I Linde lämnar man inte igen i tid

Det ska bli dyrare att glömma lämna tillbaka böcker i tid till biblioteken i Lindesberg. Nu talas det till och med om att denna vecka, sportlovsveckan, ska låne-syndare få respit och kunna lämna tillbaka utan avgift. Den här frågan har fått det största medieutrymmet som någon kulturfråga fått sedan Sundsbron byggdes i Linde.

Först en politisk träta där MP ville behålla de tidigare avgifterna och SD promt ville höja. När dessutom kulturchef Kristina Öster går ut i NA och pratar om kostnaderna för de icke inlämnade böckerna får man för sig att detta är en MYCKET stor fråga. Och ett MYCKET MYCKET stort problem på biblioteken runt om i kommunen. Men vet ni, jag kan inte tänka mig det. Men jag hoppas, HOPPAS att det möjligen kan bidra till något som kommer allmänkulturen till del. För jag vet nämligen inte vad som gjordes föregående år. Vad eller vilka projekt-konserter-föreställningar-utställningar etc genomfördes 2016 förutom Vinterspår? Jag vet att barn och ungdom är prioriterade grupper, jag vet att man genomförde dansworkshops och föreställningar under våren -16, men i övrigt berättarstund och pysseltimme på biblioteket.

Detta landar ju knappast enbart på förvaltning och tjänstemän utan FRAMFÖRALLT på brist på politisk vilja och annat än axelryckning och allmänt ointresse från politiskt håll. Sedan 2013 har vi ingen Kultur- och fritidsnämnd i Lindesberg kommun, utan kulturfrågorna ligger under ett utskott som ligger under Kommunstyrelsen. Som förmodligen ligger och sover.