Lista: Så ofta PO-anmäls utgivarna – vissa inte alls: “Granskning brukar leda till anmälningar”

Daniel Nordström är den utgivaren i Mittmedia som har mest med Pressombudsmannen att göra. Bild: Tony Persson/Mittmedia

Det skiljer stort hur ofta Mittmedias utgivare PO-anmäls.
Från noll till 14 gånger på ett år.
– Vi jobbar aktivt med att folk ska anmäla oss, säger Daniel Nordström, utgivaren med flest anmälningar och fällningar.

Mittmedias titlar anmäldes totalt till Pressombudsmannen, PO, 24 gånger under 2017, visar statistik som PO:s kansli tagit fram. Fler än hälften av anmälningarna står Daniel Nordström för. Han är utgivare för titlarna i Västmanland och Stockholm utom Länstidningen Södertäljes papperstidning.
– Jag kanske har en annan syn än de andra utgivarna, jag tycker att man till viss del ska utmana systemet och våga vara publicist. Man gör det lätt för sig som utgivare om man säger nej till allt, säger han.
I andra änden av skalan finns utgivarna Hans Lindberg, Helena Nyman och Ida Ferm. Ingen av dem anmäldes en enda gång under 2017.
– Man ska inte använda PO-anmälningar som mått på journalistik men det går säkert att säga att vi kanske borde haft någon anmälan och blivit friade. Vi brukar ligga på en eller två anmälningar per år, säger Hans Lindeberg, chefredaktör på Östersunds-Posten.

Hans Lindeberg, utgivare i Jämtland.

Vad gäller fällningar spelade Daniel Nordström i en egen liga och var den utgivare i Sverige som fälldes flest gånger med nio fällningar av fem unika publiceringar.
– Om man jämför med andra tidningar så är det att betrakta som mycket, de hamnade överst i klanderligan. Normalt brukar kvällstidningarna hamnar i toppen av listan, säger Ola Sigvardsson, pressombudsman.
Daniel Nordström ser “topplaceringen” som högst tillfällig.
– Det lär det nog aldrig bli fem fällningar igen, det ser jag som tillfälligheter. Året före hade vi 16 anmälningar och noll fällningar, det var ett perfekt år, säger Daniel Nordström.
Du är ansvarig utgivare för väldigt många titlar. Hinner du med dig?
– Ja, det gör jag absolut. Jag har otroligt duktiga medarbetare som hör av sig när det behövs och jag hinner göra bedömningar.
Andra utgivare i Mittmedia har inte en enda anmälan på ett år. Vad tänker du om det?
– Jag tror aldrig att jag upplevt det själv, men om jag hade noll skulle jag fundera på om vi är för mesiga i vår journalistik. Jag skulle inte se det som positivt att inte bli anmäld – granskande journalistik brukar leda till anmälningar, säger Daniel Nordström.
Hans Lindeberg, som alltså inte behövt ha med Pressombudsmannen att göra under fjolåret, vill inte ge någon passning till sin fällningsfrekvente kollega.
– Jag har svårt att säga någonting om det. Daniel är en duktig publicist så han har nog koll på det, säger han.

De senaste åren har antalet anmälningar till PO ökat betydligt, orsaken tror Ola Sigvardsson är en kombination av att fler känner till möjligheten och att det har blivit enklare att anmäla.. Bland de anmälningar som han skickar vidare till nämnden för bedömning är otillräckliga anonymiseringar en vanlig grund.
– Tidningen anonymiserar men ger samtidigt så mycket ledtrådar till personens identitet att en större krets förstår vem det handlar om. Då har man pekat ut personen trots att den var anonymiserad, säger Ola Sigvardsson.

Så ofta anmäldes och fälldes Mittmedias utgivare under 2017
Daniel Nordström, Västmanland-Stockholm: 14 anmälningar, 9 fällningar.
Karin Näslund, Västernorrland: 2 anmälningar, 0 fällningar.
Lisa Pehrsdotter, Dala-Demokraten: 2 anmälningar, 0 fällningar.
Anders Nilsson, Örebro: 2 anmälningar, 1 fällning.
Carl-Johan Bergman, Dalarnas Tidningar: 1 anmälning, 0 fällningar.
Anna Gullberg, Gefle Dagblad: 1 anmälning, 0 fällningar.
Anders Ingvarsson, Hälsingland: 1 anmälan, 3 fällningar.
Daniel Hansson, Länstidningen Östersund (print): 1 anmälning, 0 fällningar.
Hans Lindeberg, Jämtland: 0 anmälningar, 0 fällningar.
Helena Nyman, Arbetarbladet: 0 anmälningar, 0 fällningar.
Ida Ferm, Länstidningen Södertälje (print): 0 anmälningar, 0 fällningar.
Statistiken gäller per titel, samma artikel kan alltså vara publicerad i flera titlar – då räknas varje anmälan/fällning som unik/titel. I Nordströms fall gällde fällningarna fem unika publiceringar, i Ingvarssons en. Anmälningarna görs till Pressombudsmannen, fällningarna av Pressens opinionsnämnd. Siffrorna anger anmälningar som inkommit under 2017, fällningarna är avgjorda under samma år, som alltså inte behöver vara samma som publiceringsår.

Fakta: Pressombudsmannen, PO
En fristående granskare av medier, som anslutit sig till systemet, dit allmänheten kan vända sig om de anser att en tidning eller sajt brutit mot god publicistisk sed. Pressombudsmannen kan fria en anmälan själv. Om PO däremot vill fälla en tidning går ärendet vidare till Pressens opinionsnämnd som fattar det avgörande beslutet.
PO ska också ”genom opinionsbildning verka för god publicistisk sed”. Nuvarande Pressombudsman är Ola Sigvardsson.
PO finansieras av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen och Sveriges Tidskrifter.