En stark allmänkultur i Linde är viktig för kulturskolan

Kulturskolan i Lindesberg har framförallt verksamhet riktad till barn och ungdom. Kulturenhetens verksamhet riktar sig framförallt till barn och ungdom. Det är bra.

Kultur är inget tjusigt eller svårt. Eller förbannat ouppnåligt eller lyst för välbeställda eller trist som fan. Det är det vackraste vi har. Även om det kan vara allt det jag nämnde tidigare.

Men det är viktigt att påtala att en fungerande kulturskola kräver en fungerande och stark allmänkultur. Som vänder sig till barn, ungdom, vuxna och gamla och alla däremellan.

Allför sällan i dagens samhälle träffas människor över generationerna. Det är synd. Jag ömmar för sådana stora, breda projekt. Otvungna sammanhang för möten. Kreativa koalitioner.

En stark kulturskola kräver också föreningar, professionella utövare och aktiva i alla åldrar. Detta för att få till en trappeffekt, så man kan kliva vidare utan att behöva leta sig utanför kommunen. Behålla de kreativa krafterna inom kommunen.  Lindesbergs kommun har den kapaciteten. Vi har kompetensen. Vi behöver bara bli bättre på att se och uppmärksamma den.