Nu börjar sommarvikarierna – nästan 200 personer intar redaktionerna: “Många har liten erfarenhet”

Sommarledighet väntar för Mittmedias anställda, under tiden ersätts de av nästan 200 sommarvikarier. Bild: Christine Olsson/TT

Rekryteringen av sommarvikarier är klar.
196 vikarier ersätter de sommarlediga journalisterna på Mittmedias redaktioner.
– Det känns jävligt kul, säger Oscar Barragan, som har börjat som sommarvikarie i Västerås.

Redan före jul började arbetet med att rekrytera sommarvikarier till redaktionerna. Annonseringen drog igång i januari.
– Från början såg det ut som att antalet ansökningar skulle halveras men det tog sig bra på slutet det blev nästan lika många ansökningar som förra året. Knappt hälften av dem vi anställt har jobbat hos oss tidigare och kommer tillbaka till sommaren, säger Ylva Larsson, chef för bemanning och rekrytering på bemanningsbolaget Mittmedia kompetens, som anställer sommarvikarierna.
Alla vikariat utom ett är nu tillsatta, och i det fallet hoppade en person som tackat ja till vikariatet av sent. I hela Mittmedia är det 196 vikarier som anställts. Det är något färre än i fjol, vilket beror på att inga kulturredaktörer eller deskredaktörer anställts över sommaren.
– Det är svårast att rekrytera till är olika specialroller, särskilt med inriktning på print. Ortsmässigt har det varit tuffast i Hälsingland och Västmanland, säger Ylva Larsson.

Ylva Larsson, chef för bemanning och rekrytering i Mittmedia kompetens.

Bland årets sommarvikarier har de flesta en pågående journalistutbildning och många har liten erfarenhet av att jobba på redaktion.
– Det ska man vara medveten om som kollega. Det här är unga människor som går utbildningar, många är väldigt entusiastiska och det ska man bejaka. Det man kan tänka på som kollega är att vikarierna behöver feedback och det kan även en kollega bidra med, säger Ylva Larsson.
Hon har jobbat med att rekrytera sommarvikarier i över 15 år och säger att antalet sökande är betydligt färre nu än då.
– Det har minskat för varje år. Hade det här varit för tio år sedan hade vi säkert haft över tusen ansökningar istället för de 300 vi fick, säger Ylva Larsson.
Vad tror du det beror på?
– Det verkar vara samma trend hos de flesta arbetsgivare, jag tror inte det här har med Mittmedias rykte att göra utan det har med branschen i stort. Många journalister söker sig till andra branscher och färre går utbildningarna. Detvi behöver göra är att få tillbaka framtidstron för journalistyrket inom dagspress, säger Ylva Larsson.

Oscar Barragan, sommarvikarie i Västerås.

Oscar Barragan pluggar andra året på journalistutbildningen på JMG i Göteborg och ska jobba som reporter på redaktionen i Västerås.
– Det känns jävligt kul. Det är väldigt sköna kollegor och jag har fått bra kontakt med de andra sommarvikarierna, det känns som ett bra gäng, säger Oscar Barragan.
Han har tidigare gjort praktik på ett produktionsbolag men jobbet i Västerås är det första på en redaktion.
– Jag är glad över att jag fick det här jobbet och tänker att man har en större chans att utvecklas och ta större ansvar på lokaltidning än på en större redaktion, säger Oscar Barragan.