Förhandlingar om MBL-brott avslutade – facket drog tillbaka kravet på jätteskadestånd

Enligt medbestämmandelagen ska viktigare förändringar på en arbetsplats förhandlas med facket före beslut. Bild: Henrik Montgomery/TT

Journalistklubben hade begärt 100.000 kronor i skadestånd för brott mot MBL.
I går avgjordes förhandlingen mellan de centrala parterna.
– Det har aldrig någonsin handlat om att vi vill ha pengar, säger Tomas Backlund, ordförande.

Under måndagen hölls centrala förhandlingar om tre fall där Journalistförbundet i norra Mittmedia ansett att företaget brutit mot medbestämmandelagen, MBL (extern länk: Riksdagen). Enligt MBL måste arbetsgivaren förhandla med facket innan ett beslut om en “viktigare förändring” fattas.
De tre fallen rör tjänsteutrymmet för kulturchefen, sportens rookieutbildning för nyhetschefer och postutdelningen av Örnsköldsviks Allehanda, ÖA. I den sistnämnda hade facket yrkat på ett skadestånd på 100.000 kronor, vilket är betydligt högre än normalt – mycket högre än vad båda parter någonsin varit med om.
Under förhandlingen drog dock facket tillbaka sitt krav på jätteskadeståndet.
– Man kan säga att vi sträckte ut en hand om arbetsgivaren kunde erkänna att alla delar i den här förhandlingen inte gått rätt till. Då hade vi varit beredda att acceptera och gå vidare men det var de inte beredda att göra, säger Tomas Backlund, ordförande i journalistklubben i norra Mittmedia.

Per Åhlin, redaktionell personalchef. Bild: Susanne Kvarnlöf

Per Åhlin, redaktionell personalchef, håller inte med om att några fel begåtts.
– Klubbens uppfattning är att vi fattade beslut om förändrad distribution när vi sade upp avtalet med TAB och så är det inte, avtal säger man upp för att skapa en ny situation och diskutera en förändring. Beslutet om att genomföra förändringen ligger hos styrelsen och togs i samband med budgeten och den har varit förhandlad, säger han.
Förhandlingen om ÖA-distributionen avslutades därför i oenighet och utan att något skadestånd betalas. Det går att driva tvisten till Arbetsdomstolen, men om facket kommer göra det är oklart.

Även de övriga två förhandlingarna avslutades utan skadestånd. I sportnyhetschefernas fall i oenighet, facket menade att arbetsgivaren tidigare lovat att frågan skulle förhandlas. De som går utbildningen skulle, teoretiskt, kunna ha bättre möjlighet att bli chefer i framtiden, vilket i så fall skulle kunna utgöra en viktigare förändring.
– För oss är utbildningen en del av vår löpande utbildningsverksamhet. De som går utbildningen har inte sagt att de är beredda att bli arbetsledare och de kan gå  utbildningen utan att bli det. Sen tror jag att flera av de som går utbildningen kommer bli vikarierande nyhetschefer framöver och då kommer de såklart vara förhandlade, säger Per Åhlin.

Tomas Backlund, ordförande i Mittmedias SJF-klubb för de fem nordliga regionerna.

För Journalistförbundet i norra Mittmedia var det långt ifrån den första sittningen där arbetsgivaren anklagas för brott mot MBL, under det senaste året har man haft tio stycken tvister som gått till central förhandling. Enligt Tomas Backlund har man fått rätt i ett fall.
– Jag skulle säga att det är väldigt många fall och jag tror inte att någon annan klubb inom SJF som haft så många. Det har aldrig handlat om pengar, det är inte därför vi begär skadestånd utan vi ser det som vårt enda sätt att få till en förändring om arbetsgivaren inte följer MBL, vi har inga andra verktyg att använda oss av, säger Tomas Backlund.
Den andra journalistklubben, Promedia-klubben i södra Mittmedia, har inte haft någon central förhandling för brott mot MBL under det senaste året.