Förhandlingar om MBL-brott avslutade – facket drog tillbaka kravet på jätteskadestånd

Enligt medbestämmandelagen ska viktigare förändringar på en arbetsplats förhandlas med facket före beslut. Bild: Henrik Montgomery/TT

Journalistklubben hade begärt 100.000 kronor i skadestånd för brott mot MBL.
I går avgjordes förhandlingen mellan de centrala parterna.
– Det har aldrig någonsin handlat om att vi vill ha pengar, säger Tomas Backlund, ordförande.

Under måndagen hölls centrala förhandlingar om tre fall där Journalistförbundet i norra Mittmedia ansett att företaget brutit mot medbestämmandelagen, MBL (extern länk: Riksdagen). Enligt MBL måste arbetsgivaren förhandla med facket innan ett beslut om en “viktigare förändring” fattas.
De tre fallen rör tjänsteutrymmet för kulturchefen, sportens rookieutbildning för nyhetschefer och postutdelningen av Örnsköldsviks Allehanda, ÖA. I den sistnämnda hade facket yrkat på ett skadestånd på 100.000 kronor, vilket är betydligt högre än normalt – mycket högre än vad båda parter någonsin varit med om.
Under förhandlingen drog dock facket tillbaka sitt krav på jätteskadeståndet.
– Man kan säga att vi sträckte ut en hand om arbetsgivaren kunde erkänna att alla delar i den här förhandlingen inte gått rätt till. Då hade vi varit beredda att acceptera och gå vidare men det var de inte beredda att göra, säger Tomas Backlund, ordförande i journalistklubben i norra Mittmedia.

Per Åhlin, redaktionell personalchef. Bild: Susanne Kvarnlöf

Per Åhlin, redaktionell personalchef, håller inte med om att några fel begåtts.
– Klubbens uppfattning är att vi fattade beslut om förändrad distribution när vi sade upp avtalet med TAB och så är det inte, avtal säger man upp för att skapa en ny situation och diskutera en förändring. Beslutet om att genomföra förändringen ligger hos styrelsen och togs i samband med budgeten och den har varit förhandlad, säger han.
Förhandlingen om ÖA-distributionen avslutades därför i oenighet och utan att något skadestånd betalas. Det går att driva tvisten till Arbetsdomstolen, men om facket kommer göra det är oklart.

Även de övriga två förhandlingarna avslutades utan skadestånd. I sportnyhetschefernas fall i oenighet, facket menade att arbetsgivaren tidigare lovat att frågan skulle förhandlas. De som går utbildningen skulle, teoretiskt, kunna ha bättre möjlighet att bli chefer i framtiden, vilket i så fall skulle kunna utgöra en viktigare förändring.
– För oss är utbildningen en del av vår löpande utbildningsverksamhet. De som går utbildningen har inte sagt att de är beredda att bli arbetsledare och de kan gå  utbildningen utan att bli det. Sen tror jag att flera av de som går utbildningen kommer bli vikarierande nyhetschefer framöver och då kommer de såklart vara förhandlade, säger Per Åhlin.

Tomas Backlund, ordförande i Mittmedias SJF-klubb för de fem nordliga regionerna.

För Journalistförbundet i norra Mittmedia var det långt ifrån den första sittningen där arbetsgivaren anklagas för brott mot MBL, under det senaste året har man haft tio stycken tvister som gått till central förhandling. Enligt Tomas Backlund har man fått rätt i ett fall.
– Jag skulle säga att det är väldigt många fall och jag tror inte att någon annan klubb inom SJF som haft så många. Det har aldrig handlat om pengar, det är inte därför vi begär skadestånd utan vi ser det som vårt enda sätt att få till en förändring om arbetsgivaren inte följer MBL, vi har inga andra verktyg att använda oss av, säger Tomas Backlund.
Den andra journalistklubben, Promedia-klubben i södra Mittmedia, har inte haft någon central förhandling för brott mot MBL under det senaste året.

Mittmedias största fack håller repskap – ordförande väljs om efter “tyngsta året i klubbens historia”

Tomas Backlund, ordförande i Mittmedias SJF-klubb för de fem nordliga regionerna.

Journalistfacket i norra Mittmedia har haft årsmöte.
Efter ett stökigt 2017 sitter ordförande Tomas Backlund kvar på posten.
– I backspegeln har det varit ett oerhört jobbigt år, säger han om fjolåret.

Journalistförbundet i norra Mittmedia har hållit årsmöte, repskap, i veckan. Under onsdagen och torsdagen i Örnsköldsvik har Mittmedias största fackförbund, med drygt 350 medlemmar, hållit sedvanliga årsmötesförhandlingar, diskuterat strategi framåt samt haft frågestund med Carl-Johan Bergman och Daniel Bertils från koncernledningen.
Ordförande Tomas Backlund valdes om och fortsätter som ordförande även det kommande året.
– Det känns väldigt kul och bra. Inte minst med tanke på det stökiga år som varit och att då få förtroendet att leda klubben ett år till känns fantastiskt kul, säger Tomas Backlund.

Carl-Johan Bergman, redaktionell chef, var inbjuden för en frågestund med de fackliga.

2017 präglades av hårda ord mellan facket och arbetsgivaren, under våren genomförde Gävle-sektionen en misstroendeförklaring mot personalchefen och chefredaktören på Gefle Dagblad och den arbetsmiljöenkät som gjordes visade på stora arbetsmiljöproblem. Samtalstonen har varit hård – men är i dag något bättre.
– Relationen är fortsatt ansträngd men ska man lyfta fram något positivt så kan vi prata med varandra i en sansad ton, vi hade tillfällen ifjol när vi i princip inte pratade med varandra. Sen har vi väldigt olika uppfattning i många frågor, säger Tomas Backlund.
Han säger att klubben “rannsakar sig själv” för att fundera över vad man kunnat göra annorlunda och på repskapsmötet diskuterades det och vilken strategi man ska ha framåt. Backlund hoppas att arbetsgivarsidan gör samma sak.
– Jag hoppas ju det, men kanske inte upplever att de gör det, säger han.

En av de stora diskussionsfrågorna har varit arbetsmiljö. Den åtgärdsplan som presenterades av företaget kritiserades av flera fackförbund för att vara otillräcklig. Facken har istället presenterat en egen lista på 50 punkter som man vill se genomförda.
– Det viktigaste är att börja lyssna på medarbetarna – på riktigt. Det kostar inga pengar. Sedan är en hel del frågor som lyfts fram av våra medlemmar materiella saker och där är företagets standardsvar att vi inte har råd. Det kan jag tycka är ett felaktigt angreppssätt, personal som mår bra gör bättre produkter och det är ytterst det vi måste göra, säger Tomas Backlund.
Han blev ordförande 2014 och beskriver fjolåret som “det tyngsta i klubbens historia”. För hans egen del slutade 2017 i en sjukskrivning på en månad.
– I backspegeln har det varit ett oerhört jobbigt år och den utlösande faktorn var att Sanna Wikström gick bort i december. Då kände jag att det blev för mycket. Det vi lärt oss är att vi kanske måste hantera saker på ett annat sätt, vi kanske inte kan driva frågor på samma sätt – vi vill våra medlemmars och företagets bästa men vi kan inte gå under på köpet, säger Tomas Backlund.
Förutom Journalistklubben i i norra Mittmedia finns även en klubb i södra delen av företaget. Dessutom finns en Unionen-klubb och tre GS-klubbar.

Så ser nya styrelsen i SJF norra Mittmedia ut:
Tomas Backlund, ordförande (Östersund)
Johanna Hejdenberg, vice ordförande (Gävle)
Sara Bjermert, andra vice ordförande (Sundsvall)
Lars Sundin, kassör (Hudiksvall)
Ragna Fahlander, ledamot (Falun)
Jonas Solberger, ledamot (Östersund)
Linn Grundberg, ledamot (Örnsköldsvik)

Journalistklubben i södra Mittmedia, Promedia-klubben, hade årsmöte den 15 mars. Nya styrelsen där består av ordförande Margaretha Levin Blekastad (Norrtälje), vice ordförande Britt-Louise Bergström (Västerås), kassör Kristina Laitinen (Nynäshamn), Maria Björkman (Västerås), Samuel Bor (Kumla), Helene Berzelius (Örebro) och Roger Stigell (Södertälje).