pott och landade på en löneökning på 2,3 procent.

Tomas Backlund, ordförande i Mittmedias SJF-klubb för de fem nordliga regionerna.

Nytt efter årets förhandling är också att det ska göras skriftliga åtgärdsplaner för de som får noll kronors löneökning eller på nivå ett.
– Det är en annan sak som vi fått igenom och det är väldigt bra. Poängen är att de medarbetare som av olika skäl hamnar efter i löneutveckling måste få en chans att veta vad de behöver prestera för att komma upp i lön. Det har varit väldigt otydligt tidigare, säger Tomas Backlund.
Förra veckan avslutades löneförhandlingarna Unionen.

Så går löneförhandlingarna – extra semesterpengar i juli att vänta: “Hinner inte till midsommar”

Foto: Leif Johansson

Årets löneförhandlingar är i full gång.
Efter fjolårets långdragna konflikt om journalistlönerna ligger man bättre i fas.
– Vi ligger bra till tidsmässigt, säger Tomas Backlund, SJF-ordförande.

De nya lönerna förhandlas just nu för fullt. För journalisternas del har förhandlingarna med klubbarna tagit paus och just nu pågår lokala diskussioner om de chefernas bedömning av medarbetarnas prestation, vilket ska vara klart nästa fredag. Därefter ska klubbförhandlingarna återupptas. Ambitionen från början var att vara klar med förhandlingarna så att de nya lönerna betalas ut före midsommar. Så blir det nu inte.
– Vi hinner inte till midsommar men målsättningen är att förhandla klart före midsommar och få ut pengarna på julilönen, säger Per Åhlin, redaktionell personalchef.
Klart är att det även i år blir fyra nivåer, men vilka det blir är inte klart ännu. Fjolårets nivåer på 200, 400, 800 och 1600 kronor fick kritik för att ha för stora hopp. Årets avtal ger ett påslag på 1,8 procent vilket är mindre än i fjol.

Tomas Backlund, ordförande i Mittmedias SJF-klubb för de fem nordliga regionerna.

Fjolårets journalistförhandlingar blev komplicerade och drog ut rejält på tiden. Först nästan ett år efter att de nya lönerna börjat gälla kunde de betalas ut.
– Det är för tidigt att säga hur det går i år. Det som är positivt är att vi ligger bra till tidsmässigt även om vi tycker att det är beklagligt att det dragit ut lite på tiden nu med arbetsgivarens förslag, säger Tomas Backlund, ordförande i norra Mittmedias journalistfack, Mittmedias största klubb.
Vad tänker du så här med fjolårets förhandlingar lite i backspegeln?
– Jag tänker framförallt att det inte var någon förhandling över huvud taget och resultatet av den kommer vi få leva med i många lönerevisioner framöver. Samtidigt är det gjort nu och det ska bli spännande att få tillbaka rapporterna från sektionsdiskussionerna och se förslaget på nivåer, säger Tomas Backlund.

Per Åhlin, redaktionell personalchef. Bild: Susanne Kvarnlöf

Från företagets sida har Per Åhlin och personalchefen Carin Andersson varit på turné i alla regioner och träffat lönesättande chefer och sektioner för att diskutera hur lönesättningen går till.
– Det har varit bra diskussioner när vi träffat chefer och fackliga företrädare gemensamt och min bild är att det finns en större förståelse för hur processen går till nu, säger Per Åhlin.
För Unionens och GS-fackets del pågår förhandlingarna och även där är förhoppningen att bli klara före midsommar så att lönerna kan betalas ut i juli. Samtidigt som lönerna för de organiserade betalas ut får också de som inte är med i facket sina nya löner.
Det ser alltså ut att bli ett extra tillskott i semesterkassan för alla anställda i Mittmedia i år.

Hela listan: Så mycket tjänade toppcheferna – höjde lönerna med 2,9 miljoner kronor

De fem toppchefer som deklarerade högst inkomst av tjänst under 2016: Per Bowallius, Anders Nilsson, Thomas Wilson, Anders Ingvarsson och Carin Andersson.

Här är Mittmedias lönetopp.
Vd Per Bowallius höjde sin lön med över en halv miljon kronor under 2016.
– Det är en väldigt bra ersättning som jag har, säger han.

I dag får journalisterna i Mittmedia, som sista yrkesgrupp i företaget, sin nya lön. Lönen är baserad på prestation under perioden 1 april 2016 till 30 mars 2017. Förutom den nya lönen betalas även tio månaders retroaktiv löneökning ut.
Kollektivavtalet ger en löneökning på två procent, vilket även gällt för Unionens medlemmar för samma period.
Men för de högsta cheferna är löneökningarna betydligt bättre. Under inkomståret 2016 deklarerade de personer som nu sitter i koncernledningen, är utgivare eller försäljningschef en löneökning på 11 procent – vilket motsvarar drygt 2,9 miljoner kronor.
– Jag tycker att man ska ha ett bra lönepåslag om man gör ett bra jobb. Det är säkert många av de här cheferna som är värda högre lön men när skillnaden, inte bara summan utan även procentsatsen, sticker iväg då känns det lite märkligt och sticker i ögonen, säger Johanna Hejdenberg, vice ordförande i norra Mittmedias journalistklubb, som är Mittmedias största fack.

Siffran gäller deklarerad inkomst, som rent teoretiskt kan komma från flera arbetsgivare, och gäller de som nu innehar de aktuella befattningar – inte de som då hade det.
– Det kan röra sig om att man har rört sig mellan olika grupper. Om man tittar på koncernledningen så har vi faktiskt sänkt kostnaden med 17 procent sedan hösten 2016 genom att ta bort befattningar och fördela ut ansvarsområden. Vi måste bli effektivare i alla delar av verksamheten och det gäller överallt i vår organisation, säger Per Bowallius, vd i Mittmedia.
Vad är det som avgör vilken lön en chef får?
– Generellt handlar det om vilken typ av befattning med vilket ansvar man har. Sedan handlar det också om konkurrensläget, vilka andra alternativ en person kan tänkas ha i förhållande till det jobb vi kan erbjuda, säger Per Bowallius.

Flera på listan tillträdde sina nuvarande chefsposter under 2016. En av dem är Per Bowallius som sommaren 2016 tillträdde som vd i Mittmedia. Han höjde lönen med drygt en halv miljon kronor och deklarerade under 2016 en inkomst av tjänst på 3 261 200 kronor.
– Det är inte jag utan vår styrelse som ska bedöma om det är rimligt. Det man kan säga är att när jag tillträdde sänkte vi kostnaden för vd-befattningen på nära 100 000 kronor per månad om man räknar in pensionskostnad, det känns väldigt bra. Sen är det en väldigt bra ersättning som jag har. Så är det, säger Per Bowallius som enligt egen uppgift inte haft någon löneökning sedan dess.
De kvinnliga toppcheferna på listan tjänade i genomsnitt en kvarts miljon kronor mindre än männen, något Per Bowallius inte har någon förklaring till.
– Det ska vara en könsneutral lönesättning. När jag tittar på de personer jag haft som direktrapporterande har jag inte sett någon könsrelaterad spridning på det sättet, säger han.
Det är inte så att kvinnorna får sämre löner än männen?
– Absolut inte. Verkligen inte.

Mittmediakoncernen hade totalt personalkostnader på 1,1 miljarder kronor under 2016. Toppchefernas löner motsvarar således 2,5 procent av de totala lönekostnaderna.

Hela listan: Så mycket tjänar koncernledning, utgivare och försäljningschefer
Per Bowallius, vd: 3 261 200 (+19%)
Anders Nilsson, utgivare Örebro: 1 737 200 (+15%)
Thomas Wilson, finanschef: 1 515 600 (-10%)
Anders Ingvarsson, chefredaktör Hälsingland*: 1 415 400 (+20%)
Carin Andersson, personalchef: 1 387 900 (+8%)
Jan Andersson, vd Mittmedia print: 1 358 000 (+6%)
Staffan Lönner, företagsmarknadschef: 1 357 100 (+23%)
Daniel Bertils, affärsutvecklingschef print: 1 196 200 (+2%)
Mårten Ivarsson, försäljningschef Gävle: 1 118 200 (+44%)
Robin Govik, digitalchef: 1 074 000 (+9%)
Hans Lindeberg, utgivare Jämtland: 994 700 (+1%)
Daniel Nordström, utgivare Västmanland/Stockholm: 957 900 (+8%)
Gustav Hjalmarsson, försäljningschef Södertälje: 930 200 (+15%)
Anna Joneby, privatmarknadschef: 911 500 (+32%)
Peter Sjöö, försäljningschef Örebro: 883 100 (-5%)
Carl-Johan Bergman, utgivare Dalarnas Tidningar: 870 500 (+7%)
Anna Gullberg, utgivare Gefle Dagblad: 847 900 (+3%)
Helena Nyman, utgivare Arbetarbladet: 806 500 (+39%)
Karin Näslund, utgivare Västernorrland: 754 500 (+46%)
Stefan Jonsson, försäljningschef Dalarna: 712 600 (-1%)
Niclas Pärni, försäljningschef Norrtälje: 700 000 (+6%)
Pierre Åberg, försäljningschef Västernorrland: 687 900 (+3%)
Michael Roos, försäljningschef Hälsingland*: 687 400 (+1%)
Lisa Pehrsdotter, utgivare Dala-Demokraten: 685 400 (+32%)
Rickard Mäkitalo, försäljningschef Västmanland*: 653 600 (-2%)
Henning Johannesson, utgivare Hockeypuls*: 580 600 (+14%)
Jonas Ödén, försäljningschef Jämtland*: 538 200 (+16%)
Ida Ferm, utgivare Länstidningen i Södertälje print*: 475 000 (+3%)
Daniel Hansson, utgivare Länstidningen i Jämtland print*: 321 100 (-16%)
* Personen hade en annan tjänst än sin nuvarande, som inte är jämförbar med sin nuvarande, under hela 2016.
Uppgiften avser deklarerad inkomst av tjänst för inkomståret 2016 hos Skatteverket. Procentsiffran är förändring jämfört med föregående år.
Undertecknad tjänade, för transparensens skull, 342 500 kronor under 2016, en minskning med 29 procent jämfört med året innan.