Plus på plus ska öka mer nästa halvår – här är reportrarna som lästes av flest kunder: “Duktiga på vinklar”

Antalet Plus-kunder har ökat under första halvåret och ligger nu strax över 60.000. Vid årsskiftet är målet att ha 100.000 digitala kunder.

Avhoppskurvan för digitala kunder går åt rätt håll.
Nu ökar Plus antalet prenumeranter igen.
– Vi har inte gett upp hoppet om att klara årsmålet, säger Anna Joneby, privatmarknadschef.

Första halvåret har snart gått, och efter ett kundtapp under några veckor i våras har nu Plus återigen visat rejält gröna siffror. De senaste fem veckorna har antalet Plus-kunder ökat med 2.400 och totalt det senaste halvåret har antalet kunder ökat med drygt 10.000 för att nu ligga strax över 60.000. För hela året är målsättningen att passera 100.000 digitala kunder, alltså kunder som har Plus eller digitalpaketet.
– Det är ett högt satt mål. Vi ligger lite efter men har inte gett upp hoppet om att klara det. När vi analyserar de senaste churnsiffrorna ser trenden väldigt god ut, bättre än på länge, säger Anna Joneby, privatmarknadschef.

Anna Joneby, privatmarknadschef.

Churn, alltså kundavhopp, är en stor utmaning för Mittmedia och världens övriga mediebolag. Under våren sjösattes flera åtgärder för att få färre att säga upp sina konton – bland annat åtskruvade Plus-riktlinjer och stopp för att använda enkronaskampanjen flera gånger. De kan vara en orsak till effekten och framåt är fler förändringar på gång.
– Vi kommer kunna anpassa betalväggen med olika priser och kampanjer beroende på vilken kund som kommer till oss. I början på hösten sjösätts familje- och företagsabonnemang på Plus som vi håller på att utveckla. Det är är väldigt eftertraktat på marknaden, säger Anna Joneby.
Samtidigt pågår också ett stort projekt för att digitalisera printprenumeranterna, som fortfarande är många fler än de digitala prenumeranterna, till exempel genom att få dem att logga in på sajten eller upptäcka e-tidningen.
– Det är vårt viktigaste projekt just nu, vi behöver få med oss så många printkunder som möjligt in i den digitala världen – helst alla. Alla lokala ledningsgrupper har en marknadsplan för det arbetet och en första avstämning görs i oktober, säger Anna Joneby.

Li L’Estrade, innehållsutvecklingschef.

För redaktionerna är 2018 det första året man jobbar mer aktivt med de befintliga kunderna – i fjol låg fokus på att få in nya kunder. Nu handlar det om att få de kunder som finns att läsa de artiklar som publiceras.
– Ju mer kunden tar del av desto större är sannolikheten att kunderna stannar kvar och det är det som gör att vi fokuserar så mycket på inloggad läsning, säger Li L’Estrade, innehållsutvecklingschef.
Listan över de reportrar i Mittmedia som lockat flest kunder att läsa sina artiklar under första halvåret består till stor del av liveredaktörer och sportjournalister, men Li L’Estrade tycker inte att man ska stirra sig blind på den.
– Vi gör en helhet tillsammans och kan inte bygga våra sajter enbart på händelsenyheter och sport. Samtidigt är det viktigt att titta på datat och se att de här ganska få personerna skapar ett stort värde för många, säger Li L’Estrade.
Finns det någon gemensam nämnare för de här personerna?
– Dels är det flera som publicerar sig på många sajter och då drar det såklart iväg. Men de är också jätteduktiga på att göra tydliga vinklar och vara snabbt ute med nyheten under pågående nyhetsskede. Tidpunkten för publicering är jätteviktig, säger Li L’Estrade.

Oskar Lund, sportreporter.

Oskar Lund, sportreporter i Sundsvall, är en av dem som flest kunder läser. Han tror att en av förklaringen är att sport engagerar och att han ofta är inblandad i större satsningar.
– Då är intresset från läsarna stort så jag får nog en del “gratis”. Jag försöker tänka till kring tydliga vinklar, bra rubriker och att vara snabb och påkopplad i nyhetslägen. Att stanna upp och tänka till kring vad som kan vara nästa steg i ett nyhetsläge är en del som jag försöker vara bra på, säger han.

Reportrarna som har lästs av flest kunder under första halvåret 2018:
Mittmedias Textrobot: 1.758.557 inloggade sidvisningar på 45.039 artiklar.
Lukas Sahlin, sportdesken: 1.365.526 inloggade sidvisningar på 4.196 artiklar.
Adam Johansson, hockeyredaktör: 1.237.204 inloggade sidvisningar på 3.411 artiklar.
Patricia Joneström, liveredaktör Västernorrland: 1.106.661 inloggade sidvisningar på 1.134 artiklar.
Anna Svedberg, sportdesken: 998.833 inloggade sidvisningar på 2.979 artiklar.
Pär Sönnert, liveredaktör Dalarna: 945.842 inloggade sidvisningar på 3.808 artiklar.
Anna Liljeblad, liveredaktör Dalarna: 942.837 inloggade sidvisningar på 2.061 artiklar.
Emil Andersson, liveredaktör Hälsingland: 932.262 inloggade sidvisningar på 770 artiklar.
Carl-Johan Goth, liveredaktör Dalarna: 912.888 inloggade sidvisningar på 3.669 artiklar.
Oskar Lund, sportreporter Sundsvall: 885.563 inloggade sidvisningar på 2.710 artiklar.
Evelina Pålsson, liveredaktör Jämtland: 856.267 inloggade sidvisningar på 1.198 artiklar.
Alexander Nilsson, sportdesken: 793.141 inloggade sidvisningar på 3.521 artiklar.

Privatmarknadschefen om Plus-siffrorna: “Ambitionen är att komma ikapp det vi missat”

Målet att antalet digitala kunder ska vara 100.000 vid årsskiftet står kvar.

De senaste veckorna har antalet Plus-kunder minskat dramatiskt.
Målet om att ha 100.000 digitala kunder vid årsskiftet står dock fast.
– Det är fortfarande vårt mål, säger Anna Joneby, privatmarknadschef.

Tidigare i dag kunde I Mittmedia berätta att antalet Plus-kunder i Mittmedia minskat med nästan 2.000 de senaste sex veckorna. Netto-tillväxten har varit svag under hela året – och accelererat under de senaste veckorna, bland annat till följd av säsongsavslutningar i flera populära vintersporter.

Anna Joneby, privatmarknadschef. Bild: Daniel Guerra/Mittmedia

Privatmarknadschefen Anna Joneby berättar att antalet kunder just nu är ungefär 5.000 färre än budgeterat och det får konsekvenser på intäktssidan.
– Vi behöver alla intäkter naturligtvis, vi har en budget för helåret och vår ambition är att komma ikapp det vi har missat hittills, säger hon.
Hur går arbetet med att minska avhoppen?
– Det är klart att man skulle önska att vi kunde se effekt omedelbart när vi gör insatser men det är i sak ett rätt trögrörligt mått. Att vi gör enkronaserbjudandet till ett engångserbjudande kommer ju till exempel inte att ha slagit igenom förrän vi nått alla som testat förut och de hoppat på igen och sedan väljer att stanna, säger Anna Joneby.

Hon lyfter också arbetet med att digitalisera printkunderna, som fortfarande är betydligt fler än de digitala kunderna.
– Vi gör stora insatser för att få med oss dem – vi vet att de är digitala nu och det är ytterst viktigt att få in dem i ett digitalt beteende i våra produkter för framtida intäkter. Här vill vi ju att de inte ska sluta vara kunder hos oss om de inte längre vill ha en papperstidning utan välja något av våra digitala alternativ, säger Anna Joneby.
Samtidigt skiljer sig beteendet bland många av de från de digitala kunderna jämfört med de klassiska tidningskunderna.
– Vissa grupper är mer hopp-på hopp-av än till exempel våra printkunder, säger Anna Joneby.

Bakslag för Plus – senaste veckorna lämnar fler än som köper: “Stort problem om det fortsätter”

Plus på Mittmedias sajter har ökat antalet kunder sedan starten – men de senaste veckorna har antalet kunder för första gången minskat i sex veckor i rad.

De senaste sex veckorna har antalet Plus-kunder minskat med nästan 2.000 stycken.
Nu är flera åtgärder på gång.
– Vi behöver göra många saker samtidigt, säger Li L’Estrade, Pluschef.

Nya kunder fortsätter forsa in till Plus – sedan årsskiftet har antalet nya kunder överstigit målet varje vecka. Men under hela året har målet för nettoökning bara nåtts fyra veckor – och de senaste sex veckorna har antalet Pluskunder visat minussiffror.
– Om det skulle fortsätta på lång sikt så är det ett stort problem men vi måste följa det på sikt och inte vecka för vecka. Men det är klart att vi inte kan ha en sådan här utveckling framåt, säger Li L’Estrade, Pluschef.
Över hälften av nettominskningen kommer från sportsajterna Bandypuls och Hockeypuls där sportsäsongerna har avslutats och kunderna då valt att avsluta sina prenumerationer.
– Det är en naturlig säsongsvariation. Det finns helt enkelt inte lika mycket av det innehåll som de blev kund för och då har de avslutat, säger Li L’Estrade.

Li L’Estrade, Pluschef.

För att vända trenden, som pågått under hela året, har flera åtgärder redan vidtagits och fler är på gång.
En är den åtstramning av Plus-riktlinjerna som genomfördes förra veckan. En annan att spärra enkronas-erbjudandet för återkommande kunder och en tredje att köpa in robottexter om näringsliv, ett ämnesområde som Plus-kunderna efterfrågar mer nyheter från.
– Vi gör många åtgärder och kommer göra ännu fler framöver. Jag vill egentligen göra en åtgärd i taget och utvärdera, men här behöver vi göra flera saker samtidigt, säger Li L’Estrade.
Längre fram är planen att personalisera sajterna där varje användare får en mer unik startsida med nyheter utvalda för just den användaren.
– Vi måste personalisera innehållet ytterligare. Det är innehållet som är det viktigaste, vi har massor med intressant innehåll som kunderna riskerar att missa utan personalisering, säger Robin Govik, digitalchef.

Förra veckan, samtidigt som de skärpta riktlinjerna för Plus genomfördes, minskade nettominskningen till nära noll.
– Det kändes bra, men behöver såklart inte ha något samband, säger Li L’Estrade.
Att minska avhoppen är det stora fokuset i Mittmedia i år, hur lyckosamt har det arbetet varit så här långt med tanke på de här siffrorna?
– Det är ju fokus i hela medievärlden och ingen har löst gåtan. Vi gör många åtgärder och det jag tror kommer vara nyckeln är att vara relevanta för våra användare varenda dag så de känner ett behov av oss. Jämfört med andra gör vi väldigt mycket väldigt snabbt, säger Li L’Estrade.
Sedan Plus infördes hösten 2016 har antalet digitala kunder i Mittmedia mångdubblats. Vid årsskiftet 2017/18 passerades 50.000 Plus-kunder, en siffra som ökat ytterligare under vintern. Målet är att ha 100.000 Plus-kunder vid årsskiftet 2018/19.

Total förändring av antalet Plus-kunder i varje region vecka 15-20:
Stockholm: +104
Hälsingland: +70
Jämtland: +7
Dalarna: -136
Gävle: -157
Västernorrland: -210
Örebro: -214
Västmanland: -244
Hockeypuls: -279
Bandypuls: -877

Nu läggs även ledarna bakom betalvägg – testas på fem sajter: “Roligt och naturligt”

Gabriel Ehrling Perers första Plus-märkta ledartext på DT.se. Från och med i går och två månader framåt kommer lokala ledare vara låsta på fem av Mittmedias sajter.

På prov ska även ledartexter Plus-märkas.
I går började det två månader långa testet på fem sajter.
– Det känns jätteroligt att testa och se vad vi kommer fram till, säger Anders Rönmark, opinionschef.

Sedan Plus lanserades på Mittmedias sajter för snart ett och ett halv år sedan har material från ledarredaktionerna varit undantagna från reglerna om Plus-märkning: Allt material har varit öppet på sajterna. Det blir det ändring på nu. Under två månader genomförs ett försök på fem av Mittmedias sajter där det lokala och regionala opinionsbildande materialet ska läggas bakom betalvägg.
– Dels har det att göra med Mittmedias övergripande affärsstrategi om Plus och vi vill testa om opinionsmaterialet kan bidra till den affären och bygga en ännu mer lojal och trogen läsekrets, säger Anders Rönmark, opinionschef i Mittmedia.

Gabriel Ehrling Perers.

De sajter som är utvalda för testet är st.nu, op.se, ltz.se, dt.se och na.se. På ledarsidan i Dalarna är Gabriel Ehrling Perers ledarskribent.
– Jag tycker att det känns väldigt roligt och naturligt, säger han.
Under måndagen publicerade han sin första Plus-märkta ledartext.
– Den handlar om det ganska akuta läget på Dalarnas arbetsmarknad där det är stor brist på kompetent arbetskraft och statsminister Stefan Löfvens uttalande om att göra det ännu svårare med arbetskraftsinvandring. En lokal fråga i vårt område kopplat till en nationell händelse, säger Gabriel Ehrling Perers.

Anders Rönmark.

Nationella kommentarer kommer vara fortsatt öppna, men fokus för de sajter som ingår i testet blir nu på lokala åsikter.
– Det här ligger i linje med att vi vill skriva mer lokalt och hitta de lojala läsarna. Vi kommer också att jobba mer med paketeringen utifrån ett Plusperspektiv och kanske inte utifrån ett perspektiv att optimera för sociala medier som vi jobbat hittills, säger Anders Rönmark.
Men tror du att någon kommer bli Plus-kund för att läsa ledare?
– Jag hoppas det och tror att det kan göra det. Vi har många duktiga skribenter som är starka varumärken för sina respektive titlar så det är min förhoppning att de som läser vill fortsätta med det.
Det finns inte en risk att färre tar del av ledarmaterialet?
– Klart att det finns en risk med det och det är klart att vi kommer se att trafiken går ner i alla fall i början. Samtidigt tror vi att de lokala materialet lockar den trogna och lokala läsekretsen vi har, säger Anders Rönmark.

Gabriel Ehrling Perers har tidigare skrivit en kulturartikel om betalväggar och lokaljournalistik och beskriver sig som “nördigt intresserad” av ämnet. Han ser bara plus med att vara Plus-märkt.
– Jag tror att det är rätt att se att även ledarmaterialet hör till det som ska hålla en så hög kvalitet att människor ska betala för det. Det är också en fråga om långsiktig överlevnad, jag är övertygad om att det går att driva tidning i Dalarna under all överskådlig framtid, men man kan inte tro att det går att göra med en rak räkviddsaffär. Det kommer stå och falla med att vi har människor som är beredda att betala för oss, säger Gabriel Ehrling Perers.

Ring en kund väcker reaktioner – försvaras som frivilligt: “Skulle aldrig falla mig in att tvinga någon”

Mittmedias journalister ringer tio före detta kunder.
Arbetsuppgiften har väckt reaktioner.
– Det är helt frivilligt och ska bygga på lust och engagemang, säger Carl-Johan Bergman, redaktionell chef.

Avhoppade Plus-kunder är ett av Mittmedias fokusområden under 2018. Tillströmningen av nya kunder är fortsatt stor – men även avhoppen är många. Fortsätter det i samma takt riskerar man att ha fler avhoppade än aktiva kunder.
För att bättre förstå varför kunder hoppar av genomförs just nu en kampanj där alla journalister erbjuds att ringa tio kunder som har hoppat av. Men arbetsuppgiften har väckt reaktioner.
– Vad vi förstått har det gått ut påbud på lite olika sätt om det här. Vissa utgivare har sagt att det varit frivilligt medan man på andra håll bara har fått en lista med namn att ringa. Vi har tagit kontakt med Journalistförbundet centralt som menar att den som inte känner sig med bekväm med den här arbetsuppgiften har rätt att säga nej med hänvisning till skrivningarna i kollektivavtalet, säger Johanna Hejdenberg, vice ordförande i journalistklubben i norra Mittmedia.

Carl-Johan Bergman. Bild: Mikael Hellsten

För Carl-Johan Bergman, redaktionell chef och utgivare i Dalarna, har det aldrig funnits några tvivel om att aktiviteten är frivillig.– Det här är helt frivilligt. Alla journalister har möjlighet att få kontaktuppgifter till före detta kunder, men vi sitter ju inte och kollar vilka som ringt och vilka som blivit uppringda. Det här ska bygga på lust och engagemang, säger han.
Kan det få några konsekvenser om man väljer att inte ringa?
– Nej, såklart inte. Jag vet inte ens vad det skulle kunna vara, det skulle aldrig falla mig in att tvinga någon.
Hur ser du på om journalister väljer att inte ringa?
– Eftersom det bygger på frivillighet kan jag inte ha någon åsikt om det, säger Carl-Johan Bergman.
Själva rundringningen som sådan har inte facket något emot – men funderar kring rimligheten i att låta journalister göra det.
– Vi tycker det är bra att man skaffar information om varför kunder inte stannar kvar hos oss. Sen är frågan vilka som ska göra det och det är flera som tyckt att det väl ändå måste vara bättre om jag som journalist lägger min arbetstid på att skriva artiklar, säger Johanna Hejdenberg.

Johanna Hejdenberg. Bild: Catharina Sandström/Mittmedia

För ett antal år sedan ordnade Mittmedia så kallade Framtidsverkstäder, något företaget vann pris för på Inma. Metodiken i att ringa runt till kunder påminner om den som användes där.
– Jag ser det här som en naturlig del av Framtidsverkstaden i vardagen, att prata med kunder och försöka förstå samtiden och framtiden och vad vi behöver göra för att trygga framtidens lokaljournalistik. I grunden tycker jag inte att det här är något annorlunda än att delta när vi haft öppet hus eller att stå utanför den lokala Ica-butiken och hjälpa kunder att aktivera sina konton, säger Carl-Johan Bergman.