Privatskola 3 månader en katastrof!

 

DN 20/8 2014

Jag har i tidigare inlägg berättat om mitt korta besök på en Privatskola i Stockholm.

4 år på Gymnasiet tog 5 år att egnomföra.

TRE MÅNADER PÅ KUNDSHOLMS PRIVATA GYMNASIUM 

När jag går på mina promenader runt i Stockholm passerar jag då och då den byggnad som inhyste mitt gamla plugg på Kungsholmen.

Jag skrev till Dagens Nyheter och Eva Karin Gyllenberg och bad henne berätta mer om skolan där jag var inskriven 3 månader i slutet av 1961.

DEN INSÄNDA FRÅGAN TILL DN.

1961 var jag tvungen att sluta på Latinlinjen hemma i Hudiksvall på grund av för dåliga betyg. Egentligen borde jag aldrig valt denna linje. 

 Min far tyckte jag skulle få en andra chans när han fick se en annons om en privatskola i Stockholm som hade gymnasium. 

Skolan låg i en fastighet på Kungsholmstorg nästa ner vid Norr Mälarstrand (ICA sidan jämna nummer tror jag). 

Skolan drevs av en åldrad rektor och det fanns några lärare som undervisade i ett ”reducerat” schema. 

Jag insåg snart att detta aldrig skulle leda till en fullgod studentexamen och återvände hem till Hudiksvall efter höstterminen. 

När jag några år senare gick förbi skolan var skylten borta, men ”ramen” i fasadmuren där den suttit fanns kvar. Jag tror det stod Kungsholms Privat Gymnasium på den borttagna skylten. 

När jag frågade runt i trappuppgången, så fick jag beskedet att rektorn var död och då stängde också skolan. 

Nu frågan till dig. Vad var det här för skola? Var det en dåtidens försök med FRISKOLA.

SVARET I DAGENS NYHETER (förkortat)

Visst är det något med våra gamla skolor? Särskilt när vi återser dem långt efteråt och minnen väcks till liv.

Visserligen har jag kört förbi din skola vid många tillfällen men aldrig reflekterat över att det står Kungsholms Elementarskola ovanför porten till Kungsholmstorg 4.

Från början var detta en flickskola även om man tog emot pojkar i de lägre klasserna, men på 1950-talet fungerade skolan som en treårig realskola för både pojkar och flickor. Begrepp som FRISKOLA fanns ju inte på den tiden.

Jag har tolkat det som att skolan du gick i var en privatskola och att eleverna betalade en terminsavgift.

Eva-Karin Gyllenberg

 ALLMÄNNA LINJEN PASSADE MIG BÄTTRE

Jag lyckades tenta upp A1:3 och började höstterminen 1962 i klass A2:3.

1964 lyckades jag avlägga studentexamen.

Det gick väl inte helt smärtfritt, men det kommer jag att berätta mer om i ett kommande inlägg.

En sak är jag helt säker på. Om jag stannat kvar på Privatskolan hade det aldrig blivit någon studentexamen för mig.

 

 

Skräck för högläsning! Standardprov räddning!

På väg till min första skoldag i årskurs 3 hösten 1951.

När jag tänker tillbaka på mina fyra år på Östra skolan inser jag hur få minnen som finns från de två första åren.

Från de två åren i årskurs 3-4 finns det betydligt fler. 

 Jag har i ett tidigare inlägg berättat om det förödande APRILSKÄMT som klassen gjorde med vår stränge folkskollärare Ragnar Nylin.

Årskurs 3+4 Östra Skolan

Efter detta inlägg blev jag medveten om att våra minnesbilder från den tiden är lite olika vad gäller samma händelse.

Om ni ger er tid att läsa mitt första inlägg så har mina båda klasskamrater Eva Granat (Lövkvist) och Thomas Julin en annan version av APRILSKÄMTET.

SKRÄCK FÖR HÖGLÄSNING

I årskurs 3 gick det också upp för mig att jag nog aldrig lärt mig grunderna ordentligt för läsning.

När det var dags för högläsning försökte jag dölja detta faktum genom träna på ”min text” i ROBINSON KRUSE när mina klasskamrater radvis läst lämpligt lång text ur boken från Förlaget SAGA som fanns i klassuppsättning.

Jag kan fortfarande känna ångesten för att mina beräkningar inte skulle stämma och att jag skulle få läsa en text jag inte hunnit ”träna på” innan det blev min tur.

RÄTTSTAVNING MIN AKILLESHÄL

Jag var inte bara usel högläsare, utan jag tillhörde också gruppen, som hade stora problem med rättstavningen. Dubbelteckning är fortfarande min fasa.

De stavningsprogram som idag finns i alla datorer underlättar mycket för mig när jag skriver mina inlägg.

JAG STAVAR ABBORRE RÄTT

En händelse som sitter djup i mig är när Ragnar Nylin ber mig gå fram till tavlan och skriva ordet ABBORRE.

Jag skrivit ABBORRE med två B och två R.

Magistern frågade klassen om jag stavat rätt.

Alla i klassen var väl medvetna om hur dålig jag är i rättstavning så det kommer ett flertal förslag på annorlunda stavning som magistern skriver upp på svarta tavlan.

Till slut säger han.

–”Lennarts stavning är den korrekta! Allt han skriver är inte felstavat även om det blir mycket rött i hans uppsatser.”

STANDARDPROVEN GAV MIG SJÄLVFÖRTROENDE

I slutet av årskurs genomfördes de så kallade STANDARDPROVEN.

För mig betydde det mycket att lyckas över förväntan i både modersmål och mattematik.

Jag låg i absoluta toppen i båda dessa ämnen. Jag minns väl magisterns ord inför klassen.

–”Den som överraskat mest är Lennart som tack vara dessa prov kommer att höja sina betyg ordentligt. Det är synd att det är höstterminens betyg som gäller vid ansökan till Läroverket.”

Jag fick ju till slut börja på Läroverket så det ordnade sig  ändå.

En ”extra klass” hjälper mig in på Läroverket!

 

 

 

 

Första två skolåren på Östra skolan.

 

Klasskort från årskurs 1 1950.

Jag har sedan min bloggstart den 28 mars 2013 publicerat hela 220 inlägg

De två första inläggen hade i en förkortad version tidigare blivit publicerade i medlemsbladet för Hudiksvalls Hembyggsförening.

Småskolläraren Ida Bodell.

Det två första åren passerade ganska obemärkt.

Först senare i 3:an och 4:an skulle jag förstå att jag aldrig lärde mig läsa ordentligt.

Jag har alltid haft lätt att lära mig texter utantill och därför visste jag vad som stod i FÖRSTA LÄSEBOKEN, men läste inte texten genom att ljuda på det sätt jag borde ha lärt mig göra ordentligt första året.

Min första LÄSEBOK!

I nästa Favorit om min lärare Ragnar Nylén skall jag berätta om min skräck för högläsning i klassen av Robinson Kruse.

Nedan är länken till min första text här på bloggen.

DET VAR EN GÅNG EN LITEN LÖK SOM BÖRJA GRO I HUDIKSVALL

Mönstrar del 3. Blir VAPENVÄGRARE.

Detta är mitt tredje inlägg där jag berättar om mina minnen som FLYGSOLDAT.

I del 1 berättar jag om själva mönstringen och min utbildning till KRYPTÖR.

Mönstrar och blir flygmalaj! Del 1.

I del 2 berättar jag minnen från tiden på F18 i Tullinge och stora finalen med  MUCKAR-TÅRTAN.

Mönstrar del 2. Hoppar av i halvtid! 

 Försvaret efterlyste år 2012 lumparminnen. Jag sände in MUCKAR-TÅRTAN. 

 Idag finns detta bland 2206 andra minnen och ingår i en utställning som idag finns på F3 i Lindköping och från februari 2015 på Armémuseum i Stockholm

  http://www.lumpenminnen.se/

Kanslihuset på F18. Min ”arbetsplats” under ett halvår 1968

MUCKAR FRÅN F18 1968

När jag MUCKADE från F18 så var jag övertygad att jag aldrig skulle gå genom den grinden igen.

Jag hade fått ett fint betyg som jag gärna visade upp, när det någon gång blev snack om lumparminnen.

Betyget var 10 9 9. Där stod även att jag genomgått vapenutbildning på k-pist.

Det stämde inte, för under hela min militärtjänst lyckades jag med att konststycket att aldrig kvittera ut något vapen.

Att jag lyckades med detta berodde troligen på att jag så ofta flyttade mellan olika flygflottiljer.

Jag undvek vapenförrådet och när det var dags för förflyttning var det för senat att kvittera ut ett vapen för kort tid och därefter lämnas in vapnet igen.

Jag tror detta blev början till mitt beslut att bli VAPENVÄGRARE.

ÅTERVÄNDER TILL F 18 IGEN 1988

20 år efter jag gått ut genom grinden på F18 stod jag där igen.

Vakten stoppade mig och frågade varför jag hade med mig en kudde och en biljardkö.

–”Jag kan inte sov om jag inte får ha en extra kudde. Här finns det bara en kudde per soldat. När jag var här förra gången för 20 år sedan, fanns ingen hel biljardkö i biljardrummet.” 

SAMMA TELEFONIST SOM 1968.

När jag gick in till telefonväxeln för att hälsa, möttes jag av samma kvinna som jag 1968  brukade avlöst på hennes luncher.

–”TÅRTMANNEN är tillbaka igen efter 20 år. Fru X slutade straxt efter din berömda tårta. Alla på Vädertjänsten jublade när hon sa upp sig.

Vid varje MUCK är det alltid någon som hört om din MUCKARTÅRTA med texten:  TILL ALLA MINA KAMRATER PÅ F18 UTOM FRU X!”

SKJUTÖVNING

Tredje dagen skulle det bli skjutövning och en officer samlade oss i en stor aula.

–”I morgon är det skjutövning hela förmiddagen. Har alla kvitterat ut sitt vapen?”

 –”Jag har inte hämtat ut något skjutvapen. Jag har aldrig fått någon utbildning vad gäller skjutvapen. När jag löser krypton, så får andra soldater försvara mig. Jag förmodar att jag nu betraktas som en VAPENVÄGRARE!”

–”Furir Hanson är med på skjutövningen i morgon och klistrar för skjuthålen på tavlorna. Slutför sedan sin tjänst vid kryptodetaljen i Kanslihuset. Vad som händer i framtiden återkommer vi till senare.”

PS

Några veckor senare kom ett litet ”vykort” där stod att jag numera var avförd från all framtida militärtjänstgöring.  Ordet VAPENVÄGRARE användes inte