Måla fan på väggen?

Bild är också ett ämne. Detta tål att påpekas eftersom tillgången på bildade bildlärare är skral. I Lindesberg och i Sverige i stort. Det ska delas ut betyg i bild i årskurs sex, men knappt en enda skola i kommunen i årskurs sex kan erbjuda fullgod undervisning med utbildad lärare.

Barn- och utbildningsförvaltningen verkar rycka på axlarna och man formulerar faktiskt ”behörighet i svenska, SO och önskvärt även bild” när en tjänst utlystes förra året. Liksom med armbågen. Bild är guldkant och lull-lull.

Betygskriterierna för bildämnet är mycket omfattande och för tillräckligt underlag för betyg måste barnen jobba med bild under hela skoltiden, det kan inte räddas upp på två fyrtiominuterslektioner i årskurs sex.

I min dotters klass (hon har några år kvar till betyg) har en underbar (och kompetent) farmor målat med barnen, gått igenom färglära och haft flera utställningar. Det är fantastiskt berikande kan alla inblandade intyga.

Men. Vi kan inte förvänta oss att underbara far- eller morföräldrar täcker upp om kunskaperna i svenska eller matte skulle tryta. Vi kommer heller aldrig få se den utvecklingen i de ämnena eftersom de är långt mycket ”viktigare”.

Det talas om effekter för inlärningen genom att jobba med färg, form, dans och musik. Musik är bra för matematiken osv. Givetvis är det så, det vet alla som jobbat med estetiska lärprocesser. Men bild är bra även utan dessa effekter! För sin egen skull! Punkt!

Så, läs på, förvaltning! Kunskap, mer kunskap, politiker!

Låt barnen utvecklas i alla ämnen! Läs läroplanen, Lindesbergs kommun och låt barnen utvecklas även i bild!

Publicerat av