Ingen idé, Nora?

I kulturkommunen Nora har man ingen kulturskola. Musikskolan lades ned redan 1996 och sedan dess har ett antal tafatta och handfallna försök gjorts att återuppliva den. Senast för några år sedan anställdes folk som planerade verksamheten, lokaler ordnades men sedan blev det inget av det. Privata alternativ, samarbeten med studieförbund har också prövats. De kommunalt anställda Kulturpedagogerna som varit runt i skolorna fick ett snöpligt avslut och de såg först vid smygtitt på kommande års budget att deras verksamhet hade sparats in.

 

Flera kulturprofiler i Nora, däribland Marie Nordenmalm har uttalats sig oroligt att just Nora saknar möjlighet att ta hand om de musik- och kulturintresserade barnen i kommunen.

 

Nu talas återigen om kulturskola som kan drivas som ideell förening för att Nora kommun ska slippa huvudansvaret och huvudmannaskapet. Menar man allvar? Lägg av! Vill jag genast utropa. Det är ingen idé, Nora. Kultur måste få kosta. Det borde man veta i Nora vid det här laget.

 

Jag vet inte om man törs föreslå… samarbete? Med berglagskommunerna i norra länet? Kanske? I grannkommunerna finns fungerande verksamhet. I Lindesberg är det inte längre till Nora än till Löa eller Fellingsbro dit musik/dans och teaterlärare dagligen förflyttar sig. I dagens läge är själv inte bäste dräng.

 

Låt Nora vara en kulturkommun som inte enbart satsar på gubb- och tantkultur utan även på barnen och de uppväxande generationer.

Måla fan på väggen?

Bild är också ett ämne. Detta tål att påpekas eftersom tillgången på bildade bildlärare är skral. I Lindesberg och i Sverige i stort. Det ska delas ut betyg i bild i årskurs sex, men knappt en enda skola i kommunen i årskurs sex kan erbjuda fullgod undervisning med utbildad lärare.

Barn- och utbildningsförvaltningen verkar rycka på axlarna och man formulerar faktiskt ”behörighet i svenska, SO och önskvärt även bild” när en tjänst utlystes förra året. Liksom med armbågen. Bild är guldkant och lull-lull.

Betygskriterierna för bildämnet är mycket omfattande och för tillräckligt underlag för betyg måste barnen jobba med bild under hela skoltiden, det kan inte räddas upp på två fyrtiominuterslektioner i årskurs sex.

I min dotters klass (hon har några år kvar till betyg) har en underbar (och kompetent) farmor målat med barnen, gått igenom färglära och haft flera utställningar. Det är fantastiskt berikande kan alla inblandade intyga.

Men. Vi kan inte förvänta oss att underbara far- eller morföräldrar täcker upp om kunskaperna i svenska eller matte skulle tryta. Vi kommer heller aldrig få se den utvecklingen i de ämnena eftersom de är långt mycket ”viktigare”.

Det talas om effekter för inlärningen genom att jobba med färg, form, dans och musik. Musik är bra för matematiken osv. Givetvis är det så, det vet alla som jobbat med estetiska lärprocesser. Men bild är bra även utan dessa effekter! För sin egen skull! Punkt!

Så, läs på, förvaltning! Kunskap, mer kunskap, politiker!

Låt barnen utvecklas i alla ämnen! Läs läroplanen, Lindesbergs kommun och låt barnen utvecklas även i bild!