Arkeologi för syns skull

Senaste veckan upptäckte jag flera rektangulära uppgrävningar på ICA-parkeringen. Man har gjort förebyggande arkeologiska utgrävningar. Tidigare har man grävt vid badhuset och kommer längre fram att gräva vid parkeringen bakom Systemet och vid ABF-huset. Det är Arkeologgruppen AB som på uppdrag av kommunen på grund av länsstyrelsens krav. Projekteringsingenjören på kommunen, Jesper Almlöf säger att arkelogiarbetena görs i förebyggande syfte för att inte riskera förseningar i senare skede.

Det känns som man för syns skull gräver lite här och där. Johnny Rönngren och Sabina Larsson som jobbar med utgrävningar för Arkeloggruppen berättar att samhällsnyttan och utvecklingen går först. Uppmuntrande uppgifter från andra delar av landet visar att det sker en dokumentation men sedan bygger man ändå. Det klart att arbetet kan leda till fortsatta undersökningar. Och kostnader. Men dessa undersökningar och kostnader fördjupar ju ändå kunskap och vetskap över hur vi, i denna gudsförgätna trakt levt och verkat. Viktiga uppgifter som vi behöver. Vi som lever idag. Men det klart, gräv lite på ytan så vi inte hittar nåt av vikt. Och så på med asfalt.

Vad är en upptäckt av en urmänniskan australopithecus afarensis, upptäckter av Lindesbergs första bebyggelse eller ostindisk fajans från 1700-talet mot ett nytt parkeringshus utanför ICA-Per?