Utan Björn stannar bion

På tal om omoderna saker. Det är få saker som är så omodernt i vårt samhälle som ideell arbete. Ändå är det en förutsättning i alla delar i vårt föreningsliv. För att föreningar i hela landet ska kunna fungera krävs det eldsjälar som drivs av idealism.

Se på våra idrottsföreningar. De föreningsbidrag föreningar får äts upp av dyra lokalhyror men ersätter knappast den månghövade ideellt arbetande skara som ständigt sluter upp och som alla ständigt kan lita på.

Se på våra kulturföreningar, körer, bygde- och hembygdsföreningar. I många byar hålls byn levande genom en aktiv förening och en samlingslokal som själva hjärtat.

Se på vår biograf som besöks av väldigt många människor årligen. Utan Björn Persson men knappast inte utan väldigt många ungdomar, entusiaster, pensionärer skulle inte filmrullarna rulla.

Vi behöver våra eldsjälar, entusiaster och idealister. Vi ska inte ta dem för givet bara. Vi ska ge dem kraft och uppskattning så de fortsätter. Vi klarar oss inte annars.